Zimowy monitoring nietoperzy w Drawieńskim Parku narodowym

Zimowy monitoring nietoperzy w Drawieńskim Parku narodowym

luty 01, 2017 - 08:21

W dniach 27-29 stycznia 2017 roku członkowie Sekcji Teriologicznej Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu po raz kolejny udali się na zimową inwentaryzację nietoperzy Drawieńskiego Parku Narodowego.

Podczas weekendowego wyjazdu skontrolowano 18 obiektów znajdujących się na terenie Parku lub w jego otulinie. Większość z nich to bunkry Wału Pomorskiego, czyli niemieckiego pasa umocnień powstałego w latach 1935-38. Kontroli podlegały także nieczynne hydrofornie oraz dwie nieużytkowane studnie.

Podczas inwentaryzacji odnotowano łącznie 166 osobników nietoperzy należących do 5 gatunków. Najliczniej reprezentowany był gacek brunatny – 74 osobniki, co stanowiło 44,6% wszystkich nietoperzy. Licznie notowane były także nocek Natterera – 50 osobników (40,1%) i nocek rudy – 30 osobników (18,1%). Stwierdzono także pojedyncze osobniki nocka dużego i mopka.

Największym zasiedleniem przez nietoperze, jak co roku, odznaczała się studnia w nieistniejącej osadzie Sitno, znajdująca się na terenie Nadleśnictwa Tuczno w otulinie Parku. Odnotowano w niej 56 osobników zimujących nietoperzy. Kolejnym pod względem liczebności zimowiskiem nietoperzy była również studnia znajdująca się na terenie Parku, którą inwentaryzowano po raz pierwszy i odnotowano w niej 45 osobników.

Jak zawsze na wyjazdach Sekcji Teriologicznej, poza intensywną pracą, nie zabrakło dużej ilości śmiechu, wspólnych żartów czy ogniska podsumowującego wyniki zimowego monitoringu nietoperzy. Już nie możemy się doczekać letniego obozu na terenie Parku, by znowu odwiedzić ten malowniczy zakątek i oczywiście nietoperze, które są celem naszych wypraw.

Podczas tego wyjazdu nie zabrakło także absolwentów naszej uczelni, byłych członków Sekcji. Mikołaju, Junaku i Jędrzeju –  cieszymy się, że znaleźliście czas, by ten weekend spędzić z nami i wspólnie policzyć nietoperze zimujące na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.

 

Małgorzata Hoppe

Prezes Sekcji Teriologicznej

stat4u