Lipiec 2020

Strategia na rzecz Bioróżnorodności i Strategia Leśna Unii Europejskiej – głos w dyskusji

Lipiec 20, 2020 - 09:28

W dniu 14 lipca 2020 r. grupa pracowników Katedry Hodowli Lasu - prof. dr hab. Władysław Barzdajn, prof. dr hab. Piotr Robakowski, prof. UPP dr hab. Wojciech Kowalkowski oraz dr hab. Janusz Szmyt - wzięła udział na zaproszenie Komisarza UE ds. Rolnictwa, Pana Janusza Wojciechowskiego, w wideokonferencji poświęconej dyskusji nad kształtem przyszłej Strategii na rzecz Bioróżnorodności oraz Strategii Leśnej Unii Europejskiej opracowywanej na lata 2020-2030.

Wydział Leśny uhonorowany Laurem Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Lipiec 13, 2020 - 09:20

Pozostali laureaci:

• Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

• Samorząd Studencki Wydziału Ekonomiczno-Społecznego,

• Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu,

• Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,

• Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu

 

Więcej w raporcie pełnomocnika SOU 

Program „Doskonała Nauka” z udziałem Wydziału Leśnego UPP

Lipiec 10, 2020 - 11:06

Program  „Doskonała Nauka” składa się z dwóch modułów:

„Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego wspierana jest realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

„Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego wspierana jest realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki.

Już w sprzedaży II edycja dzieła „100 lat Akademickich Studiów Leśnych w Poznaniu”

Lipiec 03, 2020 - 10:09

Księgarnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-16  oraz w sobotę w godz. 8-13. ŻAK prowadzi również sprzedaż wysyłkową (płatność w formie przelewu lub za zaliczeniem pocztowym). Zamówienia telefoniczne, listowne, przesłane faksem lub pocztą e-mail prosimy kierować na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Collegium Maximum

Księgarnia ŻAK

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel./faks 61 848 7542

e-mail: ksiegarnia-zak@wp.pl