Listopad 2017

Znamy laureatów II Konferencji Kół Naukowych Leśników

Listopad 27, 2017 - 08:40
Fot. Marek Jaskólski

Konferencja miała na celu przedstawienie działalności naukowej poszczególnych kół, nawiązanie współpracy pomiędzy nimi oraz zacieśnianie więzi między młodymi leśnikami z różnych uczelni. Główną atrakcją była możliwość wysłuchania ciekawych referatów naukowych, które podzielone zostały na osiem bloków tematycznych: biometria, ochrona przyrody, geomatyka, gospodarka leśna, botanika, historia leśnictwa, las i społeczeństwo oraz zoologia i łowiectwo. Podczas całej konferencji zaprezentowanych zostało 26 referatów, które oceniane były przez międzyuczelnianą komisję w składzie:

Współpraca Wydziału Leśnego UPP w ramach ERASMUS+ z Gruzją i Azerbejdżanem

Listopad 24, 2017 - 08:37

Do tej pory zrealizowano już część zaplanowanych mobilności pracowników naukowych: w Gruzji i Azerbejdżanie cykle wykładów zaprezentowali dr hab. Krzysztof Jabłoński i dr Grzegorz Rączka, zaś nasz Wydział gościł prof. dr. Giorgi Kvartskhava z Gruzji i prof. dr. Zakhira Ibrahimova z Azerbejdżanu.

II Konferencja Kół Naukowych Leśników

Listopad 22, 2017 - 08:40

Podczas konferencji studenci z trzech kół: Koła Naukowego Leśników SGGW w Warszawie, Koła Naukowego Leśników UR w Krakowie oraz Koła Leśników UP w Poznaniu zaprezentują wyniki swoich badań naukowych.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
prof. dr hab. Jan Pikul – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
dr inż. Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Patronat medialny: Las Polski, Brać Łowiecka, Wieści Akademickie

Koło Leśników finalistą w konkursie StRuNa

Listopad 21, 2017 - 08:08

To uroczyste wydarzenie było także zwieńczeniem 1. Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2017. W czasie kongresu można było poznać wielu przedstawicieli studenckich kół naukowych, zajmujących się różnymi dziedzinami, a także uczestniczyć w warsztatach z zakresu pozyskiwania środków na realizację projektów naukowych, prezentacji wyników działalności naukowej oraz zarządzania czasem, zespołem i projektem.

Konferencja "Człowiek a przyroda i technika. Ergonomia od Wojciecha B. Jastrzębowskiego do dziś"

Listopad 20, 2017 - 10:57

Konferencja odbędzie się 24 listopada 2017 r. w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu. Konferencja jest poświęcona osobie Profesora W. Jastrzębowskiego, dziś niestety zapomnianej, a który przez prawie 50 lat XIX wieku wzbudzał szerokie zainteresowanie podejmowanymi wszechstronnymi działaniami i twórczością, jako leśnik, przyrodnik, pedagog, patriota, wizjoner zjednoczonej Europy, a w końcu twórca nowej nauki - ergonomii.

O biomasie młodych sosen – wiemy więcej

Listopad 20, 2017 - 09:48

Zestaw równań uogólnionych jest przydatnym narzędziem w sytuacji, gdy znamy tylko rozmiary drzew i nie mamy danych o ich wieku oraz warunkach siedliskowych wzrostu drzewostanów. Współczynniki BCEF pozwalają natomiast wykorzystać dane dotyczące miąższości grubizny, dostępne w planach urządzenia lasu, do obliczenia biomasy w dużej skali przestrzennej. Mimo zalet zastosowania wskaźników BCEF (łatwość obliczeń), ich zastosowanie w młodych drzewostanach, niewykazujących grubizny, może być obarczone dużym błędem.

XXVI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Listopad 20, 2017 - 08:19

Sekcja zaprezentowała referat pt. "Liczebność nietoperzy zimujących w Forcie VIa w Poznaniu oraz dobór miejsca hibernacji przez poszczególne gatunki", przygotowany i przedstawiony przez Kingę Trzeciak i Jana Anuszkiewicza pod nadzorem opiekuna sekcji, prof. Witolda Grzywińskiego. W referacie przedstawiliśmy wyniki 20 letniego monitoringu nietoperzy w Forcie Via.

InterFOB 2017

Listopad 15, 2017 - 08:15

Pierwszego dnia odbyła się prezentacja każdego uniwersytetu – było aż 17 uczelni z całej Europy! Następnego dnia plan konferencji obejmował wykłady na Uniwersytecie Technicznym w Zwoleniu, zwiedzanie zamku i Muzeum Leśnictwa, a wieczorem odbyła się impreza przebierana o tematyce „prehistoria”.

Kolejny dzień był przeznaczony na wycieczki po fabrykach mebli (między innymi takich firm jak Ikea, Mondi czy Decodom). Po powrocie zorganizowany był wieczór międzynarodowy, na którym każdy kraj wystawiał swoje tradycyjne kulinarne specjały.

Zaproszenie na Mszę Św. Hubertowską do Katedry Poznańskiej

Listopad 10, 2017 - 07:56

W imieniu Duszpasterstwa Akademickiego w poznańskiej Bazylice Archikatedralnej, pozwalamy sobie przekazać na ręce Pana Dziekana oraz za Pana pośrednictwem na ręce Wszystkich Państwa: Profesorów, Profesorów Seniorów, Pracowników i Studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w Uroczystej Akademickiej Mszy Świętej, w intencji Wszystkich Państwa,  którzy tworzycie Wspólnotę akademicką i branżową, łączącą w realizacji tej szczególnej służby leśników i drzewiarzy miasta Poznania, regionu i całej Wielkopolski.

Sekcja Biometryczna Koła Leśników uczestniczy w badaniach naukowych na terenie Nadleśnictwa Człuchów

Listopad 08, 2017 - 07:59

Wyznaczyliśmy powierzchnie kołowe oraz dokonywaliśmy pomiarów średnicy i kory na określonych długościach dla następujących gatunków: Db, Bk, Brz, Św, Md, Olcz. W ramach projektu przeprowadziliśmy pomiary stosów oraz spłaszczenia dla każdych wałków, co okazało się bardzo pracochłonne, biorąc pod uwagę, że stosy niekiedy liczyły ponad 260 sztuk. Korzystając z okazji z pobytu w pięknym Człuchowie zwiedziliśmy zamek z XIV wieku. Jest on drugim, zaraz po Malborku największym zamkiem Zakonu Krzyżackiego.

 

Agata Gasyna

fot. Cezary Glama

Koło Leśników UPP nominowane do tytułu "Koło Roku 2017"

Listopad 07, 2017 - 08:29

Nazwę StRuNa utworzono z pierwszych liter słów St-udencki Ru-ch Na-ukowy. Od 2012 r. w ramach programu odbywa się  doroczny ogólnopolski Konkurs StRuNa podsumowujący aktywność naukową kół i innych organizacji studenckich między 1 października roku poprzedniego a 30 września roku bieżącego. W tegorocznej 7 edycji konkursu Koło Leśników zostało nominowane do nagrody w kategorii Koła Roku 2017.

Święty Jan Gwalbert

Listopad 06, 2017 - 08:42

Giovanni Gualberto urodził się około 995 roku w okolicy Florencji. W młodości zagubił się w „próżnościach i marnościach” świata, ale jego życie odmieniło upomnienie Chrystusa, by nie zabijał zabójcy swego brata. Wbrew rodzicom wstąpił do zakonu benedyktynów, gdzie prowadził walkę m.in. ze świętokupstwem. Tym naraził się swym przełożonym i dlatego schronił się kilkadziesiąt kilometrów od Florencji, w zaciszu Vallombrosa, gdzie prowadził pustelniczy tryb życia. Z upływem lat założył tam wspólnotę monastyczną, według zreformowanych reguł św. Benedykta.

Przedszkolaki w murach Kolegium Cieszkowskich

Listopad 05, 2017 - 08:17

Przedszkolaki zachwyciły nas swoją otwartością i chęcią poszerzania wiedzy. Oprowadzając je po Ogrodzie Dendrologicznym staraliśmy się przekazać wiele ciekawych informacji i odpowiedzieć na liczne pytania. Oprócz edukacyjnego spaceru naszym celem było także zebranie liści, szyszek oraz innych darów jesieni, które następnie zostały wykorzystane do utworzenia barwnych "Pocztówek z Ogrodu:.

Pamiętamy o naszych profesorach, którzy odeszli

Listopad 03, 2017 - 13:31

Dla młodych ludzi jest także lekcją pokory, pamięci i szacunku. Serdecznie dziękujemy za wszelkie ciepłe słowa. Apelujemy do wszystkich dawnych i obecnych studentów naszego wydziału o to, aby zapalili światło pamięci na grobach swoich profesorów, gdy będą mieli okazję być w Poznaniu. Z myślą o tym już w stanie ostatnich poprawek jest nasza mobilna aplikacja, która ukaże się już niebawem i bezbłędnie doprowadzi każdego zainteresowanego do miejsca spoczynku naszych świętej pamięci profesorów.

Pionier ekologicznych podstaw łowiectwa

Listopad 02, 2017 - 10:39

Wiesław Alfons Antoni Szczerbiec Szczerbiński (ps. S. Wiesławski) urodził się 20 września roku w Poznaniu, gdzie uczęszczał do gimnazjum matematyczno-przyrodniczego. Przerwał jednak naukę w 1918 roku, aby walczyć w Powstaniu Wielkopolskim. W 1919 roku podjął studia leśne na Uniwersytecie Poznańskim, ale i tutaj przerwał naukę, aby tym razem brać udział w wojnie bolszewickiej 1920 roku.

stat4u