Skład Rady

1. Prof. dr hab. Piotr ŁAKOMY *  - Dziekan – Przewodniczący                                                             

2. Prof. dr hab. Władysław BARZDAJN *                    

3. Prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA, czł. koresp. PAN *                         

4. Prof. dr hab. Antoni T. MILER                                                   

5. Prof. dr hab. Jerzy  MODRZYŃSKI *                  

6. Prof. dr hab. Witold PAZDROWSKI * 

7. Prof. dr hab. Roman GORNOWICZ*  

8. Prof. dr hab. Andrzej CZERNIAK*    

9. Prof. dr hab. Dariusz J. GWIAZDOWICZ *

10.Prof .dr hab. Ignacy  KORCZYŃSKI*    

11. Prof. dr hab. Hanna  KWAŚNA.* 

12. Prof. dr hab. Piotr ROBAKOWSKI *

13. Prof. dr hab. Hubert SZRAMKA*      

14. Prof. dr hab. Wojciech WESOŁY * 

15. Dr hab. Witold GRZYWIŃSKI, prof. nadzw. *                              

16. Dr hab. Roman JASZCZAK, prof. nadzw. * 

17. Prof. dr hab. Maciej SKORUPSKI* 

18. Dr hab. Krzysztof ADAMOWICZ  prof. nadzw. *

19. Dr hab. Cezary BEKER *        

20. Dr hab. Władysław DANIELEWICZ* 

21. Dr hab. Andrzej JAGODZIŃSKI* 

22. Dr hab. Krzysztof JABŁOŃSKI *         

23. Dr hab. Marcin JAKUBOWSKI *

24. Dr hab. Tomasz JELONEK * 

25. Dr hab. Robert KAMIENIARZ* 

26. Dr hab. Katarzyna KAŹMIERCZAK * 

27. Dr hab. Wojciech KOWALKOWSKI*  

28. Dr hab. Andrzej MAZUR *   

29. Dr hab. Piotr MEDERSKI*                    

30. Dr hab. Dorota WROŃSKA-PILAREK

31. Dr hab. Paweł RUTKOWSKI*             

32. Dr hab. Włodzimierz STEMPSKI*

33. Dr hab. Jarosław SZABAN* 

34. Dr hab. Arkadiusz TOMCZAK*

35. Dr hab. Mieczysław TURSKI*                                                                           

36. Dr inż. Anna ANKUDO-JANKOWSKA               

37. Dr inż. Jolanta BEHNKE-BOROWCZYK             

38. Dr inż. Bartosz BUŁAJ                

39.  Dr inż. Jakub GLURA             

40.  Dr inż. Piotr GOŁOJUCH                      

41. Dr inż. Grzegorz GÓRECKI          

42. Dr inż. Robert KORZENIEWICZ        

43. Dr inż. Tomasz MALIŃSKI                    

44. Dr inż. Tomasz NAJGRAKOWSKI        

45. Dr inż. Jacek SKUBIS              

46. Dr inż. Janusz SZMYT

47. Dr inż. Andrzej WĘGIEL   

48. Mgr inż. Adrian ŁUKOWSKI 

49. Mgr inż. Elżbieta BOROWIAK                                                                                           

50. Mgr Karolina SZCZEPAŃSKA-GIEFING

51. Inż. Tomasz WAWRO

52.  Wojciech CZUPER                  

53.  Wojciech DUSZA

54. Mateusz DĄBROWSKI                                                                                                   

55. Klaudia GADOMSKA                                                                                            

56. Małgorzata HOPPE                                

57. Weronika MYSIAK  

58. Urszula STRUGAREK                             

59. Agata SZTUKOWSKA                                                                                            

60. Karol TOMCZAK                                      

61. Agnieszka URBANIAK                                                                                         

*  -  są to członkowie Rady Wydziału Leśnego zaliczani do „Minimum kadrowego jednostki”

 

Z głosem doradczym:

1. Dr inż. Mirosław NOWIŃSKI -  NSZZ „Solidarność”                                     

2. Dr inż. Marta  BEŁKA – ZNP                                                                  

 

Emerytowani członkowie Rady Wydziału:

1. Prof. dr Józef  BRODA                                                                  

2. Prof. dr hab. Bohdan DROGOSZEWSKI                                          

3. Prof. dr hab. Dieter F. GIEFING                                                          

4. Prof. dr hab. Henryk  KOCJAN                                                   

5. Prof. dr hab. Lesław ŁABUDZKI                                          

6. Prof. dr hab. Konrad  MAGNUSKI                                            

7. Prof. dr hab. Jacek  MICHALSKI                                                          

8. Prof. dr hab. Ryszard  MIŚ                                                                                                   

9. Prof. dr hab. Henryk  RÓŻAŃSKI                                                      

10. Prof. dr hab. Kazimierz URBAŃSKI                                                 

12. Prof. dr hab. Bohdan WAŻYŃSKI                                                   

13. Prof. zw. dr hab. Jerzy WIŚNIEWSKI                                                 

14. Prof. dr hab. Jerzy  ZIELIŃSKI                                                         

15. Dr hab. Antoni  BURACZEWSKI, prof. nadzw.                               

16. Dr hab. Bogusław KAMIŃSKI, prof. nadzw.                                     

17. Dr hab. Lidia ANTKOWIAK                                                                

18. Dr hab. Roman WOJTKOWIAK                                                               

 

stat4u