Zaproszenie dla studentów studiów inżynierskich do udziału w letniej szkole w Azerbejdżanie

Zaproszenie dla studentów studiów inżynierskich do udziału w letniej szkole w Azerbejdżanie

Maj 11, 2018 - 12:58

Nasza partnerska uczelnia – Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Gandży (Azerbejdżan) organizuje w dniach od 14 do 28 lipca 2018 roku LETNIĄ SZKOŁĘ dla studentów wszystkich roczników, pierwszego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim i obejmują bogaty zakres programowy: zajęcia na Uniwersytecie, zwiedzanie muzeów, uczestnictwo w imprezach kulturalnych i rozrywkowych oraz wizyty w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.

Organizatorzy pokrywają koszty 2-tygodniowego pobytu w Azerbejdżanie (zakwaterowanie, wyżywienie i transport), a uczestnicy ponoszą koszty: przelotu tam i z powrotem, ubezpieczenia oraz wizy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w języku angielskim):

- życiorys, z opisem osiągnięć i umiejętności (CV),

- list motywacyjny (statement of purpose),

- kopia paszportu.

należy przesyłać do prodziekana ds. studiów stacjonarnych dr. hab. Cezarego Bekera, na adres mailowy: bekerc@up.poznan.pl, do dnia 21 maja 2018 roku.

 

W trakcie pobytu będzie możliwość spotkania z Piotrem Boguckim – studentem naszego Wydziału, przebywającym w Azerbejdżanie w ramach programu E+.

 

                                                                                                          Grzegorz Rączka

                                                                       Pełnomocnik Dziekana Wydziału Leśnego

                                                                         do spraw kontaktów z krajami Kaukazu

Tags: 
stat4u