Spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Leśnego

Spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Leśnego

Styczeń 11, 2018 - 08:27

9 stycznia 2017 r. odbyło się  spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu powołanej na kadencję 2017-2021.

Dziekan Wydziału Leśnego prof. dr hab. Piotr Łakomy otworzył posiedzenie. Przywitał wszystkich przybyłych, a następnie przedstawił działania  Wydziału  Leśnego  w  2017 roku, w zakresie  badań naukowych oraz prowadzenia  studiów  stacjonarnych,  niestacjonarnych na kierunkach leśnictwo i  ochrona przyrody. Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału dr hab. Tomasz Jelonek zaprezentował analizę wyniku Wydziału uzyskanego w ocenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, a Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr hab. Cezary Beker, omówił ocenę akredytacji prowadzonych studiów na kierunku leśnictwo dokonanej przez Polską Komisję Akredytacyjną. Następnie dr inż. Robert Kuźmiński  Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych przedstawił kierunek ochrona przyrody,  oraz omówił szczegółowo Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2017.

W dalszej części spotkania rozwinęła się dyskusja na temat osiągnięć Wydziału Leśnego, programu studiów na kierunkach leśnictwo i ochrona przyrody, studiów podyplomowych, aktywności studentów ze szczególnym uwzględnieniem programu Lasy Świata, a także praktyk terenowych, staży w jednostkach LP i losów absolwentów.

Rada Pracodawców Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  to zespół doradczy dla Wydziału Leśnego , a jej działalność  ma w pływ na  kreowanie sylwetki absolwenta WL UPP poprzez: opiniowanie  założeń  organizacyjno programowych  dla  poszczególnych programów studiów, opiniowanie rozwiązań w zakresie systemu  ustawicznego  doskonalenia  zawodowego (studia podyplomowe), inspirowanie nowych specjalności i kierunków kształcenia leśników, bieżącą  współpracę  w  zakresie  podnoszenia  kwalifikacji   zawodowych leśników, podnoszenia  rangi  i  znaczenia zawodu  leśnika  w  społeczeństwie oraz  promocji leśnictwa.

stat4u