Marzec 2019

Wywiad z lamusa z dr inż. Janem Ceitlem

Marzec 27, 2019 - 12:43

- Czy nowe Zasady Hodowli Lasu wniosły coś istotnego do gospodarki leśnej?

- W zasadzie nie mogły nic wielkiego wnieść. Są bardziej ogólne i mniej szczegółowe. Uściślają jedynie kierunki działań i mają ramowy charakter. Zniknął tzw. wypełniacz ideowy, więc są mniej obszerne. Obecne Zasady mają 72 strony, a tak naprawdę 55 str. Są cieńsze od pierwszych z 1953 r., które miały 84 str. Założeniem było, aby nowe ZHL nie były instrukcją technologiczną, ani podręcznikiem hodowli lasu.

Seminarium „jemiołowe” w Krotoszycach

Marzec 22, 2019 - 13:14
Uczestnicy seminarium

Poruszono tematykę skali osłabienia drzewostanów sosnowych na obszarze Dolnego i Górnego Śląska, występowania chorób drzew jako czynnika osłabiającego drzewostany sosnowe, rolę owadów w zamieraniu drzew i drzewostanów, zróżnicowanie taksonomiczne, biologię i rozwój jemioły, jej wpływ na przyrosty sosny oraz owocowanie i jakość nasion. Wskazano na interesujące faunistycznie gatunki owadów związanych troficznie z jemiołą oraz szeroko dyskutowano problemy urządzania lasu w sytuacji masowego występowania jemioły i wielkopowierzchniowego zamierania drzewostanów.

Sadzimy las w Nadleśnictwie Gniezno, na terenie zniszczonym przez huragan w 2017 roku

Marzec 12, 2019 - 07:55

Codziennie autokary będą wyjeżdżać o godz. 7.30 z parkingu przy Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, ul. Wojska Polskiego 48, a powrót planowany jest około godz. 15.00 (14.00 wyjazd z Gniezna).

Terminarz:

18-20 marca II rok (I stopień) po 100 osób

21-22 marca 30 osób z II roku, 30 z III i 32 z I roku (I stopień)

25-27 marca III rok (I stopień) po 100 osób

28-29 marca II rok (II stopień)

Wymiana zagraniczna z Swedish University of Agricultural Sciences

Marzec 11, 2019 - 08:45

Bierzemy udział w programie Euroforester i dzięki niemu przez rok otrzymujemy stypendium finansowane przez firmę IKEA. Zakończyłyśmy kursy „Sustainable Forest Management in Southern Sweden” oraz „Planning in Forest Management”, a teraz bierzemy udział w “National and International Forest Policy”. Każdy kurs umożliwia poznanie odrębnych zagadnień, które połączone dodatkowo z seminariami i wycieczkami stwarzają świetną bazę wiedzy.

Anna Ilek laureatką I edycji nagrody Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna za najlepszą pracę doktorską

Marzec 04, 2019 - 10:56

W dniu 27.02.2019 r. wręczono nagrodę Pani dr Annie Ilek, która jest laureatką I edycji nagrody Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna za najlepszą pracę doktorską pt.: "Znaczenie materii organicznej w kształtowaniu właściwości retencyjnych gleb leśnych pod drzewostanami jodłowymi i bukowymi na terenie Beskidu Makowskiego" .

Dr inż. Anna Ilek  pracuje na naszym wydziale w Katedrze Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu.

Serdecznie gratulujemy