Wrzesień 2020

Powołano Zespół ds. promocji Wydziału Leśnego i Technologii Drewna

Wrzesień 23, 2020 - 18:27
Fot. K. Lesińska

Mgr inż. Jolanta Węgiel od 2006 r. związana z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a od 2009 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw promocji Wydziału Leśnego. Była menadżerem komunikacji w dwóch projektach unijnych („Rozwój Zasobów Ludzkich Leśnych Przedsiębiorstw Usługowych - konieczność i szansa” i „Ochrona podkowca małego w Polsce”) oraz ekspertem w projekcie LIFE+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk”.

Nowy wskaźnik monitorowania przestrzennego zróżnicowania drzew w ekosystemach leśnych – publikacja w Ecological Modelling

Wrzesień 23, 2020 - 10:04

Zrozumienie naturalnych mechanizmów utrzymania różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych jest kluczowym warunkiem wstępnym skutecznego łagodzenia niekorzystnych wpływów zmian klimatycznych, skutkujących często spadkiem różnorodności biologicznej w różnych ekosystemach. By było to możliwe, potrzebne są badania o charakterze eksperymentalnym oraz ich stałe monitorowanie pod względem zmian tego elementu struktury.

BaltSe@nioR oraz BaltSe@nioR 2.0 wzorcowymi projektami INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego

Wrzesień 23, 2020 - 07:41

W specjalnym materiale dr Beata Fabisiak opowiedziała o korzyściach, jakie przynosi wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego młodych ludzi. Podkreśliła, że rozwój młodych kadr wzmacnia gospodarkę i motywuje do szybszego reagowania na współczesne wyzwania społeczne.

Materiał dostępny jest na stronie: https://www.interreg-baltic.eu/home.html

Bez tytułu_98.png

Władze Dziekańskie kadencji 2020-2024

Wrzesień 21, 2020 - 07:44

Ewaluacja dyscyplin naukowych, rozwój i umiędzynarodowianie działalności naukowej oraz dydaktycznej to jedne z najważniejszych wyzwań stojących przed nowymi władzami dziekańskimi sześciu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na czele czterech z nich zasiedli dziekani, którzy piastowali już te funkcje w poprzedniej kadencji, natomiast dwa wydziały mają nowych liderów.

Polski

Tajemniczy świat nietoperzy w Niepublicznej Szkole Otwarte Drzwi

Wrzesień 18, 2020 - 08:19

Zajęcia przeprowadziła Jolanta Węgiel, a uczestnikami ich byli uczniowie klas I-III. Ze względu na epidemie zajęcia odbywały się w małych grupkach. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się dużo informacji na temat nietoperzy. Szczególnie uczestników jednej grupy zaciekawiła informacja o tym jak cenne jest guano (odchody nietoperzy). Zdziwili się, że do dnia dzisiejszego na skale przemysłową pokłady guana nietoperzowego są eksploatowane w Stanach Zjednoczonych. Tam też powstała słynna ustawa o wyspach z guano (ang.

Prof. dr hab. A. Czerniak uhonorowany medalem z okazji 100 lecia Wydziału Leśnego SGGW

Wrzesień 16, 2020 - 11:45

Inżynieria leśna jest dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe bardzo ważna, stąd w ostatnich latach odbyło się szereg tego typu konferencji, w tym zorganizowany przez Katedrę Inżynierii Leśnej UPP Kongres Drogowy pod patronatem Ministra Środowiska i Rektora UPP .

Sesja terenowa w Puszczy Noteckiej

Wrzesień 14, 2020 - 11:55

W trakcie dwudniowego objazdu zapoznano się z gospodarczymi, przyrodniczymi i historycznymi zagadnieniami prowadzenia gospodarki leśnej na terenie puszczańskich nadleśnictw: Krucz, Międzychód, Oborniki, Potrzebowice, Sieraków, Wronki oraz częściowo też Karwin. Dominowała tematyka związana z odnowieniami naturalnymi, ochroną przyrody, przebudową drzewostanów, retencją wodną, budownictwem drogowym, badaniami naukowymi.

Nowe kolegium dziekańskie Wydziału Leśnego i Technologii Drewna (2020-2024)

Wrzesień 01, 2020 - 08:18

Po raz czwarty prof. dr hab. Piotr Łakomy zostaje dziekanem, ale po raz pierwszy Wydziału Leśnego i Technologii Drewna. W 2015 został wybrany przez Kolegium Elektorów Wydziału Leśnego na dziekana w kończącej się kadencji 2012-2016, w 2016 ponownie wybrany przez Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020. W 2019 r., na podstawie  Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, powołany przez Rektora UPP na dziekana do 2020 roku i od 1 września 2020 r. powołany przez Rektora UPP na kadencję 2020-2024.

Prodziekanami ds. studiów zostali:

Wydział Leśny i Technologii Drewna – po 66 latach ponownie razem

Wrzesień 01, 2020 - 07:54

Od 1 września 2020 roku zaczyna działać Wydział Leśny i Technologii Drewna, na podstawie  Zarządzenie nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie struktury organizacyjnej wydziałów, nazw i symboli jednostek wewnątrz wydziałowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po 66 latach po połączeniu Wydziału Leśnego i Wydziału Technologii Drewna Kadra akademicka rozpoczyna nowy rozdział działalności w swojej ponad 100-letniej historii.