Marzec 2018

Relacja pomiędzy masą aparatu asymilacyjnego, a zawartością ligniny w ścianach cewek strefy obwodowej strzał sosen – publikacja BioResources

Marzec 28, 2018 - 08:20

 W eksperymencie badano drzewa o korze martwicowej grubej podłużnie spękanej, łuskowej i muszlowej. Uzyskane wyniki wskazują, że sosny o korze martwicowej grubej podłużnie spękanej posiadały statystycznie istotnie wyższe wartości analizowanych wskaźników lignifikacji ścian komórkowych aniżeli drzewa o korze łuskowej i muszlowej.

Koło Leśników na Targach Edukacyjnych Eko Forum

Marzec 27, 2018 - 09:53

Mimo 10 m2, które mieliśmy na wyłączność nie byliśmy w stanie pomieścić wszystkich zgromadzonych przez nas, gier, plansz oraz innych leśnych materiałów edukacyjnych. Na szczęście wspólnymi siłami oraz dzięki życzliwości Ogrodu Dendrologicznego i Katedry Łowiectwa Wydziału Leśnego UP w Poznaniu wybraliśmy najciekawsze okazy zwierząt, szyszek oraz różnego rodzaju gier, które urozmaiciły nasze stoisko.

IX Zawody Młodych Leśników

Marzec 27, 2018 - 08:26

Pierwszego dnia w Ogrodzie Dendrologicznym UPP odbył się konkurs drwali oraz test wiedzy leśnej. Następnego dnia zawodnicy zmierzyli się w biegu na orientację z rozpoznawaniem gatunków na terenie Leśnictwa Strzeszynek. Po dwóch dniach zmagań nagrodzono zawodników zwiedzaniem miasta.

Podpisano umowę o współpracy pomiędzy Wydziałem Leśnym UPP a LO nr XII we Wrocławiu

Marzec 26, 2018 - 13:39

Współpraca oparta będzie głównie na wzajemnych wizytach, organizowaniu zajęć informujących młodzież o specyfice studiowania na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz zajęć dla uczniów LO nr 12 rozwijających zainteresowania  tematyką przyrodniczą.

Już pierwszego dnia podpisania umowy, młodzież licealna uczestniczyła w warsztatach. Warsztaty przeprowadził dr inż. Adrian Łukowski.

 

 

Badania naukowe to wspaniała przygoda - Canal + Discovery

Marzec 23, 2018 - 08:03

Jako wykonawca w projekcie badawczym MAESTRO, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Jacek Oleksyn (Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku), uczestniczy w corocznych wyprawach naukowych na teren Skandynawii. Podczas zeszłorocznej wyprawy, naukowcom towarzyszyła ekipa filmowców. 

Prowadzone w ramach projektu badania nawiązują do wyników badań wykonanych 100 lat temu przez szwedzkiego naukowca Nilsa Sylvéna i dotyczą analiz zmian klimatycznych i ich wpływu na środowisko leśne. W projekcie tym dr inż. Jacek Kamczyc odpowiada za badania fauny glebowej.

Kultura łowiecka - książka z cyklu „Biblioteka myśliwego”

Marzec 22, 2018 - 12:07

Jest to kompendium wiedzy z zakresu szeroko rozumianej kultury łowieckiej, które skierowano nie tylko do myśliwych, ale wszystkich zainteresowanych kulturowym aspektem wykorzystywania środowiska przyrodniczego. W książce przedstawiono zarys historii łowiectwa, tradycje kultywowane przez myśliwych, jedyną w swoim rodzaju muzykę oraz specyfikę języka łowieckiego. Omówiono także inspirującą rolę łowów dzięki którym powstały wspaniałe dzieła literatury, architektury, malarstwa i rzeźby, a także sztuki użytkowej.

Kenia oczami leśnika – wykład otwarty

Marzec 22, 2018 - 08:07

W ramach posiedzenia wygłoszone zostaną następujące referaty:

1.       Andrzej Węgiel - Arabuko Sokoke Forest - użytkowanie lasu bez pozyskania drewna.

2.       Marcin Dyderski - Obce gatunki roślin w Kenii.

3.       Witold Grzywiński - Fauna Parku Narodowego Masai Mara.

4.       Blanka Wiatrowska, Jakub Glura - Wybrane formacje roślinne Kenii.

 

Serdecznie zapraszamy

Komisja Nauk Leśnych PTPN

Nowy międzyuczelniany kierunek studiów II stopnia Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

Marzec 20, 2018 - 09:38
Fot. Iwona Cieślik

Liderem w zakresie prowadzenia spraw organizacyjnych związanych ze Studiami jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

W spotkaniu uczestniczyli również ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: prof. dr hab. Cezary Mądrzak Prorektor ds. studiów,  prof. dr hab. Piotr Łakomy Dziekan Wydziału Leśnego oraz dr hab. Cezary Beker Prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału Leśnego, ze strony Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek Dziekan Wydziału Biologii.

Roztocze (Acari; Mesostigmata) w drzewostanach objętych pożarem na terenie Puszczy Knyszyńskiej – publikacja w Experimental and Applied Acarology

Marzec 20, 2018 - 09:32
Fot: Z. Urbanowski, C.K. Urbanowski

Oddziaływanie pożaru na środowisko zależy od wielu czynników, na przykład składu gatunkowego i wieku drzewostanu, ilości dostępnego materiału palnego, warunków klimatycznych (wilgotności powietrza i ściółki), ukształtowania terenu oraz od intensywności i czasu trwania pożaru. Wcześniejsze badania zależności między pożarami a fauną glebową dotyczyły w większości sukcesji zgrupowań zwierząt lub tylko oceny wpływu określonego typu pożaru na środowisko.  W badaniach przeprowadzonych przez mgr inż.

Zmarł Profesor Kazimierz Urbański

Marzec 16, 2018 - 11:39

W 1951 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim w Katedrze Urządzania Lasu, a w 1953 roku przeszedł do Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu. W latach 1969-1970 Profesor był kierownikiem Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu, a od 1970 do 1981 roku wicedyrektorem Instytutu Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa. Pełnił wiele funkcji w Uczelni, biorąc udział w pracach licznych rad, komitetów i towarzystw naukowych oraz zespołów roboczych IUFRO.

Współpraca Erasmus+ z Gruzją i Azerbejdżanem

Marzec 14, 2018 - 11:50

W lutym i marcu tego roku, podczas pobytu w Gruzji i Azerbejdżanie, cykle wykładów zaprezentowali: dr hab. Cezary Beker i dr Grzegorz Rączka. Swoje pobyty za granicą, w zimowym semestrze 2017/18, zakończyli także dwaj studenci naszego Wydziału (Jakub Cichocki i Piotr Bogucki), oraz goszczący w Poznaniu studenci z Azerbejdżanu (Ibrahim Ibrahimov i Tural Sadigov) oraz Gruzji (Tamar Berishvili, Gocha Aleksidze i Nugzar Japaridze).

 

Grzegorz Rączka

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Leśnego

Profesor Piotr Łakomy powołany do grupy ekspertów wypracowujących system ochrony drzewostanów sosnowych

Marzec 13, 2018 - 08:21

Heterobasidion irregulare (wpisany na listę organizmów kwarantannowych A2 EPPO) jest czwartym gatunkiem korzeniowca występującym w Europie. Gatunek obcy pochodzących z Ameryki Północnej, zawleczony do Włoch w region Lazio  podczas drugiej wojny światowej przez stacjonujące tam wojska amerykańskie (w drewnie). Poprzez dekady H. irregulare zasiedlił wiele drzewostanów sosny pinii (Pinus pinea) powodując zamieranie drzew, a najsilniej porażone drzewostany występują wokół Rzymu.

Bogactwo i różnorodność grzybów rozkładających drewno – publikacja w Forest Ecology and Management

Marzec 08, 2018 - 08:28

Celem pracy było 1) określenie wpływu zabiegów gospodarczych na występowanie i różnorodność grzybów zasiedlających drewno w dojrzałym drzewostanie sosnowym, 2) scharakteryzowanie zbiorowisk grzybów w zależności od rodzaju drewna i stopnia jego rozkładu, a także 3) występowania gatunków powszechnych oraz rzadkich. Weryfikowano hipotezę, że gospodarka leśna przyczynia się do zmniejszenia różnorodności grzybów zasiedlających drewno, z powodu mniejszej jego ilości pozostawianej w dnie lasu.

Poszukiwany doktorant/doktorantka do projektu „Odpowiedź zbiorowisk grzybów saprotroficznych i mykoryzowych na długoterminowe nawożenie azotem”

Marzec 05, 2018 - 11:58

Nazwa jednostki: Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wymagania:

1. Ukończone studia magisterskie.

2. Zainteresowanie tematyką badawczą doktoratu; umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych; dbałość o jakość uzyskanych wyników.

3. Znajomość analiz statystycznych stosowanych w biologii środowiskowej.

4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wykaz wymaganych dokumentów:

Zakończenie sezonu zimowego

Marzec 01, 2018 - 00:00

W dniach 26-28.01 udaliśmy się na pierwszy z naszych wyjazdów – do Drawieńskiego Parku Narodowego. Sprawdziliśmy 17 obiektów. Większość z nich należy do pozostałości umocnień Wału Pomorskiego, ale nie pominęliśmy również starych piwnic, a nawet sprawdziliśmy 2 studnie. Odnotowaliśmy podczas tej inwentaryzacji 201 nietoperzy należących do gatunków.

stat4u