Październik 2019

Batman w szpitalnych salach

Październik 31, 2019 - 07:58

Dzieci dowiedziały się, wiele informacji na temat nietoperzy. Zajęcia odwiedzili specjalni goście nietoperze: nocek duży i podkowiec mały. Nietoperze zostały ciepło przyjęte przez uczestników. Na koniec zajęć, przedszkolacy  otrzymali dyplom młodego chiropterologa.

Zajęcia odbyły  się w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Wydziałem Leśnym UP w Poznaniu a Zespołem Szkół Specjalnych nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych. W myśl porozumienia pracownicy, oraz studenci z naszego wydziału w ramach wolontariatu prowadzą na terenie szpitala edukacje przyrodniczo-leśną.

Laureaci stypendium „Lasy Świata” wybrani

Październik 30, 2019 - 07:51

W bieżącej edycji stypendia ufundowali: Dziekan Wydziału Leśnego UPP (2 stypendia), Nadleśnictwo Międzylesie i Nadleśnictwo Solec Kujawski.

Ponadto Dziekan WL prof. dr hab. Piotr Łakomy przyznał dofinansowanie wysokości 50% kosztów wyprawy dwóm kolejnym osobom (będą mogły uczestniczyć w wyprawie jeśli same pokryją pozostałą część). Zatem listę laureatów uzupełniają:

  • Konstancja Aszendorf
  • Radosław Roszak

Wyboru laureatów dokonała komisja w składzie:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Andrzej Czerniak powołany na przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne

Październik 29, 2019 - 11:41
Fot. Archiwum UPP

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podczas którego wręczone zostały powołania przewodniczącym Rad Naukowych Dyscyplin odbyło się 23 października 2019 r. w Kolegium Rungego.

Bez tytułu_74.png

Na zdjęciu przedstawiciele Rady Naukowej UPP. Fot. Archiwum UPP

Turniej Łuczniczy w Grzybowie - Marcin Włoch zajął drugie miejsce w kategorii hunter

Październik 28, 2019 - 07:41

Pogoda tego dnia bardzo nam dopisywała - było ciepło (jak na koniec października), niebo było błękitne, a delikatny wietrzyk sprawiał, że raz na jakiś czas liście spadały z drzew niczym konfetti, co całej imprezie nadawało wyjątkowego uroku. Impreza zaczęła się o godzinie 10:30, kiedy padły pierwsze strzały.

Turniej przybrał dosyć nietypową formę jak na zawody terenowe - Przede wszystkim trasę turnieju pokonywaliśmy dwa raz, a celów było 21 zamiast 28. Dodatkowo na każdy cel mieliśmy dwa strzały (zamiast zwyczajowych 3), z których oba były punktowane (nie zaś pierwsze trafienie).

Sprawozdanie z konferencji „Współczesne problemy zarządzania gospodarką leśną”

W dniach 9-11 października 2019 roku, już po raz dziewiąty, odbyła się ekonomiczno-leśna konferencja naukowa pt. Współczesne problemy zarządzania gospodarką leśną. Jej organizatorem była Katedra Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy współudziale Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Środowiska Pan Henryk Kowalczyk, który uznał, że konferencja ta jest istotnym wydarzeniem mającym na celu wymianę poglądów a także dyskusję na temat problemów związanych z zarządzaniem gospodarką leśną.

Nasi łuczniczy na VII Turnieju Łuczniczym o Puchar Łowczego Okręgowego i Dyrektora RDLP w Pile

Październik 21, 2019 - 08:11

 Na samą imprezę zjechało się około 200 osób! Swoją obecnością uświetnili ją również Pan Łowczy Okręgowy oraz Pan Dyrektor RDLP w Pile, a także miejscowy zespół trębaczy myśliwskich odgrywający w czasie turnieju sygnały. Jesienna aura, piękna, słoneczna pogoda i biegnąca przez pełen wzniesień teren - czego chcieć więcej?

Benefis prof. dr hab. inż. Antoniego T. Milera

Październik 16, 2019 - 12:00

IMG_3243.jpg

Autorzy referatów oraz zaproszeni goście reprezentowali czołowe polskie instytucje związane z leśnictwem i inżynierią środowiska: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Wydziały Leśny oraz Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej), jednostki Lasów Państwowych i parki narodowe.

Nabór wniosków na stypendium „Lasy Świata -Gwatemala 2020”

Październik 15, 2019 - 12:08

Głównym kryterium przyznawania stypendium jest aktywność studenta na różnych polach jego działalności. Może to dotyczyć reprezentowania jednostki w różnego rodzaju zawodach, turniejach, konkursach, olimpiadach, konferencjach itp. Może to być także działalność organizacyjna, aktywność naukowa, czy różnego typu działania charytatywne, wzorowa postawa koleżeńska, itp.

Z cyklu publikacje naszych pracowników – Autumn migration of immature Red Kites Milvus milvus from a central European population

Październik 11, 2019 - 08:33

Autorzy wykazali, że głównymi miejscami zimowania badanej grupy ptaków pochodzących z Wielkopolski jest Francja i Hiszpania. Ukazali też nieznany dotychczas szlak migracyjny w kierunku zachodniej Grecji. Praca pokazuje kluczowe w ochronie gatunku znaczenie najważniejszych miejsc związanych z migracją - zimowisk i miejsc postojowych. Wśród stwierdzonych zagrożeń, które w znaczący sposób wpływają na stan populacji wykazano kolizje z liniami elektroenergetycznymi średnich napięć (ponad 1/4 padłych ptaków) oraz trucie na zimowiskach.

Międzynarodowa Konferencja „Universities within the forests”

Październik 09, 2019 - 08:53

Na zaproszenie odpowiedzieli dziekani, prodziekani lub osoby reprezentujące 17 wydziałów leśnych z 15 państw (Białoruś: Faculty of Forestry, Belarusian State Technological University, Bośnia i Hercegowina: Faculty of Forestry, University of Sarajevo, Bułgaria: Faculty of Forestry, University of Forestry in Sofia, Czechy: Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, Chorwacja: Faculty of Forestry, University of Zagreb, Estonia: Institute of Forestry and Rural engineeri

Z cyklu publikacje naszych pracowników -The water absorbability of beech (Fagus sylvatica L.) and fir (Abies alba Mill.) organic matter in the forest floor

Październik 08, 2019 - 09:16

Poziomy organiczne gleb leśnych, zawierające znaczne ilości martwej materii organicznej cechuje podwójna kapilarność: między cząsteczkami oraz wewnątrz nich. W pracy postawiono hipotezę, że czas potrzebny do wypełnienia wodą kapilarności wewnętrznej materii organicznej zależy od jej pochodzenia botanicznego oraz stopnia rozkładu. Eksperyment przeprowadzono na materii organicznej w różnym stopniu rozkładu, pochodzącej z różnowiekowych, górskich drzewostanów bukowych (Fagus sylvatica L.) i jodłowych (Abies alba Mill.).

Medal „Pro Bono Silvae” dla Wydziału Leśnego w Poznaniu

Październik 07, 2019 - 07:38

W dnu 4 października, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020, Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. dr hab. Andrzej Grzywacz dr h.c. wręczył medal na ręce dziekana prof. dr. hab. Piotra Łakomego.

Medal "Pro Bono Silvae" ustanowiono w 2007 roku z okazji Jubileuszu 125-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Leśnego. Medalem tym każdego roku honorowana jest jedna osoba lub instytucja szczególnie zasłużona dla rozwoju leśnictwa.

Powołanie dziekana, prodziekanów i kierowników katedr Wydziału Leśnego

Październik 04, 2019 - 07:35

Funkcję dziekana Wydziału Leśnego pełnić będzie prof. dr hab. Piotr Łakomy

 

Prodziekani:

Prof. UPP dr hab. Tomasz Jelonek, prodziekan ds. nauki i rozwoju Wydziału

Prof. UPP dr hab. Cezary Beker, prodziekan ds. studiów stacjonarnych

Prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński, prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

Prof. UPP dr hab. Krzysztof Adamowicz, prodziekan ds. finansów Wydziału