Czerwiec 2018

Katedra Entomologii Leśnej ogłasza nabór kandydatów na doktoranta studiów III°

Czerwiec 26, 2018 - 10:28

Wymagana dokumentacja kandydatów: prośba o podjęcie opieki naukowej nad planowaną pracą doktorską realizowaną na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Katedrze Entomologii Leśnej, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, CV, dokument z wyliczoną średnią ocen ze studiów, potwierdzony przez właściwy Dziekanat. Zgłoszenia należy dokonywać w sekretariacie Katedry Entomologii Leśnej ul. Wojska Polskiego 71C, pok. 100 u Pani Katarzyny Erdmann tel. 61 848-7677. Termin zgłoszenia kandydatur upływa 6 lipca 2018 r. Rozmowa z kandydatami odbędzie się 9 lipca 2018 r. ul.

IV Kongres Kultury Łowieckiej

Czerwiec 26, 2018 - 08:53
Znaczek kongresowy (fot. J. Wiśniewski)

W części oficjalnej, w obecności kilkudziesięciu sztandarów PZŁ, głos zabrał Minister Środowiska Henryk Kowalczyk oraz Łowczy Krajowy Piotr Jenoch. Następnie wręczono Brązowe Krzyże Zasługi, nadane przez Prezydenta RP. Wykład inauguracyjny pt. „Historia łowiectwa kołem się toczy” wygłosił prof. D.J. Gwiazdowicz. Uroczyste otwarcie Kongresu można zobaczyć na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=0N00ZHTY9iM&t=194s

Wizyta w Chorwacji

Czerwiec 26, 2018 - 08:39

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z lasami Chorwacji i warunkami gospodarowania w nich. Mogli porównać różne strefy klimatyczne odwiedzając stacje terenowe Wydziału Leśnego w Zagrzebiu (Lipovljani - umiarkowana nizinna, Zalesina - umiarkowana górska, Rab - śródziemnomorska). Mogli min. podziwiać 45 metrowe dęby i obserwować chitale (gatunek jelenia Axis axis pochodzący z Indii). W miejscowościach Dalnice i Kampor zespół Venator zagrał koncerty, a członkowie Sekcji Łowieckiej KL i pracownicy KŁiOL prowadzili festyny dla dzieci.

Karol Mańka – leśnik, fitopatolog, uczony

Czerwiec 25, 2018 - 09:28

Książka jest podzielona na kilka rozdziałów, w tym: kalendarium życia Profesora, Jego pełna biografia podzielona na 3 podrozdziały: historia życia i przebieg kariery zawodowej, dydaktyka i badania naukowe. Są zamieszczone także spisy magistrantów i doktorantów Profesora oraz spis wszystkich Jego publikacji naukowych. Biografia Profesora jest napisana piękną polszczyzną. Życiorys Profesora (i Jego rodziny) to naprawdę przejmująca saga opowiedziana z werwą i dbałością o szczegóły. Warto mocno podkreślić doskonałą dokumentację fotograficzną.

Rubus prissanicus (Rosaceae), nowy gatunek jeżyny z północno-zachodniej Polski – publikacja Phytotaxa

Czerwiec 20, 2018 - 13:50
Rubus prissanicus. Fot. E.Jerzak

Jest podobny do R. lindleianus i R. langei, jednak różni się od poprzednich gatunków szerszymi listkami i mniej licznymi kolcami na osi kwiatostanu, a od tego ostatniego nierówno ząbkowanym marginesem liści, a od obu tych gatunków różnymi rodzajami trichomy na odstającej powierzchni płatka. W przeciwieństwie do innych polskich gatunków R. ser. Rhamnifolii, w której indumentum powierzchni opadającej liścia składa się głównie z rozgałęzionych włosów, proste trichomy są głównym składnikiem indumentum liści R. prissanicus.

Edukacja Przyrodnicza to nasza pasja

Czerwiec 20, 2018 - 08:34

A oto co nam się udało:

- zajęcia edukacyjne przeprowadziliśmy dla około 710 osób w 32 grupach

- w zajęciach uczestniczyło 32 edukatorów

- podczas targów i festynów przez nasze stoisko edukacyjne przeszło około 800 osób

- uczestniczyliśmy w akcji „Drzewko za makulaturę”

- kolędowaliśmy wspólnie z dziećmi z domu dziecka

- przeprowadziliśmy cykl zajęć dla dzieci z Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu

Edukacja dla dzieci i młodzieży w Ogrodzie Dendrologicznym

Czerwiec 19, 2018 - 11:04

Unikalny program zajęć został stworzony specjalnie dla naszego Ogrodu i nosi nazwę: "Dzika szkoła w centrum Poznania".  Zajęcia  prowadzone są przez specjalistów i dostosowane do 4 grup wiekowych: grupy przedszkolne, klasy I-III, klasy IV-VIII, szkoły średnie. Informacje dotyczące  zajęć znajdują się  na stronie Ogrodu w zakładce EDUKACJA.

Ewa Jerzak

Konferencja Katedr Jednoimiennych „Interdyscyplinarność użytkowania lasu”

Czerwiec 14, 2018 - 11:23

W konferencji udział wzięli m.in. pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydziału Leśnego z Katedr: Użytkowania Lasu, Inżynierii Leśnej oraz Techniki Leśnej, a także Wydziału Technologii Drewna oraz przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej im.

Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasu - konferencja

Czerwiec 13, 2018 - 10:33

Zasady zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego stawiają leśnictwu nowe zadania w zakresie realizacji funkcji społecznych, ekolo-gicznych i gospodarczych. Realizacja tych zadań prowadzi do wzrostu kosztów społecznych prowadzenia gospodarki leśnej. Głębsze poznanie oczekiwań społecznych i problemów związanych z realizacją proekologicznej, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania leśnych jednostek gospodarczych. Las jako dobro ogólnonarodowe wymaga społecznego konsensusu w zakresie jego użytkowania.

Kongres Kultury Łowieckiej

Czerwiec 13, 2018 - 10:02

Kongresy Kultury Łowieckiej odbywają się co pięć lat, w roku jubileuszowym Polskiego Związku Łowieckiego. W 2018 roku tytuł przewodni dotyczy aspektu historycznego, dlatego do wygłoszenia referatów zaproszono najwybitniejszych specjalistów z zakresu nauk humanistycznych w naszym kraju, którzy zajmują się problematyką przyrodniczą, w tym i łowiectwem. Słuchacze, a w przyszłości także czytelnicy, gdyż wygłoszone referatu będą opublikowane w formie książkowej, będą mogli wysłuchać referatów w sześciu sesjach tematycznych (program w załączniku).

Lista rankingowa na szkolenie "Brakarz"

Czerwiec 12, 2018 - 13:46

Część wykładowa szkolenia odbędzie się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, cześć praktyczna w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym LP w Porażynie (istnieje możliwość wykupienia zakwaterowania i wyżywienia).

Osoby, zakwalifikowane proszone są o wydrukowanie, podpisanie i przyniesienie w terminie do 19 czerwca 2018r. do Pani mgr Jolanty Węgiel (CS p. 318) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzenie swojego udziału (załącznik RODO).

 

Dr hab. Tomasz Jelonek

Wizyta nauczycieli z Gruzji i Azerbejdżanu na Wydziale Leśnym

Czerwiec 12, 2018 - 09:11

W trakcie pobytu goście zaprezentowali cykle wykładów oraz zapoznali się z działalnością i strukturą Wydziału Leśnego. Bogaty program ich tygodniowej wizyty obejmował także:

- Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie,

- Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie,

- Arboretum Leśne w Zielonce,

- Arboretum Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku,

- Park Narodowy Gór Stołowych,

- Arboretum i Ogród Botaniczny w Wojsławicach.

 

Weronika Mysiak Studentem Roku

Czerwiec 12, 2018 - 08:47

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy jej członkowie tj. prodziekan Wydziału Leśnego ds. studenckich – dr hab. Cezary Beker, przewodniczący Zarządu Oddział Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego – mgr inż. Jerzy Flisykowski oraz sekretarz oddziału – dr hab. Wojciech Kowalkowski, opiekun Koła Leśników – dr hab. Jarosław Szaban i redaktor naczelny Przeglądu Leśniczego- dr hab. Władysław Kusiak.

Do wyróżnienia nominowano siedmioro studentów: Wojciecha Czupera, Patrycję Hennik, Weronikę Mysiak, Sonię Paź, Urszulę Strugarek, Karola Tomczaka  i Bogumiłę Waśko.

Wielkopolski Dzień Ochrony Środowiska z leśnikami

Czerwiec 08, 2018 - 11:09

Nie mogło zabraknąć na tej imprezie członków Sekcji. Czekaliśmy na naszym stanowisku na dzieci, które – aby zdobyć pieczątkę umożliwiającą zdobycie nagrody – musiały wykazać się wiedzą o lesie. Młodzi entuzjaści przyrody niejednokrotnie zaskakiwali nas swoją wiedzą. Odpowiadały bezbłędnie na pytania w stylu „czy sarna to żona jelenia?”, prawidłowo dopasowywały owoce i liście do nazw drzew. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gablotka z owadami, szyszki egzotycznych gatunków sosen oraz – oczywiście – poroża.

40 lat minęło jak jeden dzień..

Czerwiec 08, 2018 - 10:48

Program studiów realizowano wtedy  w czasie 9 semestrów, a nowością była praktyka semestralna odbywana w Lasach Państwowych oraz oddziałach Biura Urządzania Lasu.  Uczestnicy zjazdu spotkali się w Collegium Cieszkowskich, zwiedzili pomieszczenia Katedry Entomologii Leśnej, salę ćwiczeń
 i laboratorium Katedry Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu, Katedrę Botaniki Leśnej oraz Ogród Dendrologiczny z ciekawymi egzemplarzami flory. Dalszy program spotkania realizowany był w Bursie Studenckiej w Zielonce, z którą związane były najmilsze studenckie czasy.

Wyjazd seminaryjny Koła Leśników 2018

Czerwiec 05, 2018 - 11:19

Naszą przygodę rozpoczęliśmy w czwartek przed godziną 5 rano. 25 uczestników spotkało się przed Przylesiem, gdzie po problemach z zapakowaniem wszystkich rzeczy do autokaru wyruszyliśmy w czterogodzinną podróż na Kaszuby. Około godziny 9 dotarliśmy na miejsce rozpoczęcia spływu w miejscowości Stara Brda. Po kilkunastu minutach dojechały również nasze kajaki, wypożyczone z firmy kajaki.swornegacie.com ( osobiście polecamy z nimi kontakt :D ).

Spotkanie przedstawicieli towarzystw leśnych, należących do Europejskiej Sieci Leśnej (European Forestry Network, EFN)

Czerwiec 05, 2018 - 10:23

http://wielkopolski.ptl.pl/uploads/TEST%20TK/European%20Forest%20Network%202018/European%20Forest%20Network.pdf

Główny celem EFN jest wymiana informacji o lasach, leśnictwie i polityce leśnej w Europie. Na dorocznych spotkaniach prezentowane i dyskutowane są aktualne zagadnienia, dotyczące uczestniczących w nich towarzystw leśnych oraz leśnictwa, zarówno z perspektywy krajowej, jak i ogólnoeuropejskiej.

Na rynku pojawiła się książka „Forest fire”, której redaktorem jest dr inż. Janusz Szmyt

Czerwiec 04, 2018 - 10:52

Przyczynami pożarów lasów są same siły natury, jak i czynniki antropogeniczne. Pożary lasów, mimo traktowania ich jako naturalne zaburzenie, mogą wywoływać konflikty społeczne, silniejsze lub słabsze, szczególnie w lokalnych społecznościach, które od lat używają ognia w celu uzyskania różnych korzyści płynących z lasu, ale także wypalają las dla celów rolniczych. Autorzy jednego z rozdziałów wskazują, jak konflikty te można rozwiązać poprzez stopniową zmianę zarówno samego lokalnego prawa, jak i poprzez odpowiednią edukację na poziomie lokalnym.

Zaproszenie na wykłady gości z Gruzji i Azerbejdżanu

Czerwiec 01, 2018 - 15:14

- prof. Irina Danelia (Gruziński Uniwersytet Techniczny w Tbilisi, Gruzja): “Forest flora of Georgia – general overview”,

- prof. Giorgi Kvartskhava (Gruziński Uniwersytet Techniczny w Tbilisi, Gruzja): “Deforestation in Georgia”,

- prof. Vidadi Samedov (Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Gandży, Azerbejdżan): “Forest resources of Azerbaijan: today and tomorrow”.

 

stat4u