XI Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa

XI Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa

Kwiecień 26, 2018 - 08:02

"Leśnik - w służbie lasu i człowieka" pod takim hasłem trwała XI Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa w Janowie Lubelskim w dniach 19-22 kwietnia 2018r. Do Ośrodka Edukacji Ekologicznej zjechali się studenci z trzech Wydziałów Leśnych - z Krakowa, Poznania i Warszawy. Organizatorem tegorocznej edycji byli studenci z Samorządu Studentów Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nasze spotkanie było podzielone na części: referatową, terenową, warsztatową i integracyjną.

W czwartek, po przyjeździe do ośrodka, zostaliśmy przywitani przez gospodarzy oraz została przedstawiona diaporama Nadleśnictwa Janów Lubelski przez zastępcę nadleśniczego - Bartłomieja Kosiarskiego, który był również naszym przewodnikiem na sesji terenowej.

W piątek rozpoczęliśmy oficjalnie konferencję, powitalną mowę wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Moskalik - prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie.

W części referatowej zostały przedstawione następujące tematy:

 • dr hab. Stanisław Drozdowski (Prodziekan ds. Nauki Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie) - Rola wzorców naturalnych w zagospodarowaniu lasu
 • dr inż. Piotr Gołos (Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Instytutu Badawczego Leśnictwa) - Las i gospodarka leśna na podstawie wyników badania opinii społecznej
 • Jacek Zadura (Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych) - Nauka idzie w las i… z lasu - działalność edukacyjna Lasów Państwowych
 • przedstawiciel  ze Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów - Izby Leśne - przyszłość lasów prywatnych
 • Rafał Jajor (Redaktor Naczelny Gazety Leśnej) - Jak pisać o lesie?- wstęp do warsztatów dziennikarskich dla leśników
 • dr hab. Paweł Staniszewski (Wydział Leśny SGGW w Warszawie) - Niedrzewne użytkowanie lasy - historia czy przyszłość?
 • Małgorzata Piotrowska (TAXUS UL) - Nowoczesne technologie stosowane w praktyce Urządzania lasu

Z Kół Naukowych Leśników referaty wygłosili:

 • Urszula Strugarek, Karol Tomczak (Sekcja Użytkowania Lasu Koła Leśników UPP) - Ocena wartości użytkowej drewna na pniu w drzewostanach wyłączonych z użytkowania w celu ochrony przyrody (RDLP Poznań; Nadleśnictwo Sieraków)
 • Kinga Trzeciak, Artur Sieprawski (Sekcja Teriologiczna Koła Leśników UPP) - Wpływ udostępnienia drzewostanów sosnowych III klasy wieku na aktywność nietoperzy wewnątrz tych drzewostanów
 • Alicja Dołkin (Sekcja Botaniki Leśnej Koła Naukowego Leśników SGGW w Warszawie) - Zróżnicowanie torfowisk północnej Polski na pograniczu Mazowsza, Kujaw i Pomorza
 • Mateusz Pawelec (Sekcja Ornitologiczna Koła Naukowego Koła Leśników SGGW w Warszawie) -  Liczebność oraz charakterystyka miejsc lęgowych kruka (Corvus corax) na terenie Lasów Sobiborskich
 • Oliwia Reiner (Sekcja Bioróżnorodności Leśnej Koła Naukowego Leśników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) - "Pierwszy Dzień Wiosny" jako źródło współczesnych badań fitofenelogicznych oraz nauka obywatelska aktywizująca społeczność leśników
 • Łukasz Kuźniar, Martyna Biber (Sekcja Ekologii Lasu Koła Naukowego Leśników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) - Zróżnicowanie budowy oraz składu gatunkowego drzewostanów w rosyjskiej części Kaukazu Wielkiego

Sesja terenowa odbył się na terenie rezerwatu Szklarnia, na której poznaliśmy krótką historię terenów wokół Janowa Lubelskiego.

Nowością w tym roku były warsztaty "Open Space" - podzielone na trzy sesji, w każdej sesji dyskutowano na pięć tematów jednocześnie, do każdego tematu przydzielony był moderator prowadzący dyskusję. Poruszane były popularne ostatnio tematy, m.in., związane z wizerunkiem leśników, Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego, z edukacją społeczeństwa oraz z klęskami żywiołowymi. Dyskusje toczyły się na wysokim poziomie merytorycznym, pomimo tak naszego młodego wieku.

Wieczorami był czas na integrację i pogłębianie przyjaźni między studentami. Gdyby nie nasza wydziałowa odzież, nikt z zewnątrz nie zorientowałby się, że studiujemy na innych uczelniach.
Z każdym wspólnym spotkaniem tworzymy coraz bardziej zgraną społeczność studentów leśnictwa. Życzymy sobie więcej okazji do spotkań! A my już przygotowujemy się do XII edycji konferencji, którą mamy zaszczyt organizować.

Urszula Strugarek,

Przewodnicząca Samorządu Studentów Wydziału Leśnego

 

 

stat4u