Haematopoiesis: życie w cieniu różnicowania się komórek macierzystych - publikacja JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS & HOMEOSTATIC AGENTS

Haematopoiesis: życie w cieniu różnicowania się komórek macierzystych - publikacja JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS & HOMEOSTATIC AGENTS

Maj 14, 2018 - 09:15

Hematopoeza jest jednym z najlepiej poznanych procesów związanych z komórkami macierzystymi. To proces, w którym komórki macierzyste krwi (HSC) namnażają się i różnicują na wszystkie typy komórek krwi.

 U dorosłych proces ten zachodzi w szpiku kostnym, a podczas rozwoju prenatalnego miejsce to kilkukrotnie ulega zmianie. Szerokie spektrum komórek krwi, różnice w ich budowie i funkcji, konieczność utrzymywania ich liczby w wąskich granicach homeostazy mimo zmieniających się warunków środowiskowych, sprawia że hematopoeza jest ściśle regulowana poprzez różne czynniki wzrostu. Pod wpływem tych czynników komórki macierzyste krwi przechodzą kilka nieodwracalnych etapów, z których każdy kolejny wymusza większą specjalizację, kończąc się na wszystkich typach specyficznych komórek krwi. Komórki te, najczęściej krótkożyciowe, nie posiadają zdolności namnażania i wymagają stałego uzupełniania z puli komórek macierzystych krwi. Hematopoeza jest jedynym źródłem całej grupy komórek, odgrywających bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu organizmu, więc znaczne uszkodzenie komórek macierzystych krwi może powodować wiele poważnych chorób.

Grzegorz Górecki

ZałącznikWielkość
PDF icon abstractsJBRHA32-1.pdf3.13 MB
Tags: 
stat4u