Październik 2018

Jesteśmy na Twitterze

Październik 31, 2018 - 06:56

Na początku października br. Wydział Leśny zadebiutował na Twitterze wpisem „Hello Twitter! #myfirstTweet”. Od tego momentu rozpoczęła się intensywna praca nad rozwojem graficznym i merytorycznym profilu jak i próba zebrania dużego grona obserwatorów. Nie da się ukryć, że Twitter to w tej chwili najszybsze źródło przepływu wiadomości na świecie. Posiadanie aktywnego profilu na Twitterze powinno zapewnić, poprzez swoją rolę promocyjno-informacyjną, jeszcze większą rozpoznawalność naszych wyników badań na świecie.

Inauguracja Uniwersytetu Młodych Przyrodników

Październik 29, 2018 - 09:08

Pan Profesor jest inicjatorem i pomysłodawcą cyklu wykładów – Proekologiczne użytkowanie przyrody, w ramach którego co miesiąc będą odbywały się zajęcia dla uczniów szóstych i siódmych klas szkół podstawowych. W zajęciach uczestniczyli nauczyciele i blisko sześćdziesięciu uczniów ze szkół im. Leśników Polskich w Gębicach, nr 66 w Poznaniu, Zespołu Szkół Urszulańskich w Poznaniu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu.

Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości w RDLP Gdańsk

Październik 26, 2018 - 16:02

Celem odbywającej się 19 października konferencji pn. „Porządkowanie i zagospodarowanie terenów poklęskowych po huraganie z sierpnia 2017 roku w lasach RDLP w Gdańsku” było omówienie działań związanych z usuwaniem skutków katastrofy oraz dyskusja nad kierunkami prac na najbliższe lata, mającymi na celu uproduktywnienie zniszczonych terenów i zminimalizowanie skutków podobnych zdarzeń w przyszłości.

Nabór wniosków na stypendium „Lasy Świata - Wietnam 2019”

Październik 24, 2018 - 09:01

Głównym kryterium przyznawania stypendium jest aktywność studenta na różnych polach jego działalności. Może to dotyczyć reprezentowania jednostki w różnego rodzaju zawodach, turniejach, konkursach, olimpiadach, konferencjach itp. Może to być także działalność organizacyjna, aktywność naukowa, czy różnego typu działania charytatywne, wzorowa postawa koleżeńska, itp.

 

Nabór na stanowisko pracownik inżynieryjno-techniczny

Październik 18, 2018 - 08:56

Podstawowy zakres obowiązków:

•             organizowanie i koordynowanie pracy w biurze,

•             nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów i informacji dotyczących spraw katedry, prace biurowe i administracyjne,

•             współpraca z jednostkami administracyjnymi i naukowo-badawczymi uczelni,

•             udział w pracach terenowych i kameralnych (laboratorium drogowe, pracownia geodezyjna).

 

Wymagania:

•             wykształcenie wyższe lub średnie (mile widziane wykształcenie techniczne),

Salix viminalis L. - wysoce skuteczna roślina w fitoekstrakcji pierwiastków - publikacja w Chemosphere

Październik 11, 2018 - 08:13

Od pierwszych lat, gdy wierzby gromadził jeszcze Mroczkiewicz, były one przedmiotem badań, zarówno naukowych, jak i prowadzonych w ramach prac dyplomowych. W badaniach poświęconych zgromadzonym w kolekcji wierzbom przewijały się dwa główne nurty: wykorzystanie ich jako materiału wikliniarskiego oraz wierzb jako surowca drzewnego. Ponadto, przez szereg lat prowadzono badania zainicjowane przez Bukiewicza i kontynuowane przez Drogoszewskiego nad tzw. wierzbami „paszowymi” selekcjonując taksony szczególnie atrakcyjne jako żer dla jeleniowatych. W dużej mierze, dzięki staraniom prof. dr. hab.

Kurs brakarski dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna

Październik 10, 2018 - 08:39
Fot. Kacper Oczkiewicz

Przez pierwsze 4 dni młodzi adepci brakarstwa zgłębiali teorię związaną z tym zagadnieniem na zajęciach wykładowych, które odbywały się na terenie Wydziału Technologii Drewna. W piątek rano (28.09) uczestnicy kursu wyruszyli autokarem do siedziby firmy Stelmet S.A. w Zielonej Górze. Podczas wyjazdu studenci zwiedzili linię produkcyjną oraz dowiedzieli się o problemach, jakie podczas produkcji powoduje wadliwy lub niewymiarowy surowiec.

Metuzalem – najstarsze żyjące drzewo na świecie

Październik 09, 2018 - 11:42
Fot. Janusz Szmyt

Fakt, że człowiek nie jest najdłużej żyjącym organizmem na Ziemi jest oczywistym dla każdego z nas. Jaki zatem organizm żywy może się pochwalić pierwszym miejscem na tym specyficznym podium? Często można usłyszeć przy różnych okazjach, że symbolem długowieczności jest dąb. Bardziej świadomi ludzie wskazują na cisa, jeszcze bardziej uświadomieni wskazują na mamutowce lub sekwoje. Rzadko pada właściwa odpowiedź. Brzmi ona: sosna, a konkretnie: sosna długowieczna (Pinus longaeva D.K. Bailey).

Nasi studenci na szkoleniu "Edukacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju"

Październik 04, 2018 - 09:16

Członkowie naszej sekcji mieli możliwość poznania nowych metod nauczania. Podczas szkolenia były omawiane Cele Zrównoważonego Rozwoju w kontekście lokalnym oraz globalnym. Studenci dowiedzieli się w jaki sposób dotyczy to nas, ludzi związanych z lasem, i w jaki sposób mamy edukować, aby cele te wprowadzać w życie. Był to dla nas bardzo inspirujący czas i wiemy, że zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystamy w późniejszych działaniach.

Jeszcze raz dziękujemy za możliwość uczestnictwa w szkoleniu i życzymy wielu edukacyjnych sukcesów.

Olga Wepryk

15 International Young Forest Contest

Październik 02, 2018 - 09:20

Dzięki współpracy i wsparciu Ministerstwa Środowiska zarówno Marcin, jak i pozostali przedstawiciele Polski mogli pojechać do Rosji. Polską reprezentację stanowili także uczniowie z Technikum Leśnego w Tucholi oraz studentka SGGW w Warszawie - Antonina Gamdzyk. Po trudnym i długim konkursie, gdzie zaprezentowana 29 referatów pochodzących z różnych zakątków świata przyszedł czas na wyniki.