Sierpień 2016

Obóz naukowy Sekcji Biometrycznej Koła Leśników UP w Poznaniu

Sierpień 29, 2016 - 12:51

Stałym miejscem naszego pobytu była gminna miejscowość Lipnica, malownicza kraina kaszubska, charakteryzująca się zwartymi kompleksami leśnymi, z siedliskami borowymi. Cechą charakterystyczną jest obecność liczących rzek i jezior lobeliowych o wysokiej klasie czystości wód. Panująca tam cisza i spokój oraz czyste powietrze zapewniają doskonały wypoczynek i szybką regenerację sił.

Trwa nabór na IX edycję studium podyplomowego „BHP W LEŚNICTWIE”

Sierpień 08, 2016 - 11:11

Studia adresowane są do osób pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub chcących przygotować się do pracy w takim charakterze, pracowników firm świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób, które chcą specjalizować się w problematyce związanej z bezpieczeństwem i ochroną człowieka w środowisku pracy oraz poszukiwać zatrudnienia w tym obszarze w leśnictwie i pokrewnych działach gospodarki.

stat4u