Grudzień 2017

Nagrody dla aktywnych studentów

Grudzień 21, 2017 - 11:43

Nagrody pieniężne w wysokości 1300,- zł (brutto) otrzymali studenci, którzy wyróżnili się aktywną działalnością społeczną na rzecz środowiska uniwersyteckiego i jednocześnie wykazali się w poprzednim roku akademickim średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie niższą niż 4,00.

Nagrody pieniężne otrzymali następujący studenci z Wydziału Leśnego z kierunku Leśnictwo: Patrycja Hennik,  Karol Kacper Tomczak, Stanisław Skrzetuski.

Zawarto porozumienie pomiędzy Wielkopolskim Parkiem Narodowym, a Wydziałem Leśnym UPP

Grudzień 20, 2017 - 08:40

Celem porozumienia jest wspólna realizacja przedsięwzięć dotyczących ochrony i popularyzacji walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem WPN. Drugim  celem porozumienia  jest rozwój działalności edukacyjnej i naukowej. Ze strony Wydziału koordynatorem przedsięwzięć realizowanych w ramach niniejszego porozumienia jest dr inż. Blanka Wiatrowska. Koordynatorem ze strony WPN jest mgr Małgorzata Bręczewska.

Dwoje naszych studentów oraz doktorant otrzymają stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

Grudzień 14, 2017 - 17:51

Laureaci realizowali prace naukowe w Sekcji Botanicznej Koła Leśników pod moim kierunkiem, a dotyczyły one szeroko pojętej ekologii roślin. Wspólnym osiągnięciem trójki stypendystów są dwie prace będące wynikiem obozu naukowego Sekcji Botanicznej w Borach Tucholskich. Pierwsza z nich, opublikowana w „Science of the Total Environment”, dotyczy zależności pomiędzy postępem sukcesji i różnorodnością funkcjonalną roślinności badanych torfowisk oraz wykazuje wpływ zrębów zupełnych wykonywanych w sąsiedztwie na te relacje.

Pomoc dla Krzysia – szukamy genetycznego bliźniaka

Grudzień 06, 2017 - 05:42

Akcja odbędzie się 18 grudnia w godzinach od 12.30-15.30 w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej ul. Szydłowska 43. Będzie tam można - z pomocą wolontariuszy - wypełnić niezbędną dokumentację do zgłoszenia się do DKMS.

Na stronie https://www.dkms.pl/pl/o-dkms możecie znaleźć więcej szczegółów dotyczących programu.

Będę bardzo zobowiązany za pomoc i z góry dziękuję za jej okazanie.

Z wyrazami szacunku,

Adam Cieślak

stat4u