Leśnicy Jolanta i Andrzej Węgiel laureatami „Złotego podkowca”

Leśnicy Jolanta i Andrzej Węgiel laureatami „Złotego podkowca”

Kwiecień 03, 2017 - 11:48

Już po raz trzeci Kapituła Krainy Podkowca powołana przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura" przyznała odznaczenia dla instytucji i osób prywatnych, których działalność przyczyniła się do ochrony nietoperza podkowca małego.

 „Złoty Podkowiec” to wyróżnienie przyznawane osobom prywatnym, których działalność zasłużyła się ochronie nietoperzy. Wyróżnienie to otrzymali: ks. Jan Pipka, proboszcz parafii greckokatolickiej w Krynicy-Zdroju,  Bożena Kotońska zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie oraz Jolanta i Andrzej Węgiel pracownicy Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

fot. ks Zbigniew Wielgosz

Jolanta i Andrzej Węgiel „Złotego Podkowca”  otrzymali „w uznaniu wieloletniego zaangażowania laureatów w badania naukowe i czynne działania w dziedzinę ochrony nietoperzy, w szczególności zaś te, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do restytucji podkowca małego w Polsce.

Kapituła doceniła, iż laureaci to postacie bez których trudno wyobrazić sobie dzisiejszy kształt Programu Ochrony Podkowca małego w Polsce. Na ich doświadczeniu, pracy i pomysłach program ten był budowany, a ich osobiste zaangażowanie w jego realizację, nieoceniony sposób pomogło w przeprowadzeniu wielu ważnych działań ochronnych. Kapituła wzięła pod uwagę również znaczące osiągnięcia laureatów w propagowaniu przyjaznego wizerunku nietoperzy w społeczeństwie”.

 Znak Jakości „Kraina Podkowca” to wyróżnienie przyznawane instytucjom pomagającym promować obszar, na którym żyją podkowce oraz  poprzez swoją bezpośrednią działalność  sprzyjają nietoperzom. Znak Jakości „Kraina Podkowca 2017” otrzymali: Diecezja Tarnowska, Muzeum Ziemi Wiśnickiej, Pieniński Park Narodowy, Opactwo Cystersów w Szczyrzycu oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie.

Wręczenie odznaczeń odbyła się na sali balowej zamku w Wiśniczu w dniu 1 kwietnia 2017 r,. Uroczystość ta była częścią imprezy turystycznej „Korona Pogórzy i Podkowiec ma gust!”. Odznaczenia wręczył przewodniczący kapituły Rafał Szkudlarek.

Tags: 
stat4u