Zarządzenie Rektora nr 129_13 w sprawie wprowadzenia procedury modyfikacji planów i programów kształcenia

stat4u