Bioróżnorodność grzybów i ich rola w zdrowotności gleb – publikacja w Frontiers in Microbiology

Bioróżnorodność grzybów i ich rola w zdrowotności gleb – publikacja w Frontiers in Microbiology

Maj 16, 2018 - 08:38

Zintegrowane podejście do zdrowotności gleby zakłada, że jest ona żywym organizmem, a sama zdrowotność wynika z wielu interakcji w niej zachodzących, z mocnym naciskiem na aktywność mikrobioty glebowej. Termin "zdrowie gleby" jest szeroko stosowany w odniesieniu do zrównoważonego rolnictwa, zwłaszcza w kontekście gleby jako dynamicznego, żywego organizmu funkcjonującego holistycznie, a nie jako obojętnego substratu.W pracy skoncentrowano się na różnorodności biologicznej grzybów i ich roli w zdrowotności uprawianych gleb, a także na przeglądzie aktualnych metod stosowanych przy identyfikacji mikrobiomu glebowego.

Opisano wpływ użytkowania gruntów na różnorodność biologiczną i sukcesję grzybów. Zwrócono także uwagę na wykorzystanie różnorodności biologicznej grzybów glebowych w celu poprawy jakości gleb, które można nazwać "Drugą Zieloną Rewolucją”. Wdrożenie takich rozwiązań może stanowić alternatywę dla obecnego nadużywania nawozów w kierunku bardziej wyrafinowanych manipulacji produktywnością roślin. Grzyby biorą udział nie tylko w rozkładzie materii organicznej i dostarczaniu składników odżywczych, pełnią również niezwykle ważną rolę w ochronie roślin przed mikroorganizmami patogenicznymi. Ocena bioróżnorodności grzybów jako wskaźników jakościowych nie może być ograniczona tylko do określenia wskaźników różnorodności biologicznej, ale powinna również zawierać analizę struktury populacji grzybów w celu określenia funkcji jakie odgrywają w oddziaływaniu na jakość gleby i zdrowie roślin. Zmniejszenie degradacji gleby jest priorytetem dla utrzymania przyszłej produkcji, a taki efekt może być osiągnięty między innymi poprzez zwiększenie różnorodności biologicznej grzybów glebowych.

Marta Bełka

więcej https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2018.00707/full

Tags: 
stat4u