Posiedzenie kolegiów dziekańskich trzech Wydziałów Leśnych

Posiedzenie kolegiów dziekańskich trzech Wydziałów Leśnych

Listopad 10, 2017 - 14:11

W dniach 8-9 listopada na terenie Nadleśnictwa Ruszów odbyło się pierwsze wspólne posiedzenie kolegiów dziekańskich trzech Wydziałów Leśnych z SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Spotkanie doszło do skutku dzięki uprzejmości i na zaproszenie dyrektora RDLP we Wrocławiu Pana Adama Płakseja oraz dzięki organizacji Pana Janusza Kobielskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów.

Skład Kolegiów Dziekańskich Wydziałów Leśnych uczestniczący w spotkaniu:SGGW –  Dziekan prof. dr hab. Henryk Żybura, Prodziekan ds. nauki dr hab. Stanisław Drozdowski, Prodziekan ds. dydaktyki (studia stacjonarne kierunek "leśnictwo") dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. SGGW, Prodziekan ds. dydaktyki (studia niestacjonarne kierunek "leśnictwo") dr hab. Jacek Piętka, Prodziekan ds. dydaktyki (kierunek "gospodarka przestrzenna") dr inż. Michał OrzechowskiUR w Krakowie – Dziekan prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, Prodziekan Wydziału ds. Nauki i Rozwoju dr hab. inż. Jarosław Socha prof. UR, Prodziekan Wydziału ds. Studentów dr hab. inż. Krzysztof Słowiński i UPP: Dziekan prof. dr hab. Piotr Łakomy, Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Dr hab. Tomasz Jelonek, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Dr hab. Cezary Beker, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych dr inż. Robert Kuźmiński.

Podczas pierwszego dnia mieliśmy okazję podyskutować o rozwoju nauki na wydziałach, jak również na temat związany z procesem dydaktycznym na kierunku leśnictwo, a także o sprawach organizacyjnych. Bardzo ważnym wątkiem rozmów była współpraca pomiędzy Wydziałami oraz z jednostkami Lasów Państwowych. Drugiego dnia, podczas wizyty terenowej, obejrzeliśmy jesienne odłowy karpi na stawach hodowlanych Gospodarstwa rybackiego Parowa-Żary (ternem Nadleśnictwa Węgliniec), kompleks drzewostanów na siedlisku boru bagiennego, użytkowanie drzewostanów sosnowych rębniami I, II i IV w ostoi głuszca i cietrzewia.

Pan Nadleśniczy z duża pasją przedstawił nam projekt realizowany na terenie nadleśnictwa związany z powrotem głuszca i cietrzewia do Borów Dolnośląskich, opowiadał o sukcesach i porażkach restytucji głuszca oraz reintrodukcji cietrzewi. Mieliśmy tez okazję obejrzeć powierzchnie adaptacyjne z wolierami do półnaturalnego rozrodu cietrzewi. Jednym z punktów wizyty było wspólne sadzenie grupy „brzóz dziekańskich” w ostoi cietrzewi,  których pączki uzupełnią w przyszłości dietę ptaków. Wyjątkowym darem boru, na zakończenie wizyty terenowej, były dwa koguty głuszca, które przeleciały tuż nad naszymi głowami. Dla wielu z nas było to pierwsze spotkanie z tymi pięknymi i rzadkimi ptakami w naturze. Opuszczaliśmy Bory Dolnośląskie urzeczeni pięknem drzewostanów Nadleśnictwa Ruszów, a także niezwykłą gościnnością gospodarzy.

prof. dr hab. Piotr Łakomy

Tags: 
stat4u