Rada Wydziału

Rada Wydziału

Październik 06, 2014 - 07:53

X w roku akademickim 2016/2017 posiedzenie Rady Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  które odbędzie się w dniu 26 październiaka (czwartek) o godz. 9.00  w sali Senatu, ul. Wojska Polskiego 28.

Porządek   posiedzenia:

 1. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk leśnych mgr. inż. Marlenie Baranowskiej-Wasilewskiej /SSD/.
 2. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk leśnych mgr. Sandrze Wajchman - Świtalskiej /SSD/.
 3. Wyrażenie zgodny na powołanie kierowników Zakładów na kadencję 2017 – 2021.
 4. Powołanie kierownika Pracowni Komputerowej SILP.
 5. Powołanie kierownika Pracowni SIP i Fotogrametrii.
 6. Powołanie kierowników Studiów Podyplomowych:
 1. Gospodarka finansowa w lasach państwowych,
 2. Podstawy gospodarki leśnej,
 3. Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody.
 1. Zaopiniowanie wniosków o nagrody ze Specjalnego Funduszu Nagród dla nauczycieli akademickich i dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 2. Sprawy dydaktyczne.
 1. nagrody Prof. dr hab. Jerzego Zwolińskiego za najlepszą pracę magisterską,
 2. medal za osiągnięcia w studiach /dla absolwentów/,
 3. nagrody pieniężne za wyróżniające wyniki w nauce i pracy na rzecz środowiska studenckiego,
 4. listy gratulacyjne.
 1. Komunikaty.
 2. Przyjęcie protokołu z Rady Wydziału Leśnego z dnia 28 września 2017 r.
 3. Wolne głosy i wnioski.

Rada Wydziału

stat4u