Polska Komisja Akredytacyjna ponownie wyróżniła kierunek leśnictwo

Polska Komisja Akredytacyjna ponownie wyróżniła kierunek leśnictwo

Październik 05, 2017 - 12:34

Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierując się raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w sprawie oceny programowej na kierunku ”LEŚNICTWO” prowadzonym na WYDZIALE LEŚNYM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydała ocenę; WYRÓŻNIAJĄCĄ.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że wysoka ocena jakości kształcenia prowadzonego na Wydziale Leśnym UPP na kierunku „leśnictwo” oraz stopień przyjętych kryteriów jakościowych i ceny programowej uzasadniają wydanie oceny wyróżniającej (uchwalę Nr 477/2017 z dnia 21 września 2017 r). Chciałbym nadmienić, że kierunek leśnictwo prowadzony przez Wydział Leśny UPP jest jednym z nielicznych Polsce, które uzyskały ocenę wyróżniającą dwa razy z rzędu.

W związku z powyższym chciałbym Państwu podziękować i wyrazić słowa uznania za utrzymywanie wysokich standardów kształcenia na kierunku „leśnictwo”.Bardzo dziękuję studentom, doktorantom i pracownikom Wydziału za wkład pracy i zaangażowanie w przygotowaniu oraz podczas wizyty Zespołu Oceniającego PKA.

Jednak szczególne słowa podziękowania pragnę złożyć Panom Prodziekanom dr. hab. Tomaszowi Jelonkowi, dr. hab. Cezaremu Bekerowi i dr. inż. Robertowi Kuźmińskiemu oraz zespołowi dziekanatu Paniom mgr Katarzynie Włoch, Krystynie Burczyk, Hannie Marciniak i mgr inż. Anecie Smektale.

 

Prof. dr hab. Piotr Łakomy

Dziekan Wydziału Leśnego  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Tags: 
stat4u