Rada Pracodawców

Skład Zarządu Rady Pracodawców:

Mgr inż. Ryszard Standio – przewodniczący

Dr inż. Andrzej Raj – zastępca

Dr inż. Józef Grodecki – przedstawiciel przedsiębiorców leśnych

Mgr inż. Zygmunt Stanula – przedstawiciel przemysłu drzewnego

Mgr inż. Adam Krzyśków – przedstawiciel komisji rewizyjnej

Mgr inż. Jolanta Węgiel – sekretarz

Członkowie:

Prof. dr hab. Roman GORNOWICZ

Prof. dr hab. Andrzej CZERNIAK

Prof. dr hab. Piotr ŁAKOMY

Dr hab. Cezary BEKER

Dr hab. Roman JASZCZAK, prof. nadzw.

Dr hab. Antoni  BURACZEWSKI, prof. nadzw.

Dr inż. Janusz DAWIDZIUK

Dr inż. Józef GRODECKI

Dr inż. Robert MOTAŁA

Mgr inż. Janusz BAŃKOWSKI

Mgr inż. Piotr GRYGIER

Mgr Agnieszka GRZEGORCZYK

Mgr inż. Mieczysław KASPRZYK

Mgr inż. Arleta SIARKIEWICZ-HOSZOWSKA

Mgr inż. Zygmunt STANULA

Mgr inż. Jan SZRAMKA

Mgr inż. Bartosz PARTYKA

Mgr inż. Ryszard ZIEMBLICKI

stat4u