Wrzesień 2017

Wizyta profesora Nenad Keča na Wydziale Leśnym UPP

Wrzesień 30, 2017 - 09:15

Profesor dr Nenad Keča jest wybitnym specjalistą w zakresie chorób drzew leśnych. Jest autorem i współautorem 74 publikacji na temat patogenów drzew leśnych, w tym podręczników Fitopatologia leśna i Mykologia leśna. Realizował i realizuje wiele projektów badawczych finansowanych przez instytucje europejskie m. in. w 2005 roku z funduszy norweskich realizował projekt nt. wykorzystania PCR w diagnozowaniu zgnilizny korzeni i podstawy pni drzew, a także SEE-ERA.NET Plus -“Diversity of invading Phytophthora spp. plant pathogens in agro and forest ecosystems in Southeast Europe”.

VII Wyjazd Seminaryjny Koła Leśników

Wrzesień 29, 2017 - 08:35
Fot.: Marek Jaskólski

Dzięki uprzejmości pani Magdaleny Wieczorek dowiedzieliśmy się jak prowadzi się zajęcia w specjalnie do tego przystosowanym ośrodku. Studentom szczególnie spodobała się sala „Laboratorium Przyrody”, w której prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem przeróżnych przedmiotów i gadżetów edukacyjnych. Następnie udaliśmy się do Muzeum Tradycji Rybactwa w Rudzie Sułowskiej, znajdującym się na terenie Stawów Milickich będących największym w Europie ośrodkiem hodowli karpia, również największym w Polsce rezerwatem przyrodniczym i jednym z cenniejszych ośrodków ornitologicznych w Europie.

Międzynarodowe seminarium studenckie – piątek 29 września

Wrzesień 27, 2017 - 08:16

Seminarium odbędzie się  przy okazji wizyty studentów z Irkuckiego Uniwersytetu Rolniczego. Oprócz wymiany doświadczeń i wrażeń pomiędzy studentami, zostaną przedstawione różne możliwości i formy wymiany zagranicznej, adresowane tak do naszych studentów, jak i gości z zagranicy.

W imieniu organizatorów wydziałowy koordynator programu ERASMUS+

dr inż. Tomasz Najgrakowski

Nauczanie w Iranie

Wrzesień 26, 2017 - 13:08
Fot.  Dariusz J. Gwiazdowicz.Ze studentkami na uniwersytecie w Shahrekord

To była moja kolejna wizyta w Iranie, której nie mogłem się doczekać. Chciałem ponownie spotkać moich przyjaciół, zobaczyć co się zmieniło po kilku latach nieobecności. Moim głównym celem była realizacja nowego tematu badawczego, a ponadto miałem w planach także kilka wykładów, spotkań ze studentami oraz warsztaty na temat ochrony przyrody. Tutejsze uniwersytety to potężne kampusy ogrodzone płotem, gdzie obok budynków instytutów czy akademików, są sklepy, poczta, bank, meczet, restauracje i bary, a także obiekty sportowe. To właściwie takie miasto w mieście.

Polskie holki w czeskim lesie

Wrzesień 22, 2017 - 11:16
Pomiary pitagorasem

W czasie stażu, uczestniczyły one w pracach leśnych wykonywanych na co dzień przez tamtejszych leśników.  Była to doskonała okazja do zapoznania się z funkcjonowaniem  lasów oraz do poznania fauny i flory  morawskiego kraju.

 Dzięki współpracy z Mendelova Univerzita v Brne Lesnická a Dřevařská fakulta uczestniczki brały udział w badaniach nad produkcyjnością lasu.

 

 

Natalia Broniewska

Holka po czesku znaczy dziewczyna.

Piknik Naukowy w Chodzieży

Wrzesień 21, 2017 - 11:46

Tegorocznym tematem była Flora i Fauna, więc opowieści o kleszczach i chorobach przez nie przenoszonych dobrze pasował. Mieliśmy możliwość opowiadać o wynikach badań jakie prowadzimy na terenie właśnie tego powiatu. Odwiedzający nasze stoisko mogli się z pierwszej ręki (od Patrycji Opalińskiej prowadzącej badania) dowiedzieć czy zagraża im borelioza i jakie choroby siedzą w kleszczach z terenu Nadleśnictwa Podanin. Piknik cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Dziękujemy Nadleśnictwu Podanin i burmistrzowi Chodzieży za zaproszenie i polecamy się na przyszłość.

Zapraszamy do udziału w 3. Chodzieskim Pikniku Naukowym pn.: „Fauna i Flora Wielkopolski”.

Wrzesień 11, 2017 - 09:06

Na stoiskach edukacyjnych poszczególnych podmiotów czekają na uczestników liczne ekspozycje, pokazy i możliwość wykonywania różnorodnych doświadczeń. Wystawcy zadbają o to, aby przekazywane wiadomości były nie tylko interesujące, ale również miały wartość praktyczną.

stat4u