Ocena średniego tempa zmian emisji tlenku węgla do atmosfery w państwach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Ocena średniego tempa zmian emisji tlenku węgla do atmosfery w państwach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

luty 04, 2018 - 09:06

Powietrze jest jednym z elementów środowiska naturalnego, którego ochrona należy do priorytetowych kierunków polityki państwa. Jakość powietrza ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrostanu człowieka. Zanieczyszczenie powietrza jest ważną przyczyną zachorowalności i umieralności ludzi.

Szacuje się, że z przyczyn związanych z zanieczyszczeniem powietrza umiera 3,5 miliona ludzi każdego roku. Wprawdzie największy wpływ na to mają zanieczyszczenia pyłami PM 2.5 jednak tlenek węgla jest również dużym problemem.

Z tego powodu wiele krajów wdrożyło systemy racjonalnej polityki środowiskowej w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są strategie na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju.

Mają one na celu gospodarczy rozwój uwzględniający jednak potrzebę zastąpienia tradycyjnych technologii tymi nisko emisyjnymi. Aby zrealizować powyższe założenia wdrażane są różne polityki w poszczególnych krajach w odniesieniu do zanieczyszczeń powietrza.

Prof. UPP dr hab. Krzysztof Adamowicz w celu oceny skuteczności działań podejmowanych w różnych państwach przeanalizował i przedstawił tempo zmian emisji CO do atmosfery z wykorzystaniem logarytmicznej metody oceny tego tempa. Badania przeprowadził w oparciu o dane 32 państw będących członkiem OECD. Na podstawie wykonanych badań stwierdził, pozytywną tendencję spadku tempa emisji CO do atmosfery. Niestety w wyniku przeprowadzenia procesu badawczego udowodnił, że w trzech państwach, m. in. w Polsce nastąpił wzrost tempa emisji CO do atmosfery.

 

Link do publikacji http://journals.pan.pl/dlibra/publication/118186/edition/102795/content

Tags: 
stat4u