Październik 2016

Sprawozdanie z VI konferencji ekonomiczno-leśnej

Październik 27, 2016 - 10:41
Fot. Jakub Glura

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, reprezentujących 7 jednostek naukowych: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Badawczy Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości nie brakowało przedstawicieli rzeczoznawców majątkowych, m.in.

Zapraszamy studentów ostatniego roku stacjonarnych studiów magisterskich do udziału w projekcie UE

Październik 20, 2016 - 13:30

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w stażu zawodowym realizowanym w ramach projektu – zapraszamy w czwartek 27 października 2016 roku do Sali Wykładowej Katedry Chemii Rolnej mieszczącej się przy ul. Wojska Polskiego 71 F. Spotkanie odbędzie się o godzinie 14:00.

Spotkanie dla studentów studiów inżynierskich odbędzie się na początku listopada 2016 roku.

Międzynarodowa Konferencja Studentów Leśnictwa i Technologii Drewna InterFOB 2016

Studenci Wydziałów Leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz SGGW w Warszawie organizują Międzynarodową Konferencję Studentów Leśnictwa i Technologii Drewna InterFOB 2016. Organizację kolejnej, 27 edycji planujemy w okolicach Olsztyna (w Pasymiu), od dnia 17 do 21 października 2016 roku. Warto nadmienić, iż wydarzenie to organizowane jest w całości przez studentów. Zapoczątkowane zostało w 1989 roku przez uczniów z Państwowej Wyższej Szkoły Techniki i Przemysłu Drzewnego we Francji.

Różnorodność biologiczna lasów i ich produktywność – publikacja w Science

Październik 17, 2016 - 08:09

14 października ukazała się w Science (IF=34,7) – najlepszym obok Nature czasopiśmie naukowym na świecie – praca, w której przedstawiono empiryczne dowody na istnienie tej zależności w skali globalnej. Współautorem publikacji jest dr Andrzej M. Jagodziński z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu naszego Wydziału. Omawiany artykuł jest pierwszą pracą pochodzącą z naszego Wydziału Leśnego opublikowaną w tym prestiżowym tygodniku.

Nabór wniosków na stypendium „Lasy Świata - Sumatra 2017”

Październik 14, 2016 - 08:18

Głównym kryterium przyznawania stypendium jest aktywność studenta na różnych polach jego działalności. Może to dotyczyć reprezentowania jednostki w różnego rodzaju zawodach, turniejach, konkursach, olimpiadach, konferencjach itp. Może to być także działalność organizacyjna, aktywność naukowa, czy różnego typu działania charytatywne, wzorowa postawa koleżeńska, itp.

Program VI Konferencji ekonomiczno-leśnej - Wycena nieruchomości leśnych i ich funkcjonalnych części

Październik 14, 2016 - 08:12

Środa 19.10.2016

15.00   Zakwaterowanie

17.00   Kawa

17.30   Przywitanie gości

18.00 - 20.00 Wystąpienia gości

 dr inż. Konrad Tomaszewski – Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych

„Z prac nad wprowadzeniem systemu wartościowania lasu do praktyki gospodarczej Lasów Państwowych”

 

prof. dr hab. Hubert Szramka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Międzynarodowa Konferencja Studentów Leśnictwa i Technologii Drewna InterFOB 2016

Październik 13, 2016 - 11:01

Zadaniem konferencji jest stworzenie uczestnikom płaszczyzny do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz zapoznania się ze stosowanymi technologiami w leśnictwie oraz w zakresie przetwórstwa, obróbki i zastosowania drewna. Organizatorzy zaprezentują swoim kolegom model prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce oraz możliwości wykorzystania surowca drzewnego. Takie wydarzenie niewątpliwie staje się platformą ważnego doświadczenia.

W tropikalnym lesie - relacja prof. D.J. Gwiazdowicza z Peru

Październik 12, 2016 - 08:11
Wieczór w lesie tropikalnym to początek aktywności wielu gatunków zwierząt (fot. D.J. Gwiadowicz)

Z domu, w którym mieszkam, do ściany lasu jest około 40 metrów. W oknach nie ma szyb tylko drobna metalowa siatka, więc nie wlecą komary i inni nieproszeni goście, a jest przepływ powietrza. Słyszę ten las całą dobę, te zmieniające się w zależności od pory dnia odgłosy. Szczególnie lubię wieczór i noc, gdy cykady swoim głosem wlatują do mojego pokoju. Wieczorny koncert jest tak intensywny, że słyszy się jednostajny, głośny szum. Ze wszystkich stron odzywają się także i inne zwierzęta, bo i żaby, i ptaki i niektóre ssaki.

Promocja Ogrodu Dendrologicznego UP w Poznaniu w NIEMAPA

Październik 11, 2016 - 09:31

Autorki, Małgorzata Żmijska i Joanna Studzińska, w każdym z miast pokazują 20 miejsc, raczej nieoczywistych, mniej zgranych. NIEMAPY pomagają na nowo odkryć miasto: opisują ciekawe miejsca, zawierają wyjątkowe ilustracje i kreatywne zadania i zachęcają do wyjścia na rodzinny spacer. Wśród wybranych miejsc które warto zobaczyć w Poznaniu znalazł się nasz Ogród !

Obóz naukowy Sekcji Botanicznej w Nadleśnictwie Trzcianka

Październik 10, 2016 - 08:37

W tym roku w dniach 12-15 września odbył się kolejny obóz naukowy. Celem wyjazdu była inwentaryzacja gatunkowa drzew i krzewów w zabytkowym Parku Pałacowym w Trzciance. Na terenie parku znajduje się wiele interesujących gatunków roślin drzewiastych, a o atrakcyjności tego miejsca decydują także jego walory historyczne i krajobrazowe, a także malownicza rzeźba terenu.

Wniki wyborów do Komisji ds. nagród Rektora ze SFN

Październik 06, 2016 - 11:35

              Sekretarz                                                                   Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej                                 Wydziałowej Komisji Wyborczej

      dr inż. Wojciech Szewczyk                                       dr hab. Mieczysław Turski

Powrót do Panguany - relacja prof. D.J. Gwiazdowicza z Peru

Październik 04, 2016 - 08:28
Moje terenowe „laboratorium” (fot. Luisa Jaimes)

Będąc w Pucallpie – mieście położonym nad Ucayali, gdzie ponoć ryby śpiewają, zrobiliśmy zakupy na kilka tygodni. Kupiłem też buty gumowe oraz maczetę, podstawowe wyposażenie do pracy w lesie tropikalnym i następnego dnia ruszyliśmy w drogę trzema obładowanymi autami. Do miejscowości Alexander von Humboldt jechaliśmy drogą asfaltową, ale potem musieliśmy męczyć się przez kilka godzin po wertepach i błotnistych duktach, aż dotarliśmy nad Rio Pachitea. Po przeprawieniu się na drugi brzeg rzeki i po godzinnym spacerze dotarliśmy na miejsce.

Lista kandydatów na członków Komisji ds. nagród Rektora ze SFN

Październik 03, 2016 - 11:33

                Sekretarz                                                          Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej                            Wydziałowej Komisji Wyborczej

      dr inż. Wojciech Szewczyk                                     dr hab. Mieczysław Turski

VI Wyjazd Seminaryjny Koła Leśników UP w Poznaniu

Październik 03, 2016 - 11:15

W poniedziałek, punkt 8:00 stawiliśmy się pod DS Przylesie i wyruszyliśmy do Parku Narodowego "Ujście Warty". Na miejscu zostaliśmy zapoznani z krótką historią Parku, który został założony w 2001 roku oraz dowiedzieliśmy się, jakie gatunki ptaków można spotkać na terenie parku. Wzięliśmy lornetki i poszliśmy zobaczyć ptaki w terenie. Zdziwiliśmy się trochę, kiedy zobaczyliśmy pasające się krowy. Bowiem na obszarze Parku znajdują się pastwiska i łąki. Tego dnia zobaczyliśmy czaplę siwą i białą, kilka gatunków kaczek oraz gęsi. Z oddali również można było usłyszeć żurawie.

stat4u