Podział energii świetlnej, wydajność fotosyntetyczna i alokacja biomasy inwazyjnej Prunus serotina i rodzimego Quercus petraea w relacji do warunków świetlnych, konkurencji i allelopatii – Journal of Plant Research

Podział energii świetlnej, wydajność fotosyntetyczna i alokacja biomasy inwazyjnej Prunus serotina i rodzimego Quercus petraea w relacji do warunków świetlnych, konkurencji i allelopatii – Journal of Plant Research

Maj 09, 2018 - 08:23

W pracy przyjęto hipotezę, że konkurencja między rodzimym dębem bezszypułkowym a obcą i inwazyjną w naszych lasach czeremchą amerykańską w różnych warunkach świetlnych wpłynie na podział energii pochłoniętej przez liść, wydajność fotosyntetyczną oraz wzrost i alokację biomasy. Ponadto zbadano potencjalnie allelopatyczne oddziaływanie mulczowania liśćmi czeremchy na wzrost i fotosyntezę siewek dębu. Wpływ warunków świetlnych na podział zaabsorbowanej przez liść energii i fotosyntezę dębu był silniejszy niż międzygatunkowej konkurencji i allelopatii.

Wydajność kwantowa fotosystemu II inwazyjnej czeremchy w obecności konkurenta była większa, co wskazuje na większą plastyczność podziału energii świetlnej w liściach inwazyjnego gatunku, dzięki której może osiągnąć przewagę w konkurencji. Poziom asymilacji netto CO2 całej korony czeremchy był istotnie większy w porównaniu do asymilacji dębu. W młodym wieku, większe względne tempo wzrostu i większa alokacja masy do liści umożliwiają gatunkowi inwazyjnemu wydajniejszą absorpcję i wykorzystanie energii świetlnej.

Odmienne strategie wzrostu, alokacji biomasy, podziału pochłoniętej przez liść energii i różne wydajności fotosyntetyczne zmieniały się w zależności od  warunków świetlnych wzrostu i stwarzały przewagę gatunku inwazyjnego nad rodzimym konkurentem w walce o światło. Jednakże, większa alokacja masy do korzeni zwiększa szanse sadzonek dębu w konkurencji z czeremchą o wodę i substancje odżywcze. Dynamiczny rozwój systemu korzeniowego może kompensować mniejszą konkurencyjność dębu w walce o światło i tłumaczyć współwystępowanie  rodzimego gatunku z inwazyjną czeremchą amerykańską w naturalnych warunkach leśnych.

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10265-018-1009-x

Piotr Robakowski

Tags: 
stat4u