Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA

Wrzesień 07, 2017 - 06:54

Zapraszamy do Poznania w dniach 12-15 września 2017 r, na Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA. Targi z roku na rok stają się coraz bardziej prestiżową imprezą na skalę globalną, poświęconą branży drzewno-meblarskiej. Tegoroczne targi DREMA zapowiadają się rekordowo! Już na tę chwilę zgłoszonych jest ponad 250 wystawców, wśród nich jest Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Na stoisku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, będą mieli państwo okazję do spotkania się z pracującymi na naszym wydziale ekspertami.

Dr hab. Arkadiusz Tomczak oraz dr hab. Tomasz Jelonek (Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), to eksperci w dziedzinie leśnictwo, specjalizujący się w obszarze związanym z jakością surowca drzewnego, biomechaniką drzew, stabilnością drzewostanów. Większość dorobku naukowego ekspertów zorientowana jest  wokół tematyki opisującej cechy i właściwości tkanki drzewnej na tle czynników egzogennych. W swoich pracach eksperci próbują również opisać  stabilność drzewostanów, a dokładniej zdefiniować cechy drzew i  drzewostanów, które wpływają na ich podatność na szkody powodowane przez  wiatr. W swojej ponad 10-letniej karierze naukowej są autorami i  współautorami ponad 100 prac naukowych poruszających problematykę z  pogranicza leśnictwa i drzewnictwa.

Dr hab. Andrzej Mazur oraz dr inż. Robert Kuźmiński (Katedra Entomologii Leśnej, WL UPP) –eksperci w dziedzinie leśnictwo w  zakresie entomologii leśnej oraz ochrony drzew i drzewostanów przed szkodliwą obecnością owadów. Ponad 20-letnie doświadczenie naukowe i eksperckie wynika z realizacji badań w zakresie roli szkodliwych owadów w różnych fazach rozwojowych i typach drzewostanów, z ukierunkowaniem na tak ważne gospodarczo gatunki jak szeliniak sosnowiec, cetyńce, kornik drukarz, ogłodki. Wiąże się ono także z ogólną problematyką znaczenia tzw. szkodników drewna (zwanych też szkodnikami wtórnymi, technicznymi), diagnostyką stadiów rozwojowych i symptomów ich żerowania, ochroną drzew, drzewostanów i drewna przed zasiedlaniem przez owadów, zarówno w lesie jak i na składnicach drewna. Problematyka badawcza realizowana w Katedrze Entomologii Leśnej obejmuje ponadto zagadnienia wpływu entomofauny na środowisko leśne, czynników determinujących  różnorodność biologiczną owadów, ochronę gatunków saproksylicznych (tzn. związanych biologicznie z różnymi etapami obumierania i rozkładu drzew i drewna) i prawnie chronionych na obszarach leśnych, miejskich oraz wzdłuż dróg i szlaków komunikacyjnych. Doświadczenie ekspertów obejmuje także ekspertyzy sądowe oraz projektowanie zadań ochronnych na terenach zagrożonych masowym występowaniem owadów o znaczeniu epidemiologicznym (kuprówka rudnica).

Eksperci chętnie podzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem oraz pomogą zainteresowanym osobom między innymi w obszarach związanych z: oceną jakości surowca drzewnego  na podstawie jego cech i właściwości pozyskaniem drewna i gospodarką drewnem, w tym w szczególności z drzewostanów uszkodzonych przez wiatr, bezpieczeństwem i ochroną pracy przy pozyskaniu drewna.

stat4u