Marzec 2020

Wydział Leśny UPP w litewskiej gazecie Mūsų Girios

Marzec 27, 2020 - 08:00

W styczniu w litewskiej gazecie Mūsų Girios (Nasze Lasy) ukazał się relacja dziekana Wydziału Nauk Leśnych i Ekologii z Vytautas Magnus University Agriculture Academy prof. Edmundasa Bartkevičiusa i prodziekana doc. Remigijusa Žalkauskasa z Międzynarodowej Konferencji „Universities within the Forests” organizowanej we wrześniu ubiegłego roku przez Widział Leśny UPP, a będącej ostatnim akcentem celebrowania 100-lecia studiów leśnych w akademickim Poznaniu. Artykuł zatytułowano „Troska o historię i przyszłość lasów w Polsce”.

O jelonku rogaczu (Lucanus cervus) w Scientific Reports

Marzec 26, 2020 - 08:25

Niedawno, na łamach jednego z ważniejszych czasopism naukowych na świecie, ukazała się publikacja autorstwa pracowników Katedry Entomologii Leśnej, Katedry Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu oraz Katedry Fitopatologii Leśnej omawiająca rozmieszczenie i preferencje środowiskowe jelonka rogacza.  Jest to gatunek symboliczny, nie tylko dla ochrony przyrody, ale także dla całej kultury europejskiej. Obszar jego występowania koncentruje się w krajach Europy zachodniej i południowej (łącznie z Wielką Brytanią), a im dalej na wschód kontynentu, tym jego stanowiska stają się rzadsze.

Prof. dr hab. Roman Jaszczak

Marzec 25, 2020 - 08:09

Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 r. nadał Panu Romanowi Jaszczakowi, pracownikowi Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, tytuł profesora.

Prof. dr hab. inż. Roman Jaszczak od 1988 roku zatrudniony jest w Katedrze Urządzania Lasu, kolejno na stanowiskach od asystenta stażysty do profesora Uniwersytetu Przyrodniczego (od 2019 r.).

Prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz

Marzec 23, 2020 - 11:33

W dorobku publikacyjnym Kandydata zwraca uwagę szereg cennych opracowań metodycznych. Znajdują się w nim wyniki badań nad istotą rynku drzewnego w Polsce i na świecie, analizy różnorodnych procesów pozyskania surowca drzewnego w powiązaniu z kształtowaniem się jego ceny w relacjach krajowych i międzynarodowych, i co szczególnie cenne, w oparciu o modele predykcji ew. bankructw zakładów przemysłu drzewnego.

UWAGA STUDENCI I ROKU LEŚNICTWA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA

Wysłane przez Jolanta Węgiel w pt., 03/20/2020 - 07:37

Z powodu zawieszenia zajęć nie mieliście Państwo możliwości spotkania się podczas pierwszego zjazdu na Wydziale Leśnym. Nie mieliście też możliwości poznać się i zintegrować. Integracja studentów oraz wykładowców jest w obecnym czasie niezwykle istotna dla zapewniania Państwu kształcenia w sposób zdalny. Staramy się koordynować nasze działania i proponować studentom zajęcia dostosowując je do możliwości i zakresu poszczególnych przedmiotów. Najważniejszy jest w tej chwili kontakt z osobami reprezentującymi poszczególne roczniki.

Sezon zimowy Sekcji Łuczniczej Koła Leśników

Marzec 19, 2020 - 08:05

Mamy już połowę Marca, postanowiliśmy więc podsumować sezon zimowy Sekcji Łuczniczej Koła Leśników. Jako daty graniczne wybrałem sobie 1 grudnia i ostatni turniej na którym byliśmy - 7 marca. Uwierzcie mi, pomimo braku bieżącego pisania relacji i artykułów (co wyniknęło między innymi z natłoku obowiązków na Uczelni w tym czasie) nasza Sekcja działała prężnie i aktywnie.

„Debata o drzewach” czyli dyskusja o gospodarce terenami zielonymi w Poznaniu

Marzec 05, 2020 - 11:32

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji dr. inż. Pawła Strzelińskiego z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który przybliżył zebranym prowadzoną przez Zakład Lasów Poznańskich działalność w przestrzeni Miasta Poznania. Naukowiec przedstawił zasady prowadzenia wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, w której funkcje produkcyjne ustępują ważniejszym ochronnym i społecznym. Następnie Łukasz Polakowski z Zakładu Lasów Poznańskich przedstawił m.in.

VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. „Przyroda – Las – Technologia”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców pt. „Przyroda – Las – Technologia” organizowanej przez doktorantów Wydziału Leśnego oraz Wydziału Technologii Drewna, która odbędzie się 29 maja 2020 roku na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.