Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Leśnym UPP i IBL

Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Leśnym UPP i IBL

Czerwiec 06, 2017 - 08:17

W dniu 1 czerwca w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym Dyrektor Instytutu dr hab. Janusz Czerepko i Dziekan Wydziału Leśnego prof. dr hab. Piotr Łakomy podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy jednostkami.

Porozumienie dotyczy wspólnych realizacji przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych. Instytut Badawczy Leśnictwa między innymi zapewni możliwości odbywania w jego zakładach i laboratoryjnych staży naukowych i praktyk studenckich oraz udział w gromadzeniu danych niezbędnych do realizacji prac inżynierskich i magisterskich.

Pracownicy IBL podejmą się także realizacji zajęć fakultatywnych i seminaryjnych dla studentów WL UPP, a zależności od potrzeb Wydziału. Pracownicy WL UPP będą mogli uczestniczyć w organizowanych przez IBL zajęciach z zakresu edukacji leśnej. Strony będą informować się wzajemnie o organizowanych przez siebie otwartych konferencjach, seminariach czy odczytach, a także o możliwości realizacji wspólnych projektów naukowych, a także przygotowywać wspólne projekty, na podstawie odrębnych umów.

stat4u