Skład Rady

1. Prof. dr hab. Piotr ŁAKOMY *  - Dziekan – Przewodniczący                                                             

2. Prof. dr hab. Władysław BARZDAJN *                    

3. Prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA, czł. koresp. PAN *                         

4. Prof. dr hab. Antoni T. MILER                                                   

5. Prof. dr hab. Jerzy  MODRZYŃSKI *                  

6. Prof. dr hab. Witold PAZDROWSKI * 

7. Prof. dr hab. Roman GORNOWICZ*  

8. Prof. dr hab. Andrzej CZERNIAK, *    

9. Prof. dr hab. Dariusz J. GWIAZDOWICZ *

10.Prof .dr hab. Ignacy  KORCZYŃSKI*    

11. Prof. dr hab. Hanna  KWAŚNA.* 

12. Prof. dr hab. Piotr ROBAKOWSKI *

13. Prof. dr hab. Hubert SZRAMKA*      

14. Prof. dr hab. Wojciech WESOŁY * 

15. Dr hab. Witold GRZYWIŃSKI, prof. nadzw. *                              

16. Dr hab. Roman JASZCZAK, prof. nadzw. * 

17. Dr hab. Maciej SKORUPSKI, prof., nadzw.*

18. Dr hab. Krzysztof ADAMOWICZ *

19. Dr hab. Cezary BEKER *        

20. Dr hab. Władysław DANIELEWICZ* 

21. Dr hab. Krzysztof JABŁOŃSKI *         

22. Dr hab. Marcin JAKUBOWSKI *

23. Dr hab. Tomasz JELONEK * 

24. Dr hab. Robert KAMIENIARZ* 

25. Dr hab. Katarzyna KAŹMIERCZAK * 

26. Dr hab. Wojciech KOWALKOWSKI*  

27. Dr hab. Andrzej MAZUR *   

28. Dr hab. Piotr MEDERSKI*                    

29. Dr hab. Dorota WROŃSKA-PILAREK

30. Dr hab. Paweł RUTKOWSKI*             

31. Dr hab. Włodzimierz STEMPSKI*

32. Dr hab. Jarosław SZABAN* 

33. Dr hab. Arkadiusz TOMCZAK*

34. Dr hab. Mieczysław TURSKI*                                                                           

35. Dr inż. Anna ANKUDO-JANKOWSKA               

36. Dr inż. Jolanta BEHNKE-BOROWCZYK             

37. Dr inż. Bartosz BUŁAJ                

38.  Dr inż. Jakub GLURA             

39.  Dr inż. Piotr GOŁOJUCH                      

40. Dr inż. Grzegorz GÓRECKI          

41. Dr inż. Robert KORZENIEWICZ        

42. Dr inż. Tomasz MALIŃSKI                    

43. Dr inż. Tomasz NAJGRAKOWSKI        

44. Dr inż. Jacek SKUBIS              

45. Dr inż. Janusz SZMYT

46. Dr inż. Andrzej WĘGIEL   

47. Mgr inż. Adrian ŁUKOWSKI 

48. Mgr inż. Elżbieta BOROWIAK                                                                                           

49. Mgr Karolina SZCZEPAŃSKA-GIEFING

50. Inż. Tomasz WAWRO

51.  Wojciech CZUPER                  

52.  Wojciech DUSZA

53. Mateusz DĄBROWSKI                                                                                                   

54. Klaudia GADOMSKA                                                                                            

55. Małgorzata HOPPE                                

56. Weronika MYSIAK  

57. Urszula STRUGAREK                             

58. Agata SZTUKOWSKA                                                                                            

59. Karol TOMCZAK                                      

60. Agnieszka URBANIAK                                                                                         

*  -  są to członkowie Rady Wydziału Leśnego zaliczani do „Minimum kadrowego jednostki”

 

Z głosem doradczym:

1. Dr inż. Mirosław NOWIŃSKI -  NSZZ „Solidarność”                                     

2. Dr inż. Marta  BEŁKA – ZNP                                                                  

 

Emerytowani członkowie Rady Wydziału:

1. Prof. dr Józef  BRODA                                                                  

2. Prof. dr hab. Bohdan DROGOSZEWSKI                                          

3. Prof. dr hab. Dieter F. GIEFING                                                          

4. Prof. dr hab. Henryk  KOCJAN                                                   

5. Prof. dr hab. Lesław ŁABUDZKI                                          

6. Prof. dr hab. Konrad  MAGNUSKI                                            

7. Prof. dr hab. Jacek  MICHALSKI                                                          

8. Prof. dr hab. Ryszard  MIŚ                                                                                                   

9. Prof. dr hab. Henryk  RÓŻAŃSKI                                                      

10. Prof. dr hab. Kazimierz URBAŃSKI                                                 

12. Prof. dr hab. Bohdan WAŻYŃSKI                                                   

13. Prof. zw. dr hab. Jerzy WIŚNIEWSKI                                                 

14. Prof. dr hab. Jerzy  ZIELIŃSKI                                                         

15. Dr hab. Antoni  BURACZEWSKI, prof. nadzw.                               

16. Dr hab. Bogusław KAMIŃSKI, prof. nadzw.                                     

17. Dr hab. Lidia ANTKOWIAK                                                                

18. Dr hab. Roman WOJTKOWIAK                                                               

 

stat4u