Konferencji Młodych Naukowców Przyroda – Las – Technologia

Konferencji Młodych Naukowców Przyroda – Las – Technologia

luty 20, 2017 - 09:39

W dniach 16-17 lutego br. na terenie Coll. Cieszkowskich odbyła się 4. edycja Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, której hasłem przewodnim było: „Przyroda – Las - Technologia” zorganizowana przez Samorząd Doktorantów Wydziału Leśnego UP w Poznaniu.

Pierwszego dnia Konferencji zostały przedstawione 2 sesje referatowe oraz sesja posterowa. W konferencji udział wzięli goście z całej Polski. Pośród nich znalazł się również prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Roman Gornowicz, a także szeroko reprezentowane grono profesorskie Uniwersytetu Przyrodniczego.

W części referatowej łącznie zaprezentowano 14 prezentacji, których tematyka rozciągała się od problematyki drogownictwa, turystyki, biometrii, biomonitoringu, entomologii, mykologii, aż po ochronę gatunkową. Pierwsze miejsce otrzymał Radosław Jagiełło, ze swoim wystąpieniem dotyczącym szacowania przyrostów pierśnicowego pola przekroju drzewa, dzięki zastosowaniu rozszerzonej metody Vissera. Natomiast wyróżniony referat dotyczył wpływu wieku na alokację biomasy w najmłodszych drzewostanach brzozowych, który został wygłoszony przez Martę Waszczur oraz Michała Rybickiego z Sekcji Biometrycznej Koła Leśników.

W sesji posterowej przedstawiono 17 plakatów, z których Rada Naukowa nagrodziła 2. Postery. Również charakteryzowała szeroka tematyka przedstawionych prac, czego świadectwem są tematy nagrodzonych prac. Pierwsze miejsce otrzymał Tomasz

Eichman za poster nt. struktur mikromorfologicznych kwiatów storczyka Goodyera repens (L.). Z kolei wyróżnienie otrzymał Marek Kruczek za wystąpienie dotyczące martwego drewna, jako mikrośrodowiska dla śluzowców.

Zwycięzców i wyróżnionych uroczyście nagrodzono po zakończeniu sesji.

Wieczorem odbyło się spotkanie integracyjne dla uczestników, które pozwoliło na wymianę poglądów i zacieśnianie więzi towarzyskich między uczestnikami.

Drugiego dnia uczestnicy Konferencji wzięli udział w sesji terenowej, która miała miejsce na obszarze Nadleśnictwa Łopuchówko. Pierwszą część prelekcji nt. działań leśników w zakresie edukacji i turystyki wygłosił Nadleśniczy dr. inż. Tomasz Sobolak, z kolei o następne godziny naszego pobytu zadbała Pani Karolina Kapałka – Boratyńska. Weszła z nami na Dziewiczą Górę, a także ukazała Ośrodek Edukacji Leśnej w Łysym Młynie . Nad całością czuwała tego dnia przedstawicielka Komitetu Naukowego - Pani dr hab. Katarzyna Kaźmierczak.

Za ogromną dawkę wiedzy serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że jako początkujący naukowcy mogliśmy współtworzyć to wielkie wydarzenie.