Olimpiada BHP

I Etap Olimpiady zakończył się w dniu 30 maja 2016 r.

 

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie zapraszają do udziału w “Ogólnopolskiej Olimpiadzie – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie”.

Patronat honorowy:

Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski

 

Celem Olimpiady jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwie. Olimpiada skierowana jest przede wszystkim do: pracowników Lasów Państwowych, przedsiębiorców leśnych, studentów kierunków przyrodniczych i technicznych, pełnoletnich uczniów techników leśnych, techników drzewnych oraz szkół ponadgimnazjalnych o profilu przyrodniczym.

Olimpiada przebiegać będzie w trzech etapach:

Pierwszy etap – podstawowy odbywać się będzie przez Internet. Będzie to quiz – zestaw składający się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Czas na rozwiązanie testu wynosi 20 minut. Po upływie tego czasu nie będzie możliwości dalszego rozwiązywania testu, a wynik końcowy zostanie podliczony z pytań, które zostały rozwiązane poprawnie do momentu zamknięcia testu. W trakcie wypełniania widoczny będzie zegar odliczający czas. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat. Uwaga jedna osoba może tylko jeden raz przystąpić do wypełnienia Testu. Aby wziąć udział w pierwszym etapie olimpiady należy dokonać rejestracji w Portalu – rejestracja uczestnictwa, w terminie od 16.05.2016 do 15.06.2016 roku. 20 uczestników, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów, zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu – półfinału. W przypadku osiągnięcia przez 2 lub większą liczbę uczestników takiej samej punktacji, o wyższym wyniku, decydować będzie krótszy czas wypełnienia testu.

 

Etap drugi i trzeci (półfinał i finał)  odbędą się 28.06.2016 roku w Poznaniu. Laureaci, którzy zostaną do niego zakwalifikowani, będą poinformowani o jego miejscu i terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości telefonicznej. Półfinał będzie polegał na wypełnianiu przez uczestników na sali testu (w wersji papierowej). Trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów zostaną zakwalifikowane do finału. W przypadku braku rozstrzygnięcia, zorganizowana zostanie dogrywka w formie testu. Finał odbędzie się w tym samym dniu co półfinał i będzie przeprowadzony w formie ustnej. Uczestnikom finału będą zadawane pytania konkursowe, a poprawność odpowiedzi będzie oceniało Jury wyłonione z Komitetu Naukowego. Wśród uczestników finału zostanie wyłonionych trzech laureatów: I miejsce, II miejsce i III miejsce. 

Nagrody

Zwycięzcy Olimpiady otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1500 zł za I miejsce, 1000 zł za II miejsce i 500 zł za III miejsce. Organizator Olimpiady, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego, dokona poboru tego podatku od wartości nagrody pieniężnej przyznanej uczestnikowi.

Nagrody ufundowali:

1. miejsce 1500 zł  GRUBE Sp. z o.o..

grube.png

2. miejsce 1000 zł Studium Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie

 

Bez tytułu_1.jpg

3. miejsce 500 zł ATJ s.c.

atj.png

Komitet Naukowy

Komitet Naukowy sprawuje nadzór merytoryczny nad przebiegiem Olimpiady, przygotowuje pytania oraz odpowiada za ocenę merytoryczną poszczególnych etapów Olimpiady. W skład Komitetu Naukowego wchodzą:

 • Prof. dr hab. Piotr Łakomy – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – przewodniczący
 • Dr hab. Witold Grzywiński, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – z-ca przewodniczącego
 • Prof. dr hab. Janusz Sowa – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Mgr inż. Piotr Gotowicki – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie
 • Mgr inż. Teresa Domżalska – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
 • Mgr inż. Jacek Wiekiera – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
 • Dr inż. Waldemar Krusiński – Centrum Kształcenia Kadr w Teresinie
 • Mgr inż. Jan Olszak – Centrum Kształcenia Kadr w Teresinie.

Komitet Organizacyjny:

 • Mgr inż. Jolanta Węgiel – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – przewodniczący
 • Dr inż. Krzysztof Polowy – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Inż. Bartłomiej Naskrent – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kontakt: Jolanta Węgiel, E-mail: jwegiel@up.poznan.pl. Tel. kom. 695 744 932

Patroni medialni:

Wiele instytucji stara się, aby dotarła do was informacja o Olimpiadzie. Pomagają nam: Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych w Gołuchowie, Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku, portal studentnews.pl, Nadleśnictwo Rokita, Technikum Leśne w Brynku, Nadleśnictwo Świeradów, Forest Consulting Center, Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Magazyn BIOMASA, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Wydział Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin_Olimpiada bhp.pdf304.26 KB
stat4u