Najnowsze wiadomości i artykuły

Latest

II Konferencja Kół Naukowych Leśników

Podczas konferencji studenci z trzech kół: Koła Naukowego Leśników SGGW w Warszawie, Koła Naukowego Leśników UR w Krakowie oraz Koła Leśników UP w Poznaniu zaprezentują wyniki swoich badań naukowych.

Read More

Kwalifikacja do programu EUROFORESTER - 22 lisopada 2017

Z poważaniem,

wydziałowy koordynator programu ERASMUS+

dr inż. Tomasz Najgrakowski

Read More

Koło Leśników finalistą w konkursie StRuNa

To uroczyste wydarzenie było także zwieńczeniem 1. Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2017.

Read More

Konferencja "Człowiek a przyroda i technika. Ergonomia od Wojciecha B. Jastrzębowskiego do dziś"

Konferencja odbędzie się 24 listopada 2017 r. w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu. Konferencja jest poświęcona osobie Profesora W.

Read More

O biomasie młodych sosen – wiemy więcej

Zestaw równań uogólnionych jest przydatnym narzędziem w sytuacji, gdy znamy tylko rozmiary drzew i nie mamy danych o ich wieku oraz warunkach siedliskowych wzrostu drzewostanów.

Read More

XXVI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Sekcja zaprezentowała referat pt.

Read More

InterFOB 2017

Pierwszego dnia odbyła się prezentacja każdego uniwersytetu – było aż 17 uczelni z całej Europy!

Read More

Strony

stat4u