Wrzesień 2016

Jesienna lekcja w Ogrodzie Dendrologicznym

Wrzesień 30, 2016 - 09:30
Fot. Jolanta Węgiel

Pani dr Ewa Jerzak, w bardzo przystępny i ciekawy sposób przekazywała młodzieży informacje na temat drzew i krzewów tutaj rosnących. Dużą atrakcją lekcji w terenie była możliwość poznawania owoców i nasion przez ich powąchanie, smakowanie, czy po prostu potrzymanie w ręku. To dostarczyło młodym ludziom bardzo dużo radości.

Młodzież serdecznie podziękowała pani Ewie, za wspaniałą lekcję przyrody. Dla wszystkich uczestników zajęć, wyjście do ogrodu było chwilą oderwania od szpitalnej rzeczywistości.

Wybory członków Komisji ds. nagród Rektora ze SFN

Wrzesień 27, 2016 - 13:57

                  Sekretarz                                                                                   Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej                                                         Wydziałowej Komisji Wyborczej

       dr Wojciech Szewczyk                                                                    dr hab. Mieczysław Turski

Seminarium upamiętniające działalność naukowo-dydaktyczną prof. zw. dr. hab. Stanisława Szymańskiego.

Wrzesień 27, 2016 - 08:50

W ramach seminarium, którego gospodarzem była Katedra Hodowli Lasu, zaprezentowano 5 okolicznościowych referatów, wygłoszonych przez pracowników Katedry Hodowli Lasu oraz zaproszonych gości z Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: prof. dr hab. Roman Gornowicz, Proreektor ds.

Sekcja Teriologiczna Koła Leśników posprzątała zimowisko nietoperzy Fort VIa

Wrzesień 20, 2016 - 10:06

Pierwsza  kaponiera fortu  została wzbogacono w cegły dziurawki. W otwory takich cegieł chętnie wchodzą nietoperze i zapadają tam w sen zimowy. Można stwierdzić śmiało, że taka cegła dziurawka dla nietoperzy znaczy tyle co trzygwiazdkowy hotel. Tak więc dzięki wzbogaceniu fortu w cegły, podniósł się znacząco komfort zimowiska tych ssaków.

Wejście do drugiej kaponiery wymagało odkopania. Zostało przy okazji poszerzone.  Ułatwi  to dostanie się do fortu zarówno wlatującym nietoperzom, jak i  chiropterologom podczas zimowych inwentaryzacji.

Wydział Leśny na targach DREMA

Wrzesień 20, 2016 - 10:02

Stoisko wydziałowe znajdowało się w tak zwanej „Strefie Wiedzy” specjalnej przestrzeni, która wszystkim chętnym pozwoliła zaczerpnąć informacje na szereg tematów dotyczących branży drzewnej. Podczas całych targów w „Strefie Wiedzy” odbywały się seminaria.

W czasie seminarium, prof. dr hab. Piotr Łakomy przedstawił tematykę „Zamierania drzewostanów w Polsce”.  Z powodu suszy, która w ostatnich latach dotknęła nasz kraj, jest to "palący problem" z którym muszą się zmierzyć leśnicy i drzewiarze.

Nasi studenci na II zawodach Łuczniczych 3D w Dąbrowie

Wrzesień 11, 2016 - 07:34

W imprezie wzięło udział blisko 150 łuczników z całej Polski oraz gości z zagranicy. Strzelano do 28 figur zwierząt rozstawionych na 5 km bardzo malowniczej trasie. Poza ciekawymi celami i wspaniałą organizacją miejscowi leśnicy ugości zawodników prawdziwą leśną ucztą. Udziałem w zawodach członkowie naszej Sekcji chcieli wyrazić wdzięczność Nadleśnictwu Dąbrowa za wsparcie udzielone w 2015 roku przy organizacji I Turnieju Łuczniczego o Puchar Dziekana Wydziału Leśnego UP w Poznaniu.

Ewa Jerzak

Targi EKO-LAS z mocnym akcentem poznańskiego Wydziału Leśnego

Wrzesień 09, 2016 - 11:53

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oddział w Lublinie zorganizował seminarium skierowane do przedsiębiorców leśnych. Na seminarium tym pracownicy naszego wydziału przedstawili dwa wykłady:

„Uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne zakupu i użytkowania wielofunkcyjnych maszyn leśnych”  - wykład wygłosił dr inż. Józef Grodecki, dr hab. Włodzimierz Stempski.

„Koszty pracy maszyn leśnych i próg ich rentowności” -  wykład wygłosił dr hab. Włodzimierz Stempski, dr inż. Józef Grodecki.

Obóz Sekcji Botanicznej Koła Leśników UP w Poznaniu w Beskidzie Wyspowym

Wrzesień 06, 2016 - 19:26

Podstawowym celem obozu było zapoznanie się z metodyką kwalifikowania siedlisk do poszczególnych wariantów dla pakietów 4. i 5. „Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dodatkowym celem było stworzenie zielnika Sekcji Botanicznej.

stat4u