Nagrody dla wyróżniających się absolwentów UPP

Nagrody dla wyróżniających się absolwentów UPP

Styczeń 31, 2018 - 09:46

Uroczystym akcentem rozpoczęło się XV posiedzenie senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wyróżniającym się absolwentom, którzy w roku akademickim 2016/2017 przygotowali prace magisterskie o wybitnych walorach poznawczych lub aplikacyjnych oraz ukończyli studia regulaminowo z bardzo dobrymi wynikami wręczono nagrody oraz medale.

Z wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nagrody wręczono:

NAGRODA im. prof. dr hab. JERZEGO ZWOLIŃSKIEGO drugiego stopnia w wysokości 3000 zł uzyskał: mgr Tomasz Stanisław Wajsowicz z kierunku Ochrona przyrody Wydział Leśny UPP, studia stacjonarne za pracę pt. „Klimat jako czynnik siedliskowy na przykładzie wybranych drzewostanów Słowińskiego Parku  Narodowego”. Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Pawła Rutkowskiego w Katedrze Siedliskoznawstwa Leśnego i Ekologii Lasu.

SREBRNY MEDAL „Za osiągnięcia w studiach” otrzymali: inż. Jakub Łukaszewski , inż. Patrycja Wajer.

Serdecznie gratujemy

stat4u