Inwazyjna tawuła kutnerowata nowym gospodarzem dla monofagicznej ćmy niekreślanki wierzbówki?

Inwazyjna tawuła kutnerowata nowym gospodarzem dla monofagicznej ćmy niekreślanki wierzbówki?

Styczeń 29, 2018 - 08:38

Wprowadzenie obcych gatunków roślin drzewiastych może mieć znacząco zmodyfikować preferencje żywieniowe rodzimych roślinożerców. Ćma niekreślanka wierzbówka Earias clorana L. była wcześniej uważana za gatunek monofagiczny, żerujący wyłącznie na roślinach z rodzaju Salix.

W ostatnich latach dr in. Blanka Wiatrowska jako pierwsza zaobserwowała, że larwy E. clorana są w stanie żerować również na tawule kutnerowatej Spiraea tomentosa L., inwazyjnym w Europie Środkowej gatunku krzewu, który pochodzi z Ameryki Północnej. Nasz zespół badawczy (Wiatrowska B., Łukowski A., Karolewski P., Danielewicz W.) postawił hipotezę, że ten owad ten może żerować na liściach Spiraea tomentosa bez negatywnego wpływu na jego wzrost i rozwój oraz że liście Spiraea tomentosa jako źródła pokarmu dla E. clorana są równie dobrym źródłem pokarmu jak liście Salix viminalis L.

Nasze wyniki wykazały, że pomimo znacznych różnic w składzie chemicznym liści badanych gatunków, w tym znacznie wyższych stężeń związków obronnych (sumy rozpuszczalnych fenoli i skondensowanych tanin) w liściach Spiraea tomentosa niż w przypadku Salix viminalis, żerowanie na nowej roślinie nie wpływa znacząco na przeżywalność larw. Zmiana rośliny żywicielskiej miała jednak niekorzystny wpływ na kilka parametrów wzrostu i rozwoju larw (masę ciała larw i poczwarek, względne tempo wzrostu larw oraz efektywność konwersji spożytego pokarmu). Wnioskujemy, że w porównaniu do Salix viminalis, Spiraea tomentosa nie jest szczególnie korzystnym pokarmem do rozwoju larwalnego. Być może koszty zmiany rośliny-gospodarza mogą być zminimalizowane w przypadku larw E. clorana, które zyskują na tym, że rozwijają się na licznie występującym, inwazyjny gatunku jakim jest Spiraea tomentosa w Europie Środkowej.

 

Wiatrowska B., Łukowski A., Karolewski P., Danielewicz W. 2018. Invasive Spiraea tomentosa: a new host for monophagous Earias clorana? Arthropod-Plant Interactions, 1–12.

https://doi.org/10.1007/s11829-017-9592-7

 

Tekst: Adrian Łukowski

Zdjęcia: Blanka Wiatrowska

Tags: 
stat4u