Październik 2017

Wykłady w szpitalnych salach

Październik 31, 2017 - 10:22

Młodzież zapoznała się z tematyką ochrony lasów tropikalnych, a młodsi pacjenci zapoznali się z życiem nietoperzy. Jeden z małych pacjentów tak podsumował nasz wykład „ to jest mój najszczęśliwszy dzień. Na obiad był budyń, wychodzę dzisiaj ze szpitala i jeszcze załapałem się na wykład o nietoperzach”.

Sprawozdanie z konferencji „Teoretyczne i praktyczne problemy wyceny nieruchomości leśnych”

W dniach 18-20 października 2017 roku, już po raz siódmy, odbyła się w Kołobrzegu, ekonomiczno-leśna konferencja naukowa pt. Teoretyczne i praktyczne problemy wyceny nieruchomości leśnych. Jej organizatorem była Katedra Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy współudziale Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor UP w Poznaniu. 

Przepiękna pamiątka z historii Koła Leśników

Październik 30, 2017 - 08:33

Pozwala to szerzej spojrzeć na to, jak ważną rolę odgrywa las w życiu człowieka. Jest to skarbnica tajemnic dla archeologów, magazyn inspiracji dla literatów i publicystów, jest to po prostu jedna z najważniejszych części naszej kultury i historii. Konferencja umocniła nas w przekonaniu że las to nie ,,magazyn desek”, jak w przekonaniu wielu ludzi widzą go leśnicy. Las jest częścią naszego życia- tworzy on poezję, daje schronienie i surowiec, który ogrzewa nasze domy, wesoło trzaskając w kominku, podczas gdy czytamy ulubioną książkę, która również powstała dzięki niemu!

Prof. dr hab. Maciej Skorupski odebrał nominację od Prezydenta RP

Październik 27, 2017 - 08:43

Prezydent podziękował nowym profesorom za lata ich działalności naukowej. Przypomniał, że czeka na Nobla dla polskiej nauki.

- Chciałbym móc gościć tu na Sali Kolumnowej polskich naukowców, którzy za swoją pracę naukową, za swoje odkrycia dokonane tutaj - w naszym kraju, w naszych laboratoriach, w naszych ośrodkach badawczych, na naszych uczelniach - otrzymali Nagrodę Nobla – podkreślił Andrzej Duda.

 

Nabór wniosków na stypendium „Lasy Świata - Kenia 2018”

Październik 26, 2017 - 08:14

Głównym kryterium przyznawania stypendium jest aktywność studenta na różnych polach jego działalności. Może to dotyczyć reprezentowania jednostki w różnego rodzaju zawodach, turniejach, konkursach, olimpiadach, konferencjach itp. Może to być także działalność organizacyjna, aktywność naukowa, czy różnego typu działania charytatywne, wzorowa postawa koleżeńska, itp.

Konsul z Ambasady USA w Poznaniu - otwarte spotkanie dla studentów

Październik 23, 2017 - 11:04

Jest to doskonała okazja aby spotkać się z osoba, która opowie jak możesz spędzić swoje wakacje w USA! Nie przegap szansy. Przyjdź na spotkanie i zdobądź wszelkie potrzebne informacje!

Na sali będą także tegoroczni uczestnicy programów więc będzie można dowiedzieć się jak taki wyjazd wygląda w praktyce.

Kiedy: 24.10.2017 wtorek

Gdzie : AWF, sala 025/026, Królowej Jadwigi 27/39, godzina: 14:00 - 15:30

Sekcja Biometryczna KL w Nadleśnictwie Antonin

Październik 23, 2017 - 08:43

 Był to bardzo pracowity weekend dla naszych studentów. Podzieleni na dwa zespoły w tym samym czasie badali czynniki biometryczne na odrębnych powierzchniach i gatunkach. Dzięki uprzejmości leśniczego Leśnictwa Komorów Grzegorza Kawałka uczestnicy sierpniowego obozu mogli kontynuować swoje badania dotyczące brzozy w I klasie wieku. Spośród opracowanych wyników na 9 powierzchniach wybrali i pozyskali po 10 drzew modelowych, uzyskanych za pomocą metody Draudta na podstawie zakresu wysokości i pierśnicy.

Turniej Łuczniczy o Puchar Łowczego ORŁ i Dyrektora RDLP w Pile

Październik 15, 2017 - 10:52

Na turniej przyjechali łucznicy z całej Polski, wyposażeni w najwyższej klasy sprzęt. Był to turniej typu 3D – na wyznaczonej trasie wokół gorajskiego zamku zostało ustawionych 28 figur zwierząt wykonanych w skali 1:1. Łucznicy przemieszczali się po określonej trasie podziwiając malownicze widoki i strzelając do celów z wyznaczonych miejsc. Strzelaliśmy m.in. do figur głuszca, żółwia, bażanta, dzika i wielu innych.

Sekcja Łucznicza Koła Leśników na warsztatach w Technikum Leśnym w Miliczu

Październik 13, 2017 - 08:27

 Na zajęciach przedstawiliśmy uczestnikom  rodzaje łuków, techniki strzeleckie i historie naszej Sekcji oraz namawialiśmy uczniów do stworzenia własnej sekcji łuczniczej. Mamy wielką nadzieję, że udało nam się zaszczepić Milickiej młodzieży pasję do łucznictwa i, że wkrótce usłyszymy o powstaniu nowej sekcji łuczniczej.

M. Semegin

Publiczne obrony doktorskie mgr Sandry Wajchman-Świtalskiej i mgr. inż. Marleny Baranowskiej-Wsilewskiej

Październik 11, 2017 - 14:13
  • dnia  17 października 2017 r.  (wtorek)  o  godzinie  11,00  odbędzie  się  publiczna  obrona  doktorska  mgr Sandry Wajchman-Świtalskiej nt.: „Waloryzacja rekreacyjna lasów komunalnych Poznania”.Publiczna obrona doktorska odbędzie się w sali Senatu, Poznań, ul. Wojska Polskiego 28.

Poradnik Ochrony Nietoperzy

Październik 10, 2017 - 11:42

 Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Błachowskiego i Andrzeja Węgla.

Autorzy: Anna Bator, Grzegorz Błachowski, Radosław Jaros, Andrzej Węgiel, Jolanta Węgiel.

Recenzja: Grzegorz Lesiński.

Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Praktyki wymienne z Irkuckiem – rewizyta z IrGAU

Październik 10, 2017 - 08:11

W ciągu trzynastodniowego pobytu grupa gości z dalekiej Syberii wraz z naszymi studentkami zapoznawała się aktywnie z zagadnieniami gospodarki leśnej, łowiectwa, edukacji leśnej, ochrony przyrody i organizacji turystyki w lasach gospodarczych, jednostkach doświadczalnych i parkach narodowych Wielkopolski i Pomorza Zachodniego. Wyjazd zwieńczyło seminarium studenckie i spotkanie z władzami i pracownikami naszej Uczelni i Wydziału w dniach 28 i 29 września2017 r.

Mam nadzieję na owocną kontynuację tej wymiany oraz rozszerzenie jej zakresu w ramach innych programów, w tym ERASMUS+

FORMEC 2017

Październik 06, 2017 - 10:00

Sympozjum podzielone zostało na dwie części, pierwsza to część kameralna, w której przedstawiono między innymi wyniki badań dotyczących nowych technologii, biomasy i bioenergii, wydajności systemów pozyskiwania drewna, ergonomii w leśnictwie, innowacyjności w procesach optymalizacyjnych, ekonomicznych aspektów wydajności przy pozyskiwaniu surowca drzewnego. Druga cześć terenowa odbyła się w ramach międzynarodowych targów leśnych w okolicach pięknego miasta Braszowa.

Polska Komisja Akredytacyjna ponownie wyróżniła kierunek leśnictwo

Październik 05, 2017 - 12:34

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że wysoka ocena jakości kształcenia prowadzonego na Wydziale Leśnym UPP na kierunku „leśnictwo” oraz stopień przyjętych kryteriów jakościowych i ceny programowej uzasadniają wydanie oceny wyróżniającej (uchwalę Nr 477/2017 z dnia 21 września 2017 r). Chciałbym nadmienić, że kierunek leśnictwo prowadzony przez Wydział Leśny UPP jest jednym z nielicznych Polsce, które uzyskały ocenę wyróżniającą dwa razy z rzędu.

Noc Naukowców

Październik 04, 2017 - 09:32

Przed budynkiem Kolegium  Maximum, stanowisko łucznicze przygotowała Sekcja Łucznicza Koła Leśników. Zorganizowany przez nich pokaz, zgromadził tłumy. Uczestnicy Nocy Naukowców, ustawiali się cierpliwie w kolejkę, aby tylko móc spróbować swoich umiejętności w strzelaniu z łuku. W budynku Kolegium  Maximum, członkowie Sekcji Łuczniczej Koła Leśników wygłosili trzy wykłady: "Historia łucznictwa", "Techniki strzelania z łuku" oraz "Rodzaje łuków na przestrzeni wieków”.

Kongres IUFRO

Październik 04, 2017 - 08:24

Kongres podzielono na pięć grup tematycznych:  Forests for People, Forests and Climate Change, Forests and Forest-Based Products for a Greener Future, Biodiversity, Ecosystem Services and Biological Invasions, Forests, Soil and Water Interactions. Ze względu na olbrzymią liczbę referatów i ograniczone ramy czasowe kongresu, zdarzało się, że wyniki badań prezentowano na dziesięciu równoległych sesjach w kliku różnych budynkach.

Następny, 26 kongres IUFRO odbędzie się na przełomie września i października 2019 roku w Brazylii.

Tomasz Jelonek

Pracownicy Wydziału Leśnego wizytowali lasy zniszczone w czasie sierpniowej nawałnicy

Październik 03, 2017 - 09:36

Na spotykaniu omawiano sytuację z dnia nawałnicy. Panowie dyrektor i nadleśniczy przedstawili nam ogrom zniszczeń jakie wyrządził wiatr na terenie RDLP w Poznaniu, a szczególnie na ternie Nadleśnictwa Gniezno. Następnie na własne oczy przekonaliśmy się, wizytując kilka drzewostanów, o skali zniszczeń. Dyskutowano także na temat planowanych prac porządkowania terenu oraz jego zagospodarowania, a z drugiej strony możliwych pracach badawczych, które można by realizować na ternie Nadleśnictwa Gniezno.

stat4u