Możliwość odbycia stażu lub wolontariatu w ramach projektu Life + ForBioSensing

Możliwość odbycia stażu lub wolontariatu w ramach projektu Life + ForBioSensing

Marzec 14, 2017 - 13:45

 

 

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w pracach terenowych prowadzonych w ramach projektu LIFE+ w Zakładzie Lasów Naturalnych IBL w Białowieży.

Termin od czerwca do października 2017 r.

Minimalny czas trwania wolontariatu/ stażu z przyczyn organizacyjnych i merytorycznych wynosi 2 tygodnie. Preferujemy osoby zgłaszające się na dłuższy okres czasu. Istnieje także możliwość odbycia u nas miesięcznej praktyki zawodowej.

 

W sezonie badawczym 2017 prowadzone będą pomiary na powierzchniach badawczych rozmieszczonych na całym obszarze polskiej części Puszczy Białowieskiej. Osoby biorące udział w pracach terenowych będą miały okazje do nabycia następujących umiejętności:

Pomiaru parametrów drzew i drzewostanów

Klasyfikacja rodzaju uszkodzeń drzew

Klasyfikacja i inwentaryzacja martwego drewna

Inwentaryzacja odnowienia naturalnego

Określenie faz rozwojowych drzewostanów

Zapoznają się ze specjalistycznym sprzętem do pomiaru parametru drzewostanu, dalmierz laserowy, TRUPULSE, nowoczesny system pomiarowy VERTEX IV, dokladna busola, system pomiarowy FIELDMAP.

Zapewniamy:

Pracę w interdyscyplinarnym zespole naukowym

Przyjazne środowisko pracy

Osobom spoza terenu Puszczy Białowieskiej, w miarę możliwości zapewniamy nocleg.

Przyjazd i pobyt na własny koszt.

Z wolontariuszem zostaje zawarta oficjalna umowa o wykonaniu świadczeń wolontarycznych.

Stażystom i wolontariuszom po zakończeniu umowy wystawiamy listy referencyjne, potwierdzające odbycie stażu/ wolontariatu oraz nabycie nowych kompetencji zawodowych.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres D.Raczkowska-Paluch@ibles.waw.pl

stat4u