Czerwiec 2017

Spotkanie absolwentów z okazji 40-lecia ukończenia studiów

Czerwiec 21, 2017 - 08:06

Z okazji tego Zjazdu, w dniu 3 czerwca o godz. 10.30 Katedra Ekonomiki Leśnictwa zorganizowała seminarium pt.: „Profil kształcenia studentów leśnictwa w latach 70 XX wieku i obecnie realizowany na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na seminarium tym Dziekan Wydziału Leśnego prof. dr hab. Piotr Łakomy przedstawił stan obecny oraz perspektywy rozwojowe Wydziału, a Kierownik Katedry Ekonomiki Leśnictwa prof. dr hab. Hubert Szramka oraz uczestnicy Zjazdu przedstawili wybrane treści przedmiotów realizowanych w latach 70 tych XX wieku.

Zawody Strzeleckie o Puchar Dziekana Wydziału Leśnego 2017

Czerwiec 16, 2017 - 08:53

Po wypowiedzeniu przez Dziekana Wydziału Leśnego prof. dr hab. Piotra Łakomego słynnych słów "zawody uważam za rozpoczęte" rozpoczęła się zabawa. Było to jednak zabawa na bardzo wysokim poziomie. W konkurencjach kulowych na podium uplasowali się:

1. Hubert Piechocki

2. Hubert Banachowski

3.Martin Perzyński

Najwięcej emocji wzbudziły jednak konkurencje śrutowe, w której do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Na przysłowiowym "pudle" stanęli więc:

1. Martin Perzyński

2. Hubert Piechocki

3. Dominik Więcek

Bardzo dobry występ łuczników z Koła Leśników na I Mistrzostwach Polski Leśników w Łucznictwie 3D

Czerwiec 13, 2017 - 08:34

Na miejsce, jako reprezentanci Sekcji Łuczniczej Koła Leśników, pojechaliśmy już w piątek, dzięki czemu mogliśmy zwiedzić urokliwe tereny wokół leśnego pensjonatu „Kawka” i zintegrować się z innymi zawodnikami. W sobotę po uroczystym otwarciu ruszyliśmy w trasę składającą się z 28 celów 3D. Organizatorzy bardzo postarali się, żeby nie należała do najłatwiejszych. Trasa w części przebiegała wzdłuż rzeki Wieprzy, następnie była poprowadzona przez piękne tereny z wąwozami, które utrudniały prawidłową ocenę odległości do celu.

Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu na pierwszym miejscu Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2017

Czerwiec 12, 2017 - 08:43
Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof dr hab. Piotr Łakomy (trzyma nagrodę za pierwsze miejsce w kategorii Kierunki rolnicze i leśne)

W kategorii Kierunki rolnicze Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uzyskał maksymalną ilość punków (100), tuż za nim sklasyfikował się Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (95.3 punkty) na trzecim miejscu Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (95 punktów).

Wybory w Kole Leśników

Czerwiec 09, 2017 - 09:19

Skład Zarządu na rok 2017/2018 ukonstytuował się następująco:

Prezes Koła - Weronika Mysiak

V-ce Prezes ds. nauki: Damian Cichoń

V-ce Prezes ds. organizacji: Sylwester Groblewski

Skarbnik: Alicja Florek

Sekretarz: Patrycja Hennik

Bibliotekarz: Adrianna Marciniak

Webmaster: Łukasz Ankudo

Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Leśnym UPP i IBL

Czerwiec 06, 2017 - 08:17
Fot. Artur Sawicki

Porozumienie dotyczy wspólnych realizacji przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych. Instytut Badawczy Leśnictwa między innymi zapewni możliwości odbywania w jego zakładach i laboratoryjnych staży naukowych i praktyk studenckich oraz udział w gromadzeniu danych niezbędnych do realizacji prac inżynierskich i magisterskich.

Wsparcie finansowe z budżetu miasta dla Ogrodu Dendrologicznego

Czerwiec 05, 2017 - 08:34

Wspomniana kwota ma być przeznaczona m.in. na: pielęgnację drzew, nasadzenia roślin, nawozy i środki ochrony roślin.

Ogród Dendrologiczny udostępniony jest do zwiedzania w sezonie zimowym od 1 października do 30 kwietnia: w dni robocze, w godz. 9-15; w sezonie letnim od 1 maja do 30 września: codziennie w gody. 10-18. Zajęcia z przewodnikiem dla grup zorganizowanych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (koszt przewodnika: 50 zł).

Spływ kajakowy Koła Leśników

Czerwiec 04, 2017 - 16:53

Oprócz Członków Koła w spływie wzięli udział: dr Cezary Beker - Prodziekan Wydziału Leśnego, dr Jarosław Szaban - Opiekun Koła Leśników wraz z mgr Moniką Szaban, dr Marcin Jakubowski - Opiekun Sekcji Muzycznej KL, dr Grzegorz Górecki - Opiekun Sekcji Kynologii Myśliwskiej KL oraz mgr Jolanta Węgiel i dr Andrzej Węgiel. Serdecznie dziękujemy za mile spędzony czas :)

Ogromne podziękowania kierujemy do Pana Jarosława Batora - Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki za logistyczną pomoc w zorganizowaniu spływu.

 

Weronika Mysiak

X Piknik Leśników

Czerwiec 02, 2017 - 08:23

Podczas Pikniku można było wziąć udział w wielu konkurencjach wymagających od zawodników siły fizycznej, zręczności, bądź wiedzy leśnej. Na najlepszych czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów. Podczas Pikniku można było zobaczyć pokaz koszykarskiego freestyle’u. Główną gwiazdą naszej muzycznej sceny była Sekcja Muzyczna Koła Leśników UPP, która umilała czas swoim występem.

Sekcja Entomologiczna Koła Leśników na badaniach w Przemkowskim Parku Krajobrazowym

Czerwiec 01, 2017 - 12:39

Studenci pod okiem opiekunów, Pana mgr. inż. Adriana Łukowskiego oraz Pana mgr. Mateusza Kęsego zgłębiali tajniki obserwacji i odłowu bezkręgowców. Każdego dnia, po ukończonych zajęciach terenowych, miały miejsce warsztaty preparatorskie zebranych okazów. Odłowione osobniki zasilą prywatne zbiory studentów oraz staną się uzupełnieniem zbiorów znajdujących się w siedzibie Koła Leśników. W przyszłości posłużą one innym studentom do praktyki rozpoznawania bezkręgowców.

Praktyki nad Bajkałem

Czerwiec 01, 2017 - 10:56

Warunki uczestnictwa:

  • upodobanie do przebywania “na łonie natury”
  • status aktywnego studenta Wydziału Leśnego (I-III stopnia lub studiów  podyplomowych)
  • deklaracja pokrycia kosztów podróży (2700-~4500 zł), obsługi wizowej 
  • (28EUR) oraz ubezpieczenia zdrowotnego
  • Wskazana dobra kondycja i przynajmniej podstawowa znajomość języka 
  • rosyjskiego

 

Zgłoszenia (osobiście lub pocztą elektroniczną) przyjmuje wydziałowy 

koordynator programu ERASMUS+:

  dr inż. Tomasz Najgrakowski

Prelekcja w Senacie RP

Czerwiec 01, 2017 - 08:43

Pierwszy i niejako otwierający referat pt. „Łowiectwo jako element ochrony przyrody” wygłosił prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prelegent zwrócił uwagę na oczekiwania społeczne i wynikające z nich przekształcenia środowiska, czego konsekwencją jest wzrost liczebności jednych gatunków oraz spadek liczebności innych. W takich warunkach przyrodniczych jednym z zadań myśliwych jest redukcja gatunków wyrządzających szkody oraz aktywna ochrona gatunków zagrożonych. Zdaniem prof. D.J.

stat4u