Rada Wydziału

Rada Wydziału

Październik 06, 2014 - 07:53

Uprzejmie zapraszam  na  pierwsze w roku akademickim 2018/2019 posiedzenie Rady Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  które odbędzie się w dniu
23 października 2017 r.  (wtorek)  o godz. 9,00  w sali Senatu, ul. Wojska Polskiego 28.

Porządek   posiedzenia:

 1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Tomaszowi Dudkowi.
 2. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk leśnych mgr. inż. Krzysztofowi Turczańskiemu /SSD/.
 3. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu publicznej obrony mgr. inż.  Moniki Konatowskiej /SSD/.
 4. Zaopiniowanie wniosków o nagrody ze Specjalnego Funduszu Nagród dla nauczycieli akademickich i dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 5. Sprawy dydaktyczne.
 1. nagrody Prof. dr hab. Jerzego Zwolińskiego za najlepszą pracę magisterską,
 2. medal za osiągnięcia w studiach /dla absolwentów/,
 3. nagrody pieniężne za wyróżniające wyniki w nauce i pracy na rzecz środowiska studenckiego,
 4. listy gratulacyjne.
 1. Komunikaty.
 2. Wolne głosy i wnioski.

 

 

 

Rada Wydziału

stat4u