Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski w gronie odznaczonych Medalem im. Michała Oczapowskiego

Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski w gronie odznaczonych Medalem im. Michała Oczapowskiego

Grudzień 16, 2016 - 08:19

W dniu 14 grudnia 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród naukowych i wyróżnień przyznanych przez  Wydziały Polskiej Akademii Nauk.

Medal wręcza Profesorowi Wiśniewskiemu (po lewej) Przewodniczący Kapituły Medalu im. Michała Oczapowskiego, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, czł. rzecz. PAN.MM. Fot. Jakub Ostałowski

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej  Akademii Nauk przyznał  w tym roku 6 Medali im. Michała Oczapowskiego (jest to jego najwyższe odznaczenie).  Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znalazł się w gronie odznaczonych.

 

Prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA, czł. koresp. PAN

stat4u