Wybór laureatów stypendium wyjazdowego "Lasy Świata"

W środę, 16 października 2013 r., o godz. 18:00 w DS "Przylesie" odbędzie się spotkanie finałowe, na którym wyłonieni zostaną laureaci stypendium wyjazdowego "Lasy Świata". Zapraszamy studentów i wykładowców do uczestniczenia w tym spotkaniu.

Najpierw, studenci zakwalifikowani do drugiego etapu krótko zaprezentują swoje dokonania - max 5 min. na każdą prezentację. Następnie, Komisja złożona z przedstawicieli pracowników, studentów i fundatorów w głosowaniu niejawnym wyłoni trójkę finalistów.

Do drugiego etapu stypendium wyjazdowego Lasy Świata zakwalifikowały się następujące osoby:

  1. Daniel Boczniewicz
  2. Wojciech Borzyszkowski
  3. Joanna Drzazga
  4. Marcin Dyderski
  5. Anna Gdula
  6. Beata Kątna
  7. Adrian Łukowski
  8. Marta Reszczyńska
  9. Joanna Skonieczna
  10. Kamil Zmuda Trzebiatowski

W skład Komisji stypendium wyjazdowego "Lasy Świata" wchodzą:

Przewodniczący - Dziekan Wydziału Leśnego UP w Poznaniu:

prof. dr hab.  Roman Gornowicz

Przedstawiciele pracowników Wydziału:

prof. dr hab. Piotr Łakomy

dr hab. Jarosław Szaban

dr inż. Andrzej Węgiel

Przedstawiciele studentów:

Karolina Dabulis

Marek Żeliźniak

Justyna Pac

Przedstawiciele fundatorów stypendium:

Przemysław Bieńkowski  - Wiceprezes Zarządu Stelmet

Dariusz Rutkowski - Prezes Zarządu Forest Consulting Center

 

W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą:

Alicja Ciemińska

Agata Chmura

Błażej Sip