X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa

X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa

Kwiecień 25, 2017 - 11:29

"Rola edukacji społeczeństwa w promocji zrównoważonej gospodarki leśnej" to temat X Jubileuszowej Ogólnopolskiej  Konferencji Studentów Leśnictwa, która odbyła się w dniach 20-23 kwietnia w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem. Konferencja odbywa się co roku w ramach Trójporozumienia Samorządów Studentów Leśnictwa z Warszawy, Krakowa i Poznania.  W tym roku organizatorami byli studenci z Wydziału Leśnego w Krakowie.

Z wielką niecierpliwością, w końcu w czwartek z samego rana wyruszyliśmy w długą podróż w Bieszczady. Podróż trwała ponad 10 godzin, ale w końcu dotarliśmy na miejsce. Przywitała nas śnieżna pogoda. Konferencja rozpoczęła się od diaporamy Nadleśnictwa Stuposiany, w którym położony jest ośrodek. Natomiast wieczorem odbyło się ognisko integracyjne dla uczestników konferencji.

Drugi dzień rozpoczął się uroczystym otwarciem przez przewodniczącego Samorządu Studentów Wydziału Leśnego UR w Krakowie - Kamila Adamskiego. Następnie pani Anna Pikus, Naczelnik Wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawiła referat otwierający pt. "Edukacja i turystyka w Lasach Państwowych - oczekiwania użytkowników i zadania LP". Następnie swoje referaty przedstawili:

Edward Marszałek - Rzecznik Prasowy RDLP w Krośnie - "Nie ma lasu bez siekiery",

Grażyna Holly - Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Bieszczadzkiego Parku Narodowego - "Program edukacji ekologicznej w Bieszczadzkim Parku Narodowym jako ważny element wspomagający bezpośrednie działania na rzecz ochrony przyrody"

Piotr Król - Specjalista S.L. ds. Kontroli Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Katowicach -  "Leśne aktywności"

dr inż. Marek Wajdzik - Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Wydział Leśny w Krakowie - "Jak mówić o łowiectwie"

Magdalena Stępińska - Specjalista ds. mediów społecznościowych Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych - "Rola mediów społecznościowych w działaniach edukacyjnych"

dr inż. Magdalena Frączek -  Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Wydział Leśny w Krakowie - "Zobaczyć las - edukacja osób niepełnosprawnych".

W międzyczasie odbył się też pokaz filmów konkursowych związanych z tematyką konferencji. I tak jak w poprzednim roku, zajęliśmy pierwsze miejsce.

Po bardzo ciekawej sesji referatowej przyszedł czas sesję plenerową. Zobaczyliśmy jak wypala się węgiel drzewny oraz zobaczyliśmy pokazową zagrodę żubrów Nadleśnictwa Stuposiany. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, na której krótkim koncertem zaszczycił nas ZSM Hagard. Nie zabrakło oczywiście pieczonego dzika.

 Trzeciego dnia rano stawiliśmy się na szlaku i weszliśmy na Bukowe Berdo z panem Stanisławem Kucharzykiem z Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Po dość wyczerpującej wspinaczce i szybkim zejściu nastąpiła pora na referaty członków Koła Naukowego Leśników z UR Kraków, Koła Naukowego Leśników z SGGW i Koła Leśników z UPP. Później przyszła kolej na absolwentów - Piotra Gruszkę i Tomasza Kubackiego, którzy opowiedzieli nam o byciu edukatorem oraz jak wstępuje się w szeregi pracowników Lasów Państwowych. Na koniec przyszedł czas na dyskusję. Poruszaliśmy tematy związane z przyszłością studiów leśnych na naszych wydziałach oraz jak rozwijać jeszcze bardziej naszą współpracę w ramach Trójporozumienia.

  W niedzielę rano, po Mszy Świętej, nastąpił czas pożegnań i powrotu do Poznania. Był to naprawdę dobrze spożytkowany czas, ponieważ mogliśmy się wiele dowiedzieć o edukacji, ale dobrze wiemy, że musimy zdobywać tej wiedzy jak najwięcej. Edukacja jest naszym jednym z większych  wyzwań. Zmierzamy w dobrym kierunku. Dziękujemy Organizatorom za mile spędzony czas w takim gronie. Obyśmy widywali się jak najczęściej.

 

Urszula Strugarek, III rok

 

stat4u