Lipiec 2016

Konferencja naukowa „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku” Kórnik-Poznań, 17-19 października 2016 roku

Lipiec 28, 2016 - 12:54

Celem Konferencji jest zaprezentowanie najnowszych wyników prac badawczych z zakresu biologii i ekologii drzew oraz funkcjonowania lasów w świetle obserwowanych obecnie i przewidywanych w przyszłości zmian klimatycznych i powiązanych z nimi zaburzeń w środowisku. Konferencja umożliwi omówienie biologicznych i ekologicznych skutków obserwowanych i przewidywanych w przyszłości zmian oraz praktycznego wykorzystania nowej wiedzy w biologii stosowanej i leśnictwie.

Informacja o dodatkowym naborze na studia doktoranckie od roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Leśnym

Lipiec 11, 2016 - 10:55

Zainteresowane osoby mogą składać dokumenty w sekretariacie Katedry Urządzania Lasu w dniach 30 i 31 sierpnia w godzinach od 9.00 do 13.00.

Spotkanie z kandydatami na doktorantów odbędzie się w dniu 5 września br. w pokoju numer 2 w Katedrze Urządzania Lasu. Egzamin językowy rozpocznie się o 8.30, a rozmowa rekrutacyjna z kandydatami od godziny 9.00.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

na Studia Doktoranckie

 dr hab. Roman Jaszczak, prof. nadzw.

Ogólnopolska Olimpiada Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie zakończona

Lipiec 04, 2016 - 10:14
Fot. W. Kusiak

Do półfinału przystąpiło 16 osób wyłonionych w pierwszym internetowym etapie Olimpiady. Trzech uczestników z najwyższą punktacją zakwalifikowało się do finału. Ten etap odbywał się w formie ustnej w trzech rundach. Odpowiedzi były oceniane przez siedmioosobowe jury wyłonione z Komitetu Naukowego Olimpiady. Uczestnicy finału oraz pozostałe osoby na bieżąco mogli śledzić uzyskaną punktację w tabeli wyników. Laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie zostali:

1. miejsce – Tomasz Jankowiak

Zawody o Puchar Dziekana Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Lipiec 01, 2016 - 10:07

Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach śrutowych o Puchar Dziekana Wydziału Leśnego i o Nagrodę Koła Leśników w konkurencjach kulowych. 
Po całodniowych zmaganiach wyniki przedstawiały się następująco:
 

Puchar Dziekana Wydziału Leśnego (max 300 pkt.)
I miejsce Adam Bakacz 265pkt.
II miejsce Grzegorz Dworszczak 265pkt.
III miejsce Paweł Jasiński 235pkt.

stat4u