Grudzień 2016

Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski w gronie odznaczonych Medalem im. Michała Oczapowskiego

Grudzień 16, 2016 - 08:19
Medal wręcza Profesorowi Wiśniewskiemu (po lewej) Przewodniczący Kapituły Medalu im. Michała Oczapowskiego, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, czł. rzecz. PAN.MM. Fot. Jakub Ostałowski

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej  Akademii Nauk przyznał  w tym roku 6 Medali im. Michała Oczapowskiego (jest to jego najwyższe odznaczenie).  Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znalazł się w gronie odznaczonych.

 

Prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA, czł. koresp. PAN

Studenckie spotkanie z profesorem Dariuszem Gwiazdowiczem

Grudzień 15, 2016 - 11:46
Fot. Marek Jaskólski

Jedną z najważniejszych rzeczy jaką powiedział profesor niewątpliwie jest żebyśmy pamiętali że najważniejsze w życiu by podróżować są nie pieniądze, czy znajomość języka, ale chęć zobaczenia świata niezależnie od wszystkich przeszkód, czy przeciwności.

Mamy nadzieję, że każdy student dowiedział sie wielu ciekawych rzeczy na temat poróżowania oraz wzbogacił swoje marzenia o nowe miejsca, które chciałby zobaczyć w niedalekiej przyszłości.

Tekst Agnieszka Urbaniak​

Fot. Marek Jaskólski

Spotkanie wigilijne Sekcji Botanicznej Koła Leśników

Grudzień 14, 2016 - 09:33
Fot. Anita Chachulska

Spotkanie przebiegło w miłej, rodzinnej atmosferze. Wspólnie obejrzeliśmy film przedstawiający działalność Sekcji Botanicznej w ciągu minionego roku kalendarzowego, który przygotowała Małgorzata Wenda. Przyjemnie było podsumować miniony rok we wspólnym gronie. „Najgrzeczniejsi” otrzymali również drobne prezenty. Czas umiliła nam nowo powstała Sekcja Muzyczna Koła Leśników, która debiutowała w spaniały sposób. Dziękujemy serdecznie za możliwość wspólnego śpiewania kolęd w tak pięknej aranżacji i życzymy dalszych sukcesów!

Profesor dr hab. Roman Gornowicz odznaczony Kordelasem Leśnika Polskiego

Grudzień 13, 2016 - 13:34

"Kordelas Leśnika Polskiego to obecnie najwyższe wyróżnienie w leśnej branży. Nawiązuje do honorowej i paradnej broni noszonej przez leśników w okresie II RP. Od 1930 roku był to stały element umundurowania leśnika, a jego rękojeści drewniane, żelazne i srebrne świadczyły o randze i zajmowanym stanowisku. Kordelas jako wyróżnienie przyznawany jest od 1996 roku. Mogą otrzymywać go zarówno sami leśnicy, jak i osoby spoza tego środowiska, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Lasów Państwowych. 

Referat Krzysztofa Turczańskiego wyróżniony na III edycji konferencji naukowej Dni Doktoranta

Grudzień 05, 2016 - 13:45

W sesji „Nauka o Ziemi II” Komisja Naukowa za wyróżniający uznała referat przedstawiony przez doktoranta Naszego Wydziału - Pana Krzysztofa Turczańskiego realizującego pracę doktorską pod opieką dr hab. Pawła Rutkowskiego w Katedrze Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu. Pan Krzysztof przedstawił referat pt.: „Wykorzystanie zobrazowań satelitarnych w ocenie zróżnicowania siedliska na przykładzie powierzchni z udziałem  jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.).”

Wykłady organizowane przez Biuro Karier w ramach zajęć ogólnouczelnianych - studia stacjonarne II stopnia

Grudzień 05, 2016 - 10:21

Zapisu można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz znajdujący się na stronie http://www1.up.poznan.pl/formularze/?q=wyklady (Zajęcia organizowane są dodatkowo w ramach działalności Biura Karier) Zapisy potrwają do 08 grudnia br.

Walne Zebranie Członków Koła Leśników

Grudzień 03, 2016 - 09:40

Następnie Skarbnik Koła Martyna Rębacz szczegółowo omówiła wydatki Koła. Wybrana została także Komisja Rewizyjna w składzie: Jan Anuszkiewicz, Kinga Trzeciak oraz Jakub Szmelter. W czasie zebrania omówiony został Regulamin Biblioteki, uchwalony przez Zarząd Koła 7.11.2016 r. Walne Zebranie Członków Koła przyjęło przedstawione zmiany w statucie. Po przyjęciu zmian Prezes Koła - Weronika Mysiak powołała V-ce Prezesów:
V-ce Prezes ds. nauki - kol. Damian Cichoń,

stat4u