Listopad 2019

IV Konferencja Kół Naukowych Studentów Leśnictwa

Listopad 27, 2019 - 09:51

Spotkanie było podzielone na 7 sesji referatowych: „Technologia w lesie”, „Biometri”a, „Gospodarka leśna” „Świat roślin”,  „Las a człowiek” „Zoologia i łowiectwo”, „Zoologia”,

Studenci z naszego Koła Leśników zaprezentowali dziewięć referatów:

– Damian Cichoń „Analiza dokładności wskazań odbiorników nawigacji satelitarnej w warunkach leśnych”

 – Rafał Borkowski i Dawid Nowakowski „Las z lotu ptaka – czyli jak wykorzystać drony do inwentaryzacji lasu?”

W służbie ludziom i przyrodzie

Listopad 25, 2019 - 13:26

Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, to doskonała okazja, uzasadniony powód, aby na chwilę się zatrzymać i spojrzeć wstecz. Przywołać pamięć o tych, których nie doceniano za życia, gdyż ich praca była sprzeczna z interesem zaborcy i okupanta. Mieli jednak odwagę podejmować trud, narażać swoje życie w sytuacji pełnej beznadziei i zagrożenia, mieli niewyobrażalną wręcz siłę w walce o przyszłą Polskę. Nie robili tego dla korzyści własnej, popularności medialnej, byli po prostu idealistami, wizjonerami, robili to dla tych co przyjdą później, robili to dla nas.

Rada Programowa Kierunku Studiów Ochrona Przyrody i Edukacja Przyrodniczo-Leśna

Zarządzeniem nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 października 2019 roku powołuje się Radę Programową Kierunku Studiów Ochrona Przyrody i Edukacja Przyrodniczo-Leśna w następującym składzie:

Przewodniczący: prof. UPP dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek

Nauczyciele akademiccy: prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz

prof. dr hab. Piotr Robakowski

prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

Rada Programowa Kierunku Studiów Leśnictwo

Zarządzeniem nr 140/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 października 2019 roku powołuje się Radę Programową Kierunku Studiów Leśnictwo w następującym składzie:

Przewodniczący: prof. UPP dr hab. Witold Grzywiński

Nauczyciele akademiccy: prof. dr hab. Małgorzata Mańka

prof. dr hab. Hubert Szramka

prof. UPP dr hab. Paweł Rutkowski

dr inż. Bartosz Bułaj

II posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne

Listopad 22, 2019 - 08:46

II posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne odbyło się 20 listopada w sali Dworek na Wydziale Leśnym. Rada podjęła uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr inż. Dorocie Dukarskiej, dr inż. Markowi Wieruszewskiemu i dr inż. Tomaszowi Krystofiakowi oraz uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej oraz dopuszczenia do publicznej obrony mgr Joanny Siudy. Omówiono również strategię rozwoju dyscypliny Nauki Leśne i Ramowy regulamin rad naukowych dyscyplin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Eko-Aktywni z Wydziałem Leśnym UPP

Listopad 19, 2019 - 09:32

Bez tytułu_80.png

Projekt „Eko-Aktywni” ma charakter ekologiczno-edukacyjno– społeczny, a jego głównym celem jest wspieranie i ochranianie pożytecznych gatunków ptaków, nietoperzy oraz owadów.  W ramach projektu odbędzie się budowanie, a następnie rozwieszanie na terenach zielonych miasta Poznania oraz w okolicznych lasach, budek lęgowych dla ptaków, domków dla nietoperzy oraz domków/siedlisk dla owadów.

Jubileusz Zespołu Trębaczy Myśliwskich Venator

Listopad 18, 2019 - 10:17

Msza Święta Hubertowska w Kościele pod wezwaniem św. Jana Vianney’a na Sołaczu zainaugurowała obchody jubileuszu, którą sprawował wikariusz sołackiej parafii ks. Szymon Kaźmierczak w intencji członków Zespołu. Punktualnie o godzinie 17.00 pod kopułą zabrzmiał utwór „Zum Einzug - na wejście” Reinholda Stiefa w wykonaniu zespołu. Już wówczas, oprócz doznań mistycznych otrzymaliśmy muzyczną zapowiedź tego, co czeka nas w dalszej części obchodów 35-lecia.

GIS Day 2019

Listopad 14, 2019 - 10:36

Reprezentacja Sekcji w skład której wchodzili:
inż. Rafał Borkowski, Karolina Duńska, Dawid Nowakowski oraz Wiktoria Michalecka mieli nie lada wyznanie, w jaki sposób zaciekawić współczesną młodzież tematami związanymi z nowoczesnymi pomiarami i skanowaniem lasu, jednocześnie nie zapominając o całej otoczce historycznej, czyli jak kiedyś dokonywano pomiarów i z jakimi problemami się borykano.

Wykłady otwarte – „Akademia Kompetencji”

Listopad 13, 2019 - 10:56
  1. Od przygotowania CV do zatrudnienia – jak sprzedać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej” 25.11.2019, godz. 14:00-15:30, sala 164
  2. Kompetencje miękkie, a efektywność w pracy”19.11.2019, godz. 9.45-11.15 sala 167
  3. Autodiagnoza kompetencji 18.11.2019, godz. 10:00-11:30, sala 164
  4. Otoczenie kulturowe w zarządzaniu międzynarodowym  

18.11.2019, godz. 14:00-15:30 sala 164

Wystawa fotograficzna „Lasy Świata – Wietnam 2019”

Listopad 05, 2019 - 12:50

Wyprawa studentów i pracowników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do Wietnamu w odbyła się dniach 8.02-1.03.2019 r.

W wyprawie uczestniczyła czwórka stypendystów programu „Lasy Świata”: Natalia Kartawik, Natalia Smarul, Urszula Strugarek, Karol Tomczak.

Fundatorami stypendiów byli: Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.