Październik 2020

Senatorowie Wydziału Leśnego i Technologii Drewna w składach komisji senackich

Październik 29, 2020 - 08:20

W środę 28 października 2020 r.członkowie Senatu UPP wybrali składy komisji senackich.

Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju Uniwersytetu został prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz, natomiast przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych prof. UPP dr hab. Cezary Beker.

W składzie Senackiej Komisji ds. Studiów znajdzie się dr inż. Łukasz Matwiej, a Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Łakomy.

Wyznaczamy środek Puszczy Noteckiej – konkurs

Październik 28, 2020 - 10:00

 

Regulamin konkursu

Adresat:

W konkursie mogą uczestniczyć studenci Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz uczniowie Technikum Leśnego w Goraju.

Cel:

W ramach Konkursu należy wyznaczyć i opisać środek Puszczy Noteckiej, np.:

1.           Geometryczny,

2.           Geograficzny (powiązany z fizjografią terenu),

3.           Historyczny (powiązany ze znaczącym wydarzeniem lub miejscem),

4.           Leśny (związany np. z podziałem na leśnictwa, obręby, nadleśnictwa, dyrekcje),

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. Przemysława PIKIŃSKIEGO

Październik 27, 2020 - 12:11

Dziekan i Rada Naukowa  Dyscypliny Nauki Leśne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

informują, że dnia 30 października 2020 r.  (piątek) o godzinie  13.00 na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna w sali Katedry Użytkowania Lasu, Poznań, ul. Wojska Polskiego 71 A odbędzie  się  publiczna  dyskusja on-line nad rozprawą doktorską

Mgr inż. Przemysława PIKIŃSKIEGO

W Krakowie posadzono dęby dedykowane prof. L. Mroczkiewiczowi i prof. T. Perkitnemu

Październik 13, 2020 - 12:44

Przed II Wojną Światową odbyli niesamowitą podróż dookoła świata. Ich wyprawa rozpoczęła się 11 września 1926 roku w Poznaniu i zakończyła tamże po okrążeniu całego globu 18 lutego 1930. Świeżo upieczeni absolwenci Uniwersytetu Poznańskiego ruszyli na włóczęgę, by na własne oczy zobaczyć i lepiej poznać lasy różny stref klimatycznych, o których uczyli się podczas studiów z zakresu leśnictwa. Dysponując skromnymi środkami finansowymi podczas podróży podejmowali się przeróżnych prac, aby zarobione pieniądze przeznaczyć na kontynuację wyprawy.

W Ogrodzie Dendrologicznym młodzież wywiesiła schrony dla nietoperzy

Październik 09, 2020 - 08:12

8 października 2020 r.  grupa młodzieży z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Otwarte Drzwi” w Poznaniu przybyła do Ogrodu Dendrologicznego. Tu na polanie edukacyjnej przywitał ich kierownik ogrodu dr Tomasz Maliński. Po przywitaniu, uczestnicy mieli okazję zwiedzenia najstarszej części ogrodu, po której oprowadził ich Szymon Nowakowski. Wycieczka zakończyła się wywieszeniem schronu dla nietoperzy, który uczestnicy wykonali podczas warsztatów.

Design Issues of Innovative Furniture Fasteners for Wood-based Boards - publikacje naszych pracowników

Październik 02, 2020 - 12:32

W wrześniu 2020r w czasopiśmie BioResources  ukazał się artykuł naukowy o łącznikach meblowych. Łączniki ta dwa obszary problemowe: skuteczne zakotwiczenie w elementach mebla oraz efektywne i długotrwałe wywarcie siły montażowej. Do kotwiczenia zwykle wykorzystuje się połączenie kształtowe (gwintowe lub rozprężne), natomiast napęd jest realizowany na różne, często bardzo pomysłowe sposoby. W artykule zaproponowano i porównano kilka nowatorskich mechanizmów łączników.

Rozpoznawali śpiew ptaków

Październik 02, 2020 - 08:37

Uczestnicy turnieju musieli wykazać się umiejętnością rozpoznawania śpiewów ptaków z nagrań i znajomością charakterystycznych cech danego gatunku, a także scharakteryzować melodię śpiewu podając jak najwięcej znanych określeń cech charakterystycznych wysłuchanego nagrania. Weryfikacji udzielanych odpowiedzi dokonywała Komisja Konkursowa złożona z ekspertów, wśród których zasiadał prof. dr hab. Piotr Łakomy, Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna oraz dr hab. Tadeusz Mizera z Katedry Zoologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Wyniki konkursu:

Śladami strzygonii po Puszczy Noteckiej

Październik 01, 2020 - 08:05

Na trasie wędrówki studenci zapoznali się m.in. z wieloma leśnymi aspektami związanymi z zagospodarowaniem lasu w leśnictwach Sowia Góra, Żmijowiec i Przedlesie    – o czym informowali miejscowi leśniczowie. Zobaczyli czynną wiertnię ropy i gazu oraz poznali zasady jej funkcjonowania na terenie leśnym. Oglądali drogi leśne wykonane            w różnych technologiach oraz elementy zagospodarowania łowieckiego (grodzenia, lizawki, ambony). Intersującą pozycją na trasie przemarszu była powierzchnia, na której testowane są drzewa mateczne.

IV Mistrzostwa Polski Leśników w Łucznictwie 3D

Październik 01, 2020 - 07:37

Pomimo pandemii mistrzostwa odbyły się, tym razem we wrześniu. Pogoda była jesienna - delikatny deszczyk, ale stosunkowo wysoka temperatura i mglista, klimatyczna aura. Idealna pogoda na łowy. Turniej rozpoczęliśmy od sygnału myśliwskiego "Początek polowania", następnie podzieleni na grupy ruszyliśmy na liczącą 28 celów trasę. Jak zwykle ukształtowanie terenu i pomysłowość Warcińskich leśników nie dały nam się nudzić - strzelaliśmy z różnych pozycji, nad rowami, w bagno, pod górkę, wzdłuż śródleśnej polany, z ambon, do figur wielkich i malutkich - każda z nich była dla nas wyzwaniem.