Jolanta Węgiel

Latest posts from Jolanta Węgiel

Latest

Warsztat Terapii Zajęciowej Przylesie w Ogrodzie Dendrologicznym UPP

Zajęcia zaczęliśmy od przypomnienia jak powinno się ubierać do lasu lub parku, aby skutecznie chronić się przed kleszczami.

Czytaj ...

Specyficzna pod względem gatunkowym struktura przestrzenna, współistnienie gatunków i struktura umieralności w naturalnym, nierównowiernikowym lesie sosnowym (Pinus sylvestris L.) - European Journal of Forest Research

Wpływ naturalnych procesów na strukturę lasu przejawia się poprzez wzorzec przestrzennego rozmieszczeni drzew i może być określany przy wykorzystaniu różnych metod analiz punktowych, zastosowanych w długookresowych badaniach prowadzonych na stałyc

Czytaj ...

Krzysztof Adamowicz współautorem książki - New Perspectives in Forest

W opracowaniu autor zwraca uwagę, że wartość jest terminem wieloaspektowym i dlatego ekonomika leśnictwa wykorzystuje zestaw różnych kategorii wartości leśnej.

Czytaj ...

Katedra Ekonomiki Leśnictwa ogłasza nabór kandydatów na doktoranta studiów III°

Wymagana dokumentacja kandydatów: prośba o podjęcie opieki naukowej nad planowaną pracą doktorską realizowaną na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Katedrze Ekonomik Leśnictwa, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

Czytaj ...

Poznańska drużyna zdobyła I miejsce na IX Zawodach Drwali Studentów Leśnictwa

Pierwszego dnia, w środę po kilkugodzinnej drodze do stolicy dotarliśmy na kampus SGGW. Po zakwaterowaniu w akademiku udaliśmy się na zapoznawczego grilla. W czwartek na terenie nadleśnictwa Chojnów odbyła się pierwsza konkurencja – ścinka drzew.

Czytaj ...

Trwałe i zrównoważone pozyskiwanie drewna na tle współczesnych trendów światowych i zmian klimatu – publikacja Science of the Total Environment

W niniejszym artykule poddano analizie i dyskusji wcześniejsze publikacje dotyczące pozyskiwania drewna.

Czytaj ...

Strony

stat4u