Czerwiec 2018

Rubus prissanicus (Rosaceae), nowy gatunek jeżyny z północno-zachodniej Polski – publikacja Phytotaxa

Czerwiec 20, 2018 - 13:50
Rubus prissanicus. Fot. E.Jerzak

Jest podobny do R. lindleianus i R. langei, jednak różni się od poprzednich gatunków szerszymi listkami i mniej licznymi kolcami na osi kwiatostanu, a od tego ostatniego nierówno ząbkowanym marginesem liści, a od obu tych gatunków różnymi rodzajami trichomy na odstającej powierzchni płatka. W przeciwieństwie do innych polskich gatunków R. ser. Rhamnifolii, w której indumentum powierzchni opadającej liścia składa się głównie z rozgałęzionych włosów, proste trichomy są głównym składnikiem indumentum liści R. prissanicus.

Edukacja Przyrodnicza to nasza pasja

Czerwiec 20, 2018 - 08:34

A oto co nam się udało:

- zajęcia edukacyjne przeprowadziliśmy dla około 710 osób w 32 grupach

- w zajęciach uczestniczyło 32 edukatorów

- podczas targów i festynów przez nasze stoisko edukacyjne przeszło około 800 osób

- uczestniczyliśmy w akcji „Drzewko za makulaturę”

- kolędowaliśmy wspólnie z dziećmi z domu dziecka

- przeprowadziliśmy cykl zajęć dla dzieci z Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu

Edukacja dla dzieci i młodzieży w Ogrodzie Dendrologicznym

Czerwiec 19, 2018 - 11:04

Unikalny program zajęć został stworzony specjalnie dla naszego Ogrodu i nosi nazwę: "Dzika szkoła w centrum Poznania".  Zajęcia  prowadzone są przez specjalistów i dostosowane do 4 grup wiekowych: grupy przedszkolne, klasy I-III, klasy IV-VIII, szkoły średnie. Informacje dotyczące  zajęć znajdują się  na stronie Ogrodu w zakładce EDUKACJA.

Ewa Jerzak

Konferencja Katedr Jednoimiennych „Interdyscyplinarność użytkowania lasu”

Czerwiec 14, 2018 - 11:23

W konferencji udział wzięli m.in. pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydziału Leśnego z Katedr: Użytkowania Lasu, Inżynierii Leśnej oraz Techniki Leśnej, a także Wydziału Technologii Drewna oraz przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej im.

Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasu - konferencja

Czerwiec 13, 2018 - 10:33

Zasady zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego stawiają leśnictwu nowe zadania w zakresie realizacji funkcji społecznych, ekolo-gicznych i gospodarczych. Realizacja tych zadań prowadzi do wzrostu kosztów społecznych prowadzenia gospodarki leśnej. Głębsze poznanie oczekiwań społecznych i problemów związanych z realizacją proekologicznej, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania leśnych jednostek gospodarczych. Las jako dobro ogólnonarodowe wymaga społecznego konsensusu w zakresie jego użytkowania.

Kongres Kultury Łowieckiej

Czerwiec 13, 2018 - 10:02

Kongresy Kultury Łowieckiej odbywają się co pięć lat, w roku jubileuszowym Polskiego Związku Łowieckiego. W 2018 roku tytuł przewodni dotyczy aspektu historycznego, dlatego do wygłoszenia referatów zaproszono najwybitniejszych specjalistów z zakresu nauk humanistycznych w naszym kraju, którzy zajmują się problematyką przyrodniczą, w tym i łowiectwem. Słuchacze, a w przyszłości także czytelnicy, gdyż wygłoszone referatu będą opublikowane w formie książkowej, będą mogli wysłuchać referatów w sześciu sesjach tematycznych (program w załączniku).

Lista rankingowa na szkolenie "Brakarz"

Czerwiec 12, 2018 - 13:46

Część wykładowa szkolenia odbędzie się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, cześć praktyczna w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym LP w Porażynie (istnieje możliwość wykupienia zakwaterowania i wyżywienia).

Osoby, zakwalifikowane proszone są o wydrukowanie, podpisanie i przyniesienie w terminie do 19 czerwca 2018r. do Pani mgr Jolanty Węgiel (CS p. 318) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzenie swojego udziału (załącznik RODO).

 

Dr hab. Tomasz Jelonek

Wizyta nauczycieli z Gruzji i Azerbejdżanu na Wydziale Leśnym

Czerwiec 12, 2018 - 09:11

W trakcie pobytu goście zaprezentowali cykle wykładów oraz zapoznali się z działalnością i strukturą Wydziału Leśnego. Bogaty program ich tygodniowej wizyty obejmował także:

- Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie,

- Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie,

- Arboretum Leśne w Zielonce,

- Arboretum Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku,

- Park Narodowy Gór Stołowych,

- Arboretum i Ogród Botaniczny w Wojsławicach.

 

Weronika Mysiak Studentem Roku

Czerwiec 12, 2018 - 08:47

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy jej członkowie tj. prodziekan Wydziału Leśnego ds. studenckich – dr hab. Cezary Beker, przewodniczący Zarządu Oddział Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego – mgr inż. Jerzy Flisykowski oraz sekretarz oddziału – dr hab. Wojciech Kowalkowski, opiekun Koła Leśników – dr hab. Jarosław Szaban i redaktor naczelny Przeglądu Leśniczego- dr hab. Władysław Kusiak.

Do wyróżnienia nominowano siedmioro studentów: Wojciecha Czupera, Patrycję Hennik, Weronikę Mysiak, Sonię Paź, Urszulę Strugarek, Karola Tomczaka  i Bogumiłę Waśko.

Wielkopolski Dzień Ochrony Środowiska z leśnikami

Czerwiec 08, 2018 - 11:09

Nie mogło zabraknąć na tej imprezie członków Sekcji. Czekaliśmy na naszym stanowisku na dzieci, które – aby zdobyć pieczątkę umożliwiającą zdobycie nagrody – musiały wykazać się wiedzą o lesie. Młodzi entuzjaści przyrody niejednokrotnie zaskakiwali nas swoją wiedzą. Odpowiadały bezbłędnie na pytania w stylu „czy sarna to żona jelenia?”, prawidłowo dopasowywały owoce i liście do nazw drzew. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gablotka z owadami, szyszki egzotycznych gatunków sosen oraz – oczywiście – poroża.

40 lat minęło jak jeden dzień..

Czerwiec 08, 2018 - 10:48

Program studiów realizowano wtedy  w czasie 9 semestrów, a nowością była praktyka semestralna odbywana w Lasach Państwowych oraz oddziałach Biura Urządzania Lasu.  Uczestnicy zjazdu spotkali się w Collegium Cieszkowskich, zwiedzili pomieszczenia Katedry Entomologii Leśnej, salę ćwiczeń
 i laboratorium Katedry Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu, Katedrę Botaniki Leśnej oraz Ogród Dendrologiczny z ciekawymi egzemplarzami flory. Dalszy program spotkania realizowany był w Bursie Studenckiej w Zielonce, z którą związane były najmilsze studenckie czasy.

Wyjazd seminaryjny Koła Leśników 2018

Czerwiec 05, 2018 - 11:19

Naszą przygodę rozpoczęliśmy w czwartek przed godziną 5 rano. 25 uczestników spotkało się przed Przylesiem, gdzie po problemach z zapakowaniem wszystkich rzeczy do autokaru wyruszyliśmy w czterogodzinną podróż na Kaszuby. Około godziny 9 dotarliśmy na miejsce rozpoczęcia spływu w miejscowości Stara Brda. Po kilkunastu minutach dojechały również nasze kajaki, wypożyczone z firmy kajaki.swornegacie.com ( osobiście polecamy z nimi kontakt :D ).

Spotkanie przedstawicieli towarzystw leśnych, należących do Europejskiej Sieci Leśnej (European Forestry Network, EFN)

Czerwiec 05, 2018 - 10:23

http://wielkopolski.ptl.pl/uploads/TEST%20TK/European%20Forest%20Network%202018/European%20Forest%20Network.pdf

Główny celem EFN jest wymiana informacji o lasach, leśnictwie i polityce leśnej w Europie. Na dorocznych spotkaniach prezentowane i dyskutowane są aktualne zagadnienia, dotyczące uczestniczących w nich towarzystw leśnych oraz leśnictwa, zarówno z perspektywy krajowej, jak i ogólnoeuropejskiej.

Na rynku pojawiła się książka „Forest fire”, której redaktorem jest dr inż. Janusz Szmyt

Czerwiec 04, 2018 - 10:52

Przyczynami pożarów lasów są same siły natury, jak i czynniki antropogeniczne. Pożary lasów, mimo traktowania ich jako naturalne zaburzenie, mogą wywoływać konflikty społeczne, silniejsze lub słabsze, szczególnie w lokalnych społecznościach, które od lat używają ognia w celu uzyskania różnych korzyści płynących z lasu, ale także wypalają las dla celów rolniczych. Autorzy jednego z rozdziałów wskazują, jak konflikty te można rozwiązać poprzez stopniową zmianę zarówno samego lokalnego prawa, jak i poprzez odpowiednią edukację na poziomie lokalnym.

Zaproszenie na wykłady gości z Gruzji i Azerbejdżanu

Czerwiec 01, 2018 - 15:14

- prof. Irina Danelia (Gruziński Uniwersytet Techniczny w Tbilisi, Gruzja): “Forest flora of Georgia – general overview”,

- prof. Giorgi Kvartskhava (Gruziński Uniwersytet Techniczny w Tbilisi, Gruzja): “Deforestation in Georgia”,

- prof. Vidadi Samedov (Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Gandży, Azerbejdżan): “Forest resources of Azerbaijan: today and tomorrow”.

 

stat4u