Styczeń 2020

Wystawa 100 lat Koła Leśników

Styczeń 30, 2020 - 08:09

We wrześniu otwarto wystawę z okazji Jubileuszu 100-lecia Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Prorektor UPP prof. dr hab. Roman Gornowicz, Dziekan WL UPP prof. dr hab. Piotr Łakomy, Opiekun Koła Leśników Prof. UPP dr hab. Jarosław Szaban oraz Prezes Koła Leśników Damian Cichoń. Wszystkich którzy nie mieli okazji jej zobaczyć zapraszamy do oglądania jej w Kolegium Cieszkowskich! Na wystawę składają się zdjęcia z dawnych lat oraz współczesne fotografie, zebrane na 17 planszach tematycznych. Gorąco zachęcamy do oglądania!

ERASMUS+ w Transilvania University of Brasov

Styczeń 13, 2020 - 12:41

Zwiedziłam Wydział Technologii Drewna w tym bardzo ciekawe warsztaty i wystawę prac dyplomowych. W towarzystwie koordynatora wydziałowego Emilii Salca miałam okazję zwiedzić miasto i spróbować lokalnych specjałów. Spotkałam się też z studentem Wydziału Leśnego Dragosem Burghelea, który w zeszłym roku akademickim realizował staż z programu Erasmus+ pod moją opieką.

Rębnia przerębowa może prowadzić do umiarkowanego zróżnicowania struktury drzewostanu oraz jej niewielkiej średniookresowej dynamiki – wyniki eksperymentu Katedry Hodowli Lasu

Styczeń 08, 2020 - 08:23

Analiza struktury drzewostanu i jej dynamiki prezentowana w artykule oparta jest na danych zebranych na stałych powierzchniach pomiarowych Katedry Hodowli Lasu zlokalizowanych w jednostce kontrolnej Unieszów zlokalizowanej w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Siemianice w ciągu 24 lat rozwoju drzewostanu (lata: 1993-2017). Analizowano strukturę drzewostanu w trzech aspektach: zróżnicowania gatunkowego, zróżnicowania przestrzennego wzorca rozmieszczenia drzew oraz zróżnicowania wielkości drzew.

Zapraszamy na wystawę malarstwa Jana Wojciecha Malika pt. „Przyroda dookoła drzew”

Styczeń 02, 2020 - 13:31

Jan Wojciech Malik

Malarz fotorealista i realista od 1973.  Maluje realistyczne obrazy i kompozycje malarskie.

Laureat  wielu konkursów i festiwali sztuki: nagroda Ministra Kultury i Sztuki dla Młodego Twórcy na  Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w 1978. i tamże  III nagrodę w 1998.  Laureat  Srebrnego Medalu i Nagrody Przyjaźni i Pokoju  na  II-m Biennale Sztuki Europa-Azja w Ankarze, w Turcji w 1988. Odznaczony medalem: Zasłużony Obywatel Miasta Poznania.