Rada Wydziału

Rada Wydziału

Październik 06, 2014 - 07:53

Ósme w roku akademickim 2016/2017 posiedzenie Rady Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,   odbędzie się w dniu
29 czerwca 2016 r.  (czwartek)  o godz. 9.00  w sali Senatu, ul. Wojska Polskiego 28.

Porządek   posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Wydziału za okres 1.01.2016 – 31.12.2016 r. oraz ocena działalności dziekana.
 2. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk leśnych mgr inż.  Ryszardowi Jasińskiemu (ekst.).
 3. Dalszy ciąg procedury przewodu doktorskiego mgr inż. Mikołaja Jakubowskiego.
 4. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr inż. Agaty El Halawany (Wencel).
 5. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Agaty Rutkowskiej.
 6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Jakuba Tomzy.
 7. Rozstrzygnięcie postępowania awansowego w formie konkursu zamkniętego na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Leśnym.
 8. Rozstrzygnięcie postepowania awansowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ekonomiki Leśnictwa.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Urządzania Lasu
 10. Wyrażenie zgody na powołanie kierowników samodzielnych jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału oraz Ogrodu Dendrologicznego.
 11. Powołanie nowego Studium Podyplomowego „Urządzanie Lasu” oraz powołanie kierownika Studium.
 12. Zatwierdzenie regulaminu przeprowadzenia przewodów doktorskich na Wydziale Leśnym.
 13. Zatwierdzenie regulaminów stałych komisji wydziałowych.
 14. Zatwierdzenie regulaminu Rady Wydziału Leśnego.
 15. Zaopiniowanie listy profesorów do monografii okolicznościowej przygotowywanej z okazji 100-lecia Uniwersytetu Przyrodniczego i studiów rolniczo-leśnych.
 16. Sprawy dydaktyczne.
 17. Komunikaty.
 18. Przyjęcie protokołu z Rady Wydziału Leśnego z dnia 25 maja 2017 roku.
 19. Wolne głosy i wnioski.

Rada Wydziału

stat4u