Najnowsze wiadomości i artykuły

Latest

Krzysztof Adamowicz współautorem książki - New Perspectives in Forest

W opracowaniu autor zwraca uwagę, że wartość jest terminem wieloaspektowym i dlatego ekonomika leśnictwa wykorzystuje zestaw różnych kategorii wartości leśnej.

Read More

Katedra Ekonomiki Leśnictwa ogłasza nabór kandydatów na doktoranta studiów III°

Wymagana dokumentacja kandydatów: prośba o podjęcie opieki naukowej nad planowaną pracą doktorską realizowaną na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Katedrze Ekonomik Leśnictwa, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

Read More

Poznańska drużyna zdobyła I miejsce na IX Zawodach Drwali Studentów Leśnictwa

Pierwszego dnia, w środę po kilkugodzinnej drodze do stolicy dotarliśmy na kampus SGGW. Po zakwaterowaniu w akademiku udaliśmy się na zapoznawczego grilla. W czwartek na terenie nadleśnictwa Chojnów odbyła się pierwsza konkurencja – ścinka drzew.

Read More

Trwałe i zrównoważone pozyskiwanie drewna na tle współczesnych trendów światowych i zmian klimatu – publikacja Science of the Total Environment

W niniejszym artykule poddano analizie i dyskusji wcześniejsze publikacje dotyczące pozyskiwania drewna.

Read More

Sprawozdanie z Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn.: „Leśne budownictwo drogowe – dobre praktyki”

Na konferencji omawiano możliwości wprowadzania najnowszych technologii informatycznych umożliwiających racjonalne kształtowanie leśnej sieci drogowej w zależności od warunków i miejscowych potrzeb.

Read More

Sprawozdanie z Leśnego Kongresu Drogowego pn.: „Kierunki działań Lasów Państwowych w zakresie drogownictwa leśnego i przedsięwzięć wspólnych z samorządami”

W kongresie udział brało ponad 400 osób. Organizatorami Kongresu były Lasy Państwowe i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydarzenie patronatem objął Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Read More

Konkurs na mema z orangutanem zakończony

Wyróżnienia za swoje prace uzyskali:

Read More

Konkurs o nagrodę imienia doktora Józefa Grodeckiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu techniki leśnej

Do Konkursu można zgłaszać prace absolwentów I lub II stopnia studiów, dowolnej polskiej uczelni, których praca dyplomowa zgodna jest z tematyką Konkursu.

Read More

Strony

stat4u