Zawarto porozumienie pomiędzy Wielkopolskim Parkiem Narodowym, a Wydziałem Leśnym UPP

Zawarto porozumienie pomiędzy Wielkopolskim Parkiem Narodowym, a Wydziałem Leśnym UPP

Grudzień 20, 2017 - 08:40

W dniu 19 grudnia  2017 r. w Poznaniu zawarto porozumienie pomiędzy Wielkopolskim Parkiem Narodowym, a Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie współpracy w zakresie ochrony i popularyzacji walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa wielkopolskiego.

Celem porozumienia jest wspólna realizacja przedsięwzięć dotyczących ochrony i popularyzacji walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem WPN. Drugim  celem porozumienia  jest rozwój działalności edukacyjnej i naukowej. Ze strony Wydziału koordynatorem przedsięwzięć realizowanych w ramach niniejszego porozumienia jest dr inż. Blanka Wiatrowska. Koordynatorem ze strony WPN jest mgr Małgorzata Bręczewska.

Porozumienie podpisali:  Zbigniewa Sołtysiński, Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego i prof. dr hab. Piotr Łakomy, Dziekana Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

stat4u