Rada Wydziału

Rada Wydziału

Październik 06, 2014 - 07:53

Trzecie w roku akademickim 2018/2019 posiedzenie Rady Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odbędzie się w dniu
13 grudnia 2018 r.  (czwartek)  o godz. 9,00  w sali Katedry Inżynierii Leśnej, ul. Wojska Polskiego 71C.

Porządek   posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie wniosku o podjęcie uchwały Senatu UP w Poznaniu w sprawie określenia efektów kształcenia rosyjskojęzycznego kierunku studiów Leśnictwo na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
  2. Sprawy dydaktyczne.
  3. Komunikaty.
  4. Wolne głosy i wnioski.

 

Rada Wydziału

stat4u